Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra vyšlá FOD/2024/031 30.5.2024 nájom nebytových priestorov, energie, služby 2024 03 Kaderníctvo - Martina Pätnická 43833616  166,46 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2024/032 30.5.2024 nájom nebytových priestorov, energie, služby 2024 03 Mgr. Marcela Fecsuová Lekáreň Čachtická 34001701  329,19 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2024/033 30.5.2024 nájom nebytových priestorov, energie, služby 2024 03 RR - DENTAL, s.r.o. 46059849  278,19 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2024/034 30.5.2024 nájom nebytových priestorov, energie, služby 2024 03 Ing. Milan Ohrablo 34410309  30,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2024/035 30.5.2024 nájom nebytových priestorov, energie, služby 2024 03 Mário Štauder 50060911  138,50 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2024/036 30.5.2024 relácia v rozhlase LES, s.r.o. 36315796  28,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2024/037 30.5.2024 relácia v rozhlase, trhové miesto Agro-hydina Godány s. r. o. 46538968  13,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2024/038 30.5.2024 relácia v rozhlase, trhové miesto Kohaplant, s.r.o. 36549100  9,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2024/039 30.5.2024 relácia v rozhlase, trhové miesto Agro-hydina Godány s. r. o. 46538968  13,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2024/040 30.5.2024 vyúčtovanie energií 2023 Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková 47949007  410,55 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2024/041 30.5.2024 relácia v rozhlase, trhové miesto JUKKA, s.r.o. 25502182  13,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/058 30.5.2024 výkon zodpovednej osoby 2024 03 Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. 54142156  66,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská DOT/07/2024 29.4.2024 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - DH Podolanka Ján Štefánik   400,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská DOD/52/2024 25.4.2024 Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.... Úrad vlády SR 00151513   
Detail Zmluva Dodávateľská DZ/02/2024 24.4.2024 Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva TOPSET Solutions s.r.o. 46919805  162,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna KZ/04/2024 16.4.2024 Kúpna zmluva: k.ú. Podolie, LV 4959 Mária Šimová   1,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská DOT/06/2024 13.4.2024 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - OŠK Podolie OŠK Podolie 35628316  15 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská DOT/05/2024 10.4.2024 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Združenie zrakovo znevýhodnených 52969932  150,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská DZ/03/2024 10.4.2024 Zmluva o budúcom prevode vlastníckeho práva ku kanalizačnej infraštruktúre a súvisiacich... 1.: MAKIPA s.r.o. 2.: Obec Častkovce 50237888; 00311472    
Detail Zmluva Dodávateľská DOT/01/2024 9.4.2024 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - Matúšovo kráľovstvo Matúšovo kráľovstvo - občianske združenie 36123480  1 000,00 EUR 
toplist