Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 23001 14.8.2023 Stavebný dozor na stavbe "Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Podolie" VISTA-Stav, s.r.o. 46180354  2 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2311002844 14.8.2023 materiál - lepidlá MŠ Podolie Royaldom, s.r.o. 44590270  100,44 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOP/2023/012 14.8.2023 prenájom domu smútku Podolie Kopanice pri úmrtí p. Anny Boorovej
Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor 47089512  25,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna KZ/06/2023 14.8.2023 Kúpna zmluva: k. ú. Podolie, LV 802, 803, 4959, 3616, 3617, 3070, 3490, 3615, 4667 Masár Ervín, Masár Ján, Šimová Mária   15 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 23VF30624 11.8.2023 Nožnice na živé ploty OSCOM TRADING s.r.o. 03336093  144,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022000013 11.8.2023 Dobropis - čistiace prostriedky MI-JO import, s. r. o. 46557172  -2,75 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská DOD/08/2023 11.8.2023 Dodatok č. 3 k Zmluve č. E4443 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou... Environmentálny fond 30796491   
Detail Faktúra došlá 230119957 10.8.2023 Čistiace prostriedky WorldOffice s.r.o. 46267191  184,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 6207485020 10.8.2023 Pracovné rukavice Internet Mall Slovakia, s. r. o. 35950226  19,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 5082934362 10.8.2023 Ochranné pracovné pomôcky - rukavice Internet Mall Slovakia, s. r. o. 35950226  23,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 3013006530 9.8.2023 Prevádzka dopravného prostriedku 2023 07 ARRIVA Trnava, a.s. 36249840  23,24 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2023/101 8.8.2023 Nájom nebytových priestorov, energie 2023 08 CASTOR Slovakia, s.r.o 46659463  132,97 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2023/102 8.8.2023 Nájom nebytových priestorov, energie 2023 08 Jana Augustínová 45685380  125,95 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2023/103 8.8.2023 Nájom nebytových priestorov, energie 2023 08 Ekoprofit DG, s.r.o. 46741151  220,74 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2023/104 8.8.2023 Nájom nebytových priestorov, energie 2023 08 Kaderníctvo - Martina Pätnická 43833616  80,52 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2023/105 8.8.2023 Nájom nebytových priestorov, energie 2023 08 Mgr. Marcela Fecsuová Lekáreň Čachtická 34001701  253,77 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2023/106 8.8.2023 Nájom nebytových priestorov, energie 2023 08 RR - DENTAL, s.r.o. 46059849  202,48 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2023/107 8.8.2023 Nájom nebytových priestorov 2023 08 Peter Bigoš - Záhrady 45515158  49,50 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2023/108 8.8.2023 El. energia, plyn 2023 08 Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková 47949007  146,50 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2023/109 8.8.2023 Nájom nebytových priestorov, vodné, stočné, réžia 2023 08 Veronika Cagalová 54470498  132,00 EUR 
toplist