Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 9240290873 12.1.2024 El. energia Podolie 520 Jednota vyúčtovanie 2023 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467  -18,32 EUR 
Detail Zmluva Nájomná NZ/08/2023 11.1.2024 Zmluva o nájme obecného pozemku Ing. Milan Ohrablo 34410309  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1481475247 9.1.2024 Telefon obec O2 Slovakia, s.r.o. 35848863  44,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 3013006930 9.1.2024 Prevádzka dopravného prostriedku ARRIVA Trnava, a.s. 36249840  23,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 7380023113 9.1.2024 El. energia spoločné priestory BD 1019 - preplatok ZSE Energia a.s. 36677281  -228,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 7270049185 9.1.2024 El. energia verejné osvetlenie BD 1019 ZSE Energia a.s. 36677281  1,89 EUR 
Detail Faktúra došlá 3202301337 9.1.2024 Zneškodnenie odpadu Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  1 019,63 EUR 
Detail Faktúra došlá 3129231509 9.1.2024 Elektronická evidencia nádob - prevádzka systému Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  220,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 102401109 9.1.2024 Odvoz bio odpadu Fidelity Trade s.r.o. 50254081  104,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9240209184 9.1.2024 El. energia Dom smútku vyúčtovacia faktúra za rok 2023 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467  149,91 EUR 
Detail Faktúra došlá 19052023 5.1.2024 Poplatok za ročné vedenie účtu cenných papierov Prima banka Slovensko, a. s. 31575951  60,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 23612071 5.1.2024 Obedy audit 2022 Poľnohospodárske družstvo Podolie 00207161  25,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 8341506851 5.1.2024 Poplatok za telefon 2023 12 Slovak Telekom a.s. 35763469  24,17 EUR 
Detail Faktúra došlá 202312106 5.1.2024 služby technika BOZP 4. štvrťrok 2023 FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. 51430347  180,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 6230516 5.1.2024 Aktualizácia programov TOPSET Solutions s.r.o. 46919805  3,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 223113249 5.1.2024 Voda Podolie 1027 zberný dvor Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 36302724  3,79 EUR 
Detail Faktúra došlá 3129231405 5.1.2024 Zneškodnenie odpadu 4. štvrťrok 2023 Marius Pedersen, a.s. 34115901  7 893,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230048 5.1.2024 Odpratanie snehu 23.12.2023 KAO - ĽK s.r.o. 36340529  125,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská DZ/34/2023 29.12.2023 Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a... ELEKOS 37857690   
Detail Faktúra došlá 2300124 22.12.2023 oprava plyn. kotla BD 526/14 Ľubor Sevald 40275540  30,00 EUR 
toplist