Zamestnanci OcÚ v Podolí

PaedDr. Rastislav Bobocký; starosta obce
e-mail: starosta@podolie.sk
mobil: 0907 727 583, tel. 032/77 94 102

Katarína Červeňanská; účtovníctvo, rozpočtová agenda, školstvo,  mzdy
e-mail: uctaren@podolie.sk
mobil: 0911 712 605, tel. 032 7794102

Ing. Alžbeta Augustínová; matrika, evidencia obyvateľov, evidencia hrobových miest, personalistika, osvedčovanie listín, pokladňa, výruby drevín
e-mail: podolie@podolie.sk
tel. 032 7794102

Dana Ščepková; podateľňa, sociálne služby obce, opatrovateľská služba, prepravná služba, správa daní a poplatkov, správa kultúrneho domu
e-mail: scepkova@podolie.sk
mobil: 0911 923 907, tel. pevná linka 032 7794102

Ing. Stanislava Zajacová; Stavebný úrad- kompletná stavebná agenda, administratíva

e-mail: stavebnyurad@podolie.sk
tel. pevná linka 032 7794102

Ivan Bobocký; služby obce Podolie, vedúci prevádzkových pracovníkov, správa obecného majetku, údržba verejných prestranstiev, zelene a miestnych komunikácií, cintorín
e-mail: podolie@podolie.sk
mobil: 0948 923 900

Dušan Herák; prevádzkový pracovník

Andrej Makara; prevádzkový pracovník

Radovan Pisca; prevádzkový pracovník

Kvetoslava Heráková; prevádzkový pracovník

 

 

Publikované: 30.11.2014 | Aktualizácia: 3.1.2023
toplist