Zamestnanci OcÚ v Podolí

PaedDr. Rastislav Bobocký; starosta obce
e-mail: starosta@podolie.sk
mobil: 0907 727 583, tel. 032/77 94 102

Mgr. Nikoleta Uhlíková; Stavebný úrad, sekretariát starostu obce, správa nájomných bytov, právne poradenstvo, verejné obstarávanie, výruby drevín
e-mail: uhlikova@podolie.sk
tel. pevná linka 032 7794102

Jozefína Cagalová; účtovníctvo, rozpočtová agenda, evidencia hrobových miest
e-mail: cagalova@podolie.sk
mobil: 0911 712 605, tel. 032 7794102

Katarína Červeňanská; matrika, evidencia obyvateľov, personalistika, osvedčovanie listín, pokladňa
e-mail: podolie@podolie.sk
tel. 032 7794102

Dana Ščepková; podateľňa, sociálne služby obce, opatrovateľská služba, prepravná služba, správa daní a poplatkov, správa kultúrneho domu
e-mail: scepkova@podolie.sk
mobil: 0911 923 907, tel. pevná linka 032 7794102

Ivan Bobocký; služby obce Podolie, vedúci prevádzkových pracovníkov, správa obecného majetku, údržba verejných prestranstiev, zelene a miestnych komunikácií, cintorín
e-mail: podolie@podolie.sk
tel. pevná linka 032 7794102


Viliam Herák; prevádzkový pracovník

Dušan Herák; prevádzkový pracovník

 

Publikované: 30.11.2014 | Aktualizácia: 8.12.2020
toplist