Demografia

Počet obyvateľov k 31.12.20191898
  muži 
  ženy 
Predproduktívny vek (0-15) spolu 
Produktívny vek (16-60) spolu 
Poproduktívny vek (nad 60) spolu 

 

Z evidencie v roku 2019 
Počet živých narodených24
  muži                                             16
  ženy                                              08
Počet prisťahovaných spolu   
muži                                             
ženy                                               
Počet zomretých spolu                    20
 muži                                              16
 ženy                                              04
Počet odsťahovaných spolu            
 muži                                               
 ženy                                               
Celkový prírastok spolu    04
  muži                                            00
  ženy                                             00
Publikované: 27.1.2007 | Aktualizácia: 5.1.2020
toplist