Odpadové hospodárstvo

V roku 2021 sme vyseparovali 64 % z celkového obejmu odpadu! Zákonná sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov na rok 2021 je 11,00 EUR/tona. K tejto sadzbe sa ešte prirátava poplatok Kopaničiarskej odpadovej spoločnosti a to vo výške 39,6 € Spolu nás teda stojí 1 t odpadu 50,6 €.

Povinnosťou každého občana je zachovať zdravé životné prostredie aj pre budúce generácie. Preto je potrebné aby sme všetci zodpovedne pristupovali k separovaniu komunálneho odpadu, ktorého množstvo každým rokom narastá.

 

Poplatok za odpad v roku 2022!


Obecným zastupiteľstvom schváleným Všeobecne záväzným nariadením č. 4/2019 sa poplatok stanovil na 30 €/osoba. Poslanci OZ však zároveň schválili možnosť znížiť si tento poplatok pre každú domácnosť,čím chcú pôsobiť na občanov motivačne. Stačí len podpísať dohodu o separovaní a kompostovaní a potom už len treba zodpovedne triediť odpad.

Táto možnosť bola vytvorená hlavne pre občanov, ktorým záleží na našej obci, na poriadku v nej, na našej prírode, na našom zdraví a teda pre každého zodpovedného a poctivého občana. Veríme, že tony zmesového komunálneho odpadu sa v roku 2022 opäť o niečo znížia a vo veľkom sa zvýši množstvo vyseparovaných zložiek. Je to však hlavne na Vás!

Určite Vám je všetkým známe, že zákon je nastavený tak, že za vyseparovaný odpad sa neplatí. Máme to zdarma. Za odvoz vyseparovaného odpadu danej spoločnosti platia OZV (organizácia zodpovednosti výrobcov). Nás to nestojí ani cent. Občas, keď sa každý druhý pondelok preveziem po našej dedine a sledujem tie vyložené smetné nádoby pred domami, tak vidím často preplnené popolnice, ktoré sa nedajú ani zatvoriť. Najhoršie na tom je, že veľakrát je na vrchu vždy nejaký plast, papier, kov a najčastejšie bioodpad. Všetko čo sa dá vytriediť. Pouvažujte, či sa to netýka aj Vás! Poobzerajte sa vždy okolo, keď budú vyvážať smeti, že kto má akú smetnú nádobu. Áno, je aj veľa takých, ktorí dávajú nádobu von raz za mesiac a aj to je poloprázdna.

Separáciou pomôžete sebe, obci a hlavne životnému prostrediu. Premietne sa to potom aj na tom poplatku za odpad. Preto sme už tretím rokom nemuseli meniť poplatok. Taktiež pripomíname, že od januára 2022 máme zálohovanie PET fliaš a plechoviek. Za každá fľašu či plechovku platíme 0,15 €. Ak však prázdne obaly vrátime, peniaze sa nám tiež vrátia.


Vážení občania, veríme, že každý jeden z Vás sa zodpovedne postaví na stranu separácie a spolu si aj takýmto spôsobom budeme chrániť našu prírodu!

K stiahnutiu

Publikované: 2.1.2014 | Aktualizácia: 25.3.2022
toplist