Zberný dvor

Zberný dvor sa nachádza v priestoroch prevádzok obce, oproti fare!

Taktiež máme k dispozícii v areáli PD Podolie kontajnery na veľkoobjemný odpad a veľkoobjemný kontajner na sklo (nie však na autosklo).

Ak potrebujete vyhodiť:
- elektroodpad = (zberný dvor)
- pohovku, váľandu, gauč, ... = (zberný dvor)
- matrace, epedy, ... = (zberný dvor)
- plné vrece textilu = (zberný dvor)
- starý nábytok = (areál PD Podolie)
- veľkoobjemný komunálny odpad (napr. wc, vaňa, keramika a pod.) = (areál PD Podolie)
- stavebný odpad (areál PD Podolie)
- farby, laky, ... = (zberný dvor)
- olej- motorový, kuchynský = (zberný dvor)
- batérie, žiarovky, káble = (zberný dvor)
- pneumatiky, duše, plášte = (areál PD Podolie)
- veľké objemy papiera, plastov, skla, atď... = (zberný dvor)
- haluzovina na štiepkovanie = (areál PD Podolie)

... ideálne je pred vyhodením kontaktovať pracovníkov OcÚ a so zamestnancom sa môžete dohodnúť kedy a kde môžete odpad priniesť. Stačí zavolať na tel. č. 032/77 94 102 alebo 0911 712 605.

Vyzývame aj tých, čo tak "radi" odhadzujú odpad do prírody, aby radšej zavolali. Keď si už robíte takú námahu, že ten odpad naložíte do auta, tak ho môžete kľudne odviezť tam, kde patrí! Potom sa na vás aspoň nebude nikto hnevať. ĎAKUJEME!

NEZNEČISŤUJME SI NAŠU PRÍRODU A BUĎME VOČI NEJ TOLERANTNÍ !

 

Publikované: 2.1.2019 | Aktualizácia: 3.1.2022
toplist