Ako správne triediť

Ako správne triediť!!!

S triedením odpadov má problém stále veľa ľudí, ktorí často nevedia, do ktorých nádob je potrebné jednotlivý odpad vhadzovať. Zákon preto priniesol aj farebné rozlíšenie zberných nádob alebo vriec, do ktorých má občan triediť.

Na obaloch si všímajte RECYKLAČNÉ SYMBOLY. Podľa oho ľahko zistíte, do akého odpadu daný odpad patrí:

 Do MODRÝCH zberných nádob, ktoré sú určené na triedenie papierových materiálov, zaraďujeme: noviny, časopisy, reklamné letáky, kancelársky papier, kartóny, krabice, papierové obaly a podobne.

Nepatria tu: mokrý, znečistený či mastný papier, použité plienky, hygienické potreby, asfaltový a dechtovaný papier.

 Do ŽLTÝCH zberných nádob, ktoré sú určené na plastové materiály, zaraďujeme: PET fľaše od nápojov, igelitové vrecká, kelímky, fólie, polystyrén a iné. PET fľaše je potrebné pred vyhodením stlačiť, aby sa tak zmenšil ich objem.

Nepatria tu: znečistené plasty, PET fľaše z potravinárskych olejov, obaly od nebezpečných látok - obaly od motorových olejov, farieb či chemikálií.

 Do ZELENÝCH zberných nádob, ktoré sú určené na sklenené materiály, zaraďujeme: nevratné obaly zo skla od nápojov, tabuľové sklo, sklenené nádoby, črepy a podobne.

Nepatria tu: keramika, autosklo, porcelán, zrkadlá, TV obrazovky a podobne.

 Do ČERVENÝCH zberných nádob, ktoré sú určené na kovové materiály, zaraďujeme: konzervy, kovové obaly, alobal, kovové súčiastky a výrobky, nápojové plechovky. Tento materiál je taktiež možné odniesť do zberného dvoru či do zberne kovov.

Nepatria tu: kovové obaly, ktoré sú kombinované s iným obalom, napríklad obaly zo zubnej pasty.

 Ďalšou kategóriou sú nápojové obaly- TETRAPAKY. Farba zbernej nádoby, ktorá je určená na nápojové obaly, je ORANŽOVÁ. Obaly je potrebné vhadzovať do zberných kontajnerov či igelitových vriec, ktoré sú na to primárne určené. U nás je kontajner v areály ZŠ a na prevádzkach obce.

Urob si test EKO INTELIGENCIE:
http://tei.triedime.sk/web/site

Publikované: 3.1.2019 | Aktualizácia: 6.1.2019
toplist