Osobnosti obce

Pripravujeme stránku o známych osobnostiach našej obce

Všetci sa môžete stať spolutvorcami tejto stránky. Veľmi radi prijmeme Vaše doporučenia, ktoré osobnosti z našej obce, by na tejto stránke mali byť uvedené, v čom sú známe, v čom sa preslávili, čo pre našu obec znamenali a pod. Vaše nápady prosím zašlite na e-mailovú adresu  starosta@podolie.sk alebo napíšte listom, či príďte na obecný úrad osobne, prípadne prineste i materiály, z ktorých môžeme čerpať. Predom ďakujeme za spoluprácu a vytváranie tejto stránky.

toplist