Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Kúpna KZ/01/2024 7.2.2024 Kúpna zmluva: k. ú. Podolie: LV 2785 Roman Zámečník   1 554,60 EUR 
Detail Zmluva Nájomná DOD/01/2024 1.2.2024 Dodatok k Nájomnej zmluve č. D1.420220060 kontrakt 4700004232 (po spoločnosti cns s.r.o.) Slovanet, a. s. 35954612   
Detail Zmluva Dodávateľská DZ/01/2024 30.1.2024 Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby SÝKORKA n.o. 45747296  50,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023078 17.1.2024 Práce s plošinou na verejnom osvetlení Kopanice Obec Krajné 00311715  56,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 224014380 17.1.2024 Voda Podolie 804 Materská škola, šk. jedáleň Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 36302724  244,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 224011947 16.1.2024 Voda Dom smútku Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 36302724  26,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 224011230 16.1.2024 Voda Podolie BD 409 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 36302724  56,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 224011231 16.1.2024 Voda Podolie 515 PT Táborský Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 36302724  10,29 EUR 
Detail Faktúra došlá 224011948 16.1.2024 Voda Podolie 1027 Zberný dvor Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 36302724  1,26 EUR 
Detail Faktúra došlá 224011949 16.1.2024 Voda Podolie BD 1019 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 36302724  620,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 224011950 16.1.2024 Voda Podolie 803 OŠK Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 36302724  52,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 9240029 16.1.2024 Preinštalácia programu pokladne TOPSET Solutions s.r.o. 46919805  20,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9240299974 15.1.2024 El. energia Zdravotné stredisko - vyúčtovanie 2023 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467  324,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 9240299976 15.1.2024 El. energia verejné osvetlenie Malina vyúčtovanie 2023 preplatok Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467  -5 075,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 9240299975 15.1.2024 El. energia verejné osvetlenie Kopanice vyúčtovanie 2023 preplatok Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467  -1 252,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 9240299973 15.1.2024 El. energia verejné osvetlenie Žľab vyúčtovanie 2023 preplatok Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467  -1 378,71 EUR 
Detail Faktúra došlá 14400436 15.1.2024 Plyn združená dodávka vyúčtovanie 2023 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467  4 360,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 14400409 15.1.2024 Plyn Podolie 520 Jednota vyúčtovanie 2023 preplatok Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467  -599,81 EUR 
Detail Faktúra došlá 14402322 15.1.2024 Plyn Podolie 200 vyúčtovanie 2023 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467  0,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 14402318 15.1.2024 Plyn Podolie 114 vyúčtovanie 2023 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467  0,10 EUR 
toplist