Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Kúpna 25/2021 16.9.2021 LV 3107: Garáž, RD č. 200, 201, p.č. "C" 1043/1, 1043/2, 1044, 1043/3; p.č. "E" 300/2, 69/1,... Ing. Elena Uhlíková   33 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 202160816 14.9.2021 Dodávka vína Poľnohospodárske družstvo Šípkové 31433847  153,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 115260821 14.9.2021 Montáž vodovodnej prípojky súp. č. 803 - tribúna Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 36302724  1 488,34 EUR 
Detail Faktúra došlá 8289931930 14.9.2021 Telekomunikačné poplatky 2021 08 Slovak Telekom a.s. 35763469  29,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021162 14.9.2021 Zneškodnenie odpadu BOMAT, s.r.o. 36235288  33,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021 0630 14.9.2021 Dopravná štúdia bytové domy za KD Ing. Petra Vráblová Bilková 47965622  500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FV2100037 14.9.2021 Oprava plyn. kotla BD 526 Ľubor Sevald 40275540  210,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 24/2021 9.9.2021 Kúpa pozemkov: • parcela registra „E“ č. 3763/2 ( zastavaná plocha a nádvorie ) o výmere... COOP Jednota, spotrebné družstvo 00168912  2 244,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3013004380 9.9.2021 Prevádzka dopravn. prostriedku ARRIVA Trnava, a.s. 36249840  27,89 EUR 
Detail Faktúra došlá 3202100970 9.9.2021 Zneškodnenie odpadu Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  1 435,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 7542645021 9.9.2021 Elektr. energia spol. priestory BD Podolie 1019 2021 09 ZSE Energia a.s. 36677281  40,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7542645380 9.9.2021 Elektr. energia verejné priestory BD 1019 2021 09 ZSE Energia a.s. 36677281  40,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1460825088 9.9.2021 Mesačné poplatky 2021 08 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863  24,41 EUR 
Detail Faktúra došlá 20210110 9.9.2021 Materiál - tribúna OŠK Podolie BORSEK, s.r.o. 44313756  2 887,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 8697698433 9.9.2021 Plyn Podolie 140 2021 09 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  7,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 221072396 9.9.2021 Vodné Podolie 140 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 36302724  3,71 EUR 
Detail Zmluva Kúpna dodatok č. 1/2021 6.9.2021 Opravuje sa čl. II. Kúpnej zmluvy z 26.07.2021 z dôvodu uvedenia nesprávneho údaju o... Peter Virgl, Viktória Virgl   50,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1500837481 3.9.2021 Mesačné poplatky - paušál O2 Slovakia, s.r.o. 35848863  19,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 1021090092 3.9.2021 výkon zodpovednej osoby osobnýúdaj.sk, s.r.o. 50528041  66,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 12106361 3.9.2021 Montáž zariadení do kuchyne KD RM Gastro -JAZ s.r.o. 34153004  120,11 EUR 
toplist