Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2023243 24.10.2023 Nafta GROISE s. r. o. 45695881  95,90 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2023/140 24.10.2023 Poplatok za vodu 17.05.2023 - 17.10.2023 predajňa PT Táborský Pavol Táborský a spol. 14104199  8,33 EUR 
Detail Faktúra došlá 7230100783 24.10.2023 Potvrdenie Prima banky k auditu 2022 Prima banka Slovensko, a. s. 31575951  50,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná NZ/06/2023 24.10.2023 Zmluva o nájme strechy budovy Zdravotného strediska- 820 m2 DOMROYAL, s.r.o. 47959576  410,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská DOD/14/2023 24.10.2023 Dodatok č. 2 k zmluve ZoN01/2020. Úprava čl. I, ods. 2. Zmluvy o nadstavbe Zdravotného strediska DOMROYAL, s.r.o. 47959576   
Detail Zmluva Dodávateľská DZ/28/2023 23.10.2023 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre Stavebné povolenie v rozsahu realizačnej PD... REYMAX, s.r.o. 47591439  9 850,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská DOT/07/2023 23.10.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - DH Podolanka Ján Štefánik   400,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230729 20.10.2023 Mäso na posedenie jubilantov a dôchodcov 20.10.2023 Bitúnok Dechtice s.r.o. 47371340  114,75 EUR 
Detail Zmluva Dohody KZ/08/2023 20.10.2023 Zrušenie vecného bremena in personam- dom súp. č. 154 na p.č. reg. "C" 356/1 Igor Mašán   0,00  
Detail Faktúra vyšlá FOD/2023/139 18.10.2023 Relácia v rozhlase LIMEX ČR s.r.o. organizačná zložka 51689839  8,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna KZ/07/2023 16.10.2023 Dodanie 275 ks LED svietidiel pre verejné osvetlenie v obci Podolie v zmysle technickej... ARETAX – LED s. r. o. 46 765 352  70 125,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská DZ/27/2023 13.10.2023 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu realizačnej PD „Bytové... OŽI architektúrou s.r.o. 55057896  20 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2742758813 13.10.2023 Mesačný poplatok internet rozhlas Kopanice Orange Slovensko, a. s. 35697270  5,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2231060189 13.10.2023 Stočné kino Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. 36252484  2,13 EUR 
Detail Faktúra došlá 2231060188 13.10.2023 Stočné Podolie 501 Kvetinárstvo Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. 36252484  2,13 EUR 
Detail Faktúra došlá 2231059922 13.10.2023 Stočné rodinný dom č. 417 Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. 36252484  18,91 EUR 
Detail Faktúra došlá 2231059921 13.10.2023 Stočné zdravotné stredisko Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. 36252484  47,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 2231059920 13.10.2023 Stočné BD 409 Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. 36252484  37,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 0801230223 11.10.2023 Stavebné práce Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Podolie COLAS Slovakia, a.s. 31651402  138 479,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023116 11.10.2023 Rekonštrukcia miestnych komunikácií II. etapa Ľubomír Kutan – TKO EKOPRES II. 34303120  60 530,11 EUR 
toplist