Aktuality

Aktuality

Záver fašiangov bol v našej obci plný zábavy a ochutnávky zabíjačkových špecialít
11.2.2024

Záver fašiangov bol v našej obci plný zábavy a ochutnávky zabíjačkových špecialít

Poslednú sobotu vo fašiangovom období sme ochutnávali zabíjačkové špeciality, uskutočnilo sa stretnutie heligónkarov a nakoniec sme pochovali BASU. Veríme, že pre všetkých to bola výborná kultúrno-spoločenská akcia plná stretnutí, rozhovorov, zábavy no i z časti aj "gurmánskeho" zážitku.
Viac sa dočítate v článku -->


Deti sa v nedeľu v našom KD zabavili na dedinskom karnevale
21.1.2024

Deti sa v nedeľu v našom KD zabavili na dedinskom karnevale

V nedeľu 21. januára 2024 sa uskutočnil v našej obci detský dedinský KARNEVAL, na ktorý sa tešilo veľké množstvo detí, ktoré sa prišli dobre zabaviť. Deti sa predviedli v krásnych, zaujímavých a originálnych maskách. Na náš karneval tiež zavítala známa rozprávková dvojica PAT a MAT, ktorí tiež s deťmi šantili. Tento rok sa o program postarali animátorky z agentúry Pro-Staff. Taktiež nechýbali tradičné fašiangové šišky, na ktorých si istotne všetci prítomní veľmi pochutili. No a v závere sa uskutočnila tombola, v ktorej bolo množstvo zaujímavých vecí.
Všetkým, ktorí sa akoukoľvek mierou pričinili o zorganizovanie tohto fašiangového dňa venovaného našim deťom, patrí veľké ĎAKUJEM!


17.1.2024

VÝZVA NA ÚDRŽBU/OREZ DREVÍN ZASAHUJÚCICH DO MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ A CHODNÍKOV

Obec Podolie ako príslušný cestný správny orgán pre miestne cesty a účelové cesty podľa § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách a v súlade so zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov VYZÝVA všetkých vlastníkov a správcov nehnuteľností v katastrálnom území Podolie, ktoré bezprostredne susedia s miestnymi komunikáciami a verejnými chodníkmi, na orez a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť cestnej a pešej premávky, zasahujú do dopravného a pešieho priestoru a sťažujú použitie miestnych ciest a verejných chodníkov podľa § 14 zákona č. 135/1961 Zb.
VIAC -->


18. FAŠIANGOVÝ ŠKOLSKÝ PLES
16.1.2024

18. FAŠIANGOVÝ ŠKOLSKÝ PLES

Tohtoročná krátka plesová sezóna je v plnom prúde, a preto Vás pozývame na tradičný Fašiangový školský ples, ktorý sa uskutoční 27.01.2024 v KD Podolie. Lístky sú už v predaji na riaditeľstve ZŠ Podolie.
Príďte sa zabaviť a vytancovať sa. Tešíme sa na Vašu účasť!


Dňa 21.1.2024 sa uskutoční Detský dedinský karneval
8.1.2024

Dňa 21.1.2024 sa uskutoční Detský dedinský karneval

Milé deti, vážení rodičia!
Ako to už je dlhé roky v našej obci zvykom, v januári sa tradične organizuje detský karneval. Tento rok nie je žiadnou výnimkou a DETSKÝ DEDINSKÝ FAŠIANGOVÝ KARNEVAL v našej obci sa uskutoční v nedeľu 21.1.2024 o 15.00 hod.. Pre deti je pripravený bohatý program, o ktorý sa postarajú skvelí animátori a deti prídu pozrieť aj PAT a MAT. Veríme, že sa prídete zabaviť, zatancovať si, zasmiať sa a hlavne sa prídete ukázať vo svojich originálnych maskách. A nebojte sa?! Chýbať nebudú ani tradičné šišky.
Tešíme sa na Vás!


Zámer prenajať majetok: predajňa v BD č. 526
8.1.2024

Zámer prenajať majetok: predajňa v BD č. 526

Obec Podolie zverejňuje ZÁMER na prenájom voľného nebytového priestoru vo vlastníctve obce formou priameho nájmu.

Nebytový priestor sa nachádza v bytovom dome súp. č. 526, postavený na par. č. KNC 788/2, k.ú. Podolie, obec Podolie, zapísané na LV 3985:
- 1-predajňa, číslo nebytového priestoru 1, v časti bytového domu A, pozostávajúca z:
a) miestnosť číslo 101 s plochou 24,86 m²
b) miestnosť číslo 102 s plochou 9,22 m²
c) miestnosť číslo 103 s plochou 1,60 m²
d) miestnosť číslo 104 s plochou 1,13 m²
e) miestnosť číslo 147 s plochou 1,55 m²
Minimálna cena nájmu je 3 €/ m²/mesiac.


Pozývame všetkých na fašiangovú zabíjačku, stretnutie heligónkarov a pochovávanie BASY
6.1.2024

Pozývame všetkých na fašiangovú zabíjačku, stretnutie heligónkarov a pochovávanie BASY

Vážení priatelia dobrej zábavy a zabíjačkových špecialít, poznačte si do kalendára dátum 10.02.2024, nakoľko po minuloročnej pilotnej akcii Fašiangová zabíjačka, sme sa rozhodli, že tento rok bude ozvláštnená o Stretnutie heligonkárov. Nakoľko sa jedná o ukončenie fašiangu, ktorý je tento rok veľmi krátky, tak aj tento raz sa uskutoční v rámci programu aj tradičné POCHOVÁVANIE BASY!
Viac -->


Podávanie daňového priznania a žiadostí o zníženie poplatku za KO do 31.01.2024
3.1.2024

Podávanie daňového priznania a žiadostí o zníženie poplatku za KO do 31.01.2024

Vážení občania,
touto cestou by sme vám radi pripomenuli dátum, do kedy je potrebné podávať daňové priznanie k nehnuteľnosti (nadobudnutá v roku 2023) a žiadosti o zníženie poplatku za komunálny odpad v roku 2024. V prílohe nájdete príslušné tlačivá, ktoré je potrebné vypísané a podpísané doručiť na OcÚ do 31.01.2024.
Tlačivá budú k dispozícii aj na OcÚ.
Pripomíname, že aj v roku 2024 budú mať všetci občania nad 70 rokov s trvalým pobytom v obci Podolie automatickú úľavu 10 € na poplatok za komunálny odpad.
Každý kto o úľavu žiada musí mať podpísanú dohodu o kompostovaní a separovaní.
Tiež pripomíname, že sme v obci zaviedli váženie odpadu, preto je potrebné, aby ste zodpovedne pristupovali k separovaniu. Aj tento ukazovateľ bude určite zohrávať rolu pri schvaľovaní výšky úľavy.


Novoročný príhovor starostu našej obce
2.1.2024

Novoročný príhovor starostu našej obce

Prečítajte si novoročný príhovor starostu našej obce Rastislava Bobockého, ktorý ste mali možnosť počuť 1.1.2024 v miestnom rozhlase.


PODOLANCI PODOLANCOM: "LÁSKA DO KRABIČKY"
29.12.2023

PODOLANCI PODOLANCOM: "LÁSKA DO KRABIČKY"

Obec Podolie v spolupráci s našou základnou školou sa aj tento rok pred Vianocami spojili a zapojili sa do akcie "Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok". Vytvorenými darčekmi boli obdarení starší, osamotení ľudia, vdovy a vdovci v našej obci Podolie, ale aj v obci Očkov. Spolupráca bola opäť veľmi plodná tým, že sa vyzbieralo viac ako 100 škatúľ.

Dňa 21.12.2023 sa druhostupniarske triedy podujali škatuľky po obci poroznášať. Dôchodcovia boli prekvapení, nesmierne dojatí, veľmi vďační. A mnohým z nich sa leskli slzy v očiach.

Nádherná akcia, plná lásky, vďačnosti a dobra. Ďakujeme všetkým dobrým ľuďom, deťom, rodičom, zamestnancom školy, pracovníkom obce za túto akciu.

toplist