Aktuality

Aktuality

Pozvánka na športový deň detí na ihrisku OŠK
5.6.2022

Pozvánka na športový deň detí na ihrisku OŠK

Všetkých malých aj veľkých pozývame v sobotu 18. júna od 15.00 hod. na ihrisko OŠK stráviť nezabudnuteľné a skvelé popoludnie tak, ako to na tento športový "Deň detí" býva u nás zvykom. Pripravené sú zaujímavé súťaže, výborné atrakcie, kde si prídu na svoje všetci. Povoziť sa budete môcť napr. na vojenských autách, hasičskom aute a samozrejme nebude chýbať ani hasičská PENA. Viac na plagáte.


V Podolí sme pre všetky dievčatá a ženy postavili MÁJ
2.5.2022

V Podolí sme pre všetky dievčatá a ženy postavili MÁJ

V piatok podvečer sme pre všetky ženy a dievčatá postavili v našej obci MÁJ. Prítomní mali možnosť si pozrieť pekné vystúpenie v podaní našich detí z MŠ a ZŠ. Po ich vystúpení sme sa presunuli k máju, ktorý deti krásne vyzdobili. Po postavení mája nasledovalo vystúpenie ĽH Rovenec a FS Čakanka, ktorý sa postarali o ďalší príjemný kultúrny program večera. Po ich vystúpení hrala DH Podolanka.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili o tento kultúrny podvečer, pracovníkom OcÚ, poslancom OZ, DH Podolanka, všetkým vystupujúcim, pani učiteľkám či žeriavnikovi M. Uhlíkovi.


Pozývame Vás na stavanie mája
25.4.2022

Pozývame Vás na stavanie mája

Pozývame Vás na tradičnú kultúrnu akciu, ktorá sa vždy uskutočňuje po hodoch a tou je STAVANIE MÁJA. Veríme, že po troch rokoch si nenecháte ujsť túto udalosť a prídete sa folklórne zabaviť. Máj postavíme v piatok 29.4.2022 o 17.30 hod. pred KD.
Program:
1. vystúpenie detí zo ZŠ a MŠ Podolie
2. stavanie mája
3. vystúpenie folklórneho súboru Čakanka z Nového Mesta nad Váhom so sprievodom Ľudovej hudby ROVENEC
4. vystúpenie DH Podolanka
Počas celého piatkového podvečera bude pripravený aj tradičný bufet.
Tešíme sa na Vašu účasť.


HODY PODOLIE 23.4. - 24.4.2022
18.4.2022

HODY PODOLIE 23.4. - 24.4.2022

Najbližší víkend budeme sláviť v našej obci HODY. V tomto roku sa uskutočnia hodové slávnosti tak, ako sme boli zvyknutí. Naposledy to bolo v roku 2019. K dispozícii budú pre deti kolotoče počas celého víkendu. V sobotu sa v KD uskutoční hodová zábava v štýle 80 ´a 90´ rokov a nebude chýbať ani vystúpenie výbornej hudobno-zábavnej skupiny TRAKY. Pred zábavou sa uskutoční o 16.00 hod. majstrovský zápas mužov.
V nedeľu sa uskutoční tradičná hodová sv. omša o 11.00 hod. zasvätená nášmu patrónovi farnosti, sv. Jurajovi. Svoje brány otvorí Park miniatúr, kde si môžete pozrieť expozíciu, bude tam kováčska vyhňa (ukážky práce a interaktívny dielňa), výroba hračiek z textilu. V parku miniatúr sa uskutoční o 15.00 hod. aj vystúpenie DH Vlčnovjanka. V prípade nepriaznivého počasia bude vystúpenie presunuté do KD Podolie.
Tešíme sa na vašu účasť


Hodová zábava v štýle 80´s a 90´s rokov
8.4.2022

Hodová zábava v štýle 80´s a 90´s rokov

Pozývame Vás na vystúpenie známej hudobno-zábavnej skupiny TRAKY a
hodovú zábavu v štýle 80´s a 90´s rokov, ktorá sa uskutoční v sobotu 23.4.2022 od 21.00 hod. v KD Podolie.
Veríme, že si množstvo z Vás nájde cestu do KD a príde sa zabaviť po 3 rokoch, pretože v rokoch 2020 a 2021 sme hody nemohli usporiadať.


VIRTUÁLNY CINTORÍN
9.3.2022

VIRTUÁLNY CINTORÍN

Obec Podolie je zapojená do projektu virtuálnych cintorínov a má k dispozícii cintorínske služby aj v tomto smere. Na portáli www.cintoriny.sk je možné nájsť zomrelých podľa mena a priezviska, príp. čísla hrobového miesta (HM), pozrieť si fotografiu HM, zapáliť sviečku, položiť kvety a iné. Zdrojom podkladov je evidencia hrobových miest obce, ktorá sa aktualizuje na mesačnej báze. V prípade chybných údajov Vás prosíme o avízo písomne na e-mail podolie@podolie.sk alebo telefonicky na č. 032/77 94 102.
Pozn.: Fotografie nie sú aktualizované.


POMOC PRE UKRAJINU
28.2.2022

POMOC PRE UKRAJINU

Obec Podolie v spolupráci s Trnavskou arcidiecéznou charitou vyhlasuje
zbierku ,,Pomoc pre Ukrajinu“. Zberné miesto je na Obecnom úrade v Podolí, ktoré je otvorené od 28.02.2022 (pondelok) do 03.03.2022 (štvrtok) v čase od 7:30 – 12:00 a od 13:00 – 16:00, v stredu do 17:00 hod.
Zároveň ZŠ s MŠ Podolie organizuje finančnú zbierku a to v pondelok a utorok. Viac info na webstránke www.zspodolie.sk
-> klikni viac <-


Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Podolie
26.1.2022

Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Podolie

Trvanie projektu: 10/2019 – 11/2022
Nenávratný finančný príspevok: 425 474,30 EUR
Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt
Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR
Prijímateľ: Obec Podolie


Novoročný príhovor starostu obce
3.1.2022

Novoročný príhovor starostu obce

Prečítajte si novoročný príhovor starostu našej obce PaedDr. Rastislava Bobockého, ktorý ste mali možnosť počuť 1.1.2022 v miestnom rozhlase.


Nové číslo Podolských novín vyšlo pred vianocami
3.1.2022

Nové číslo Podolských novín vyšlo pred vianocami

Ročník XXII. číslo 1/2021, december 2021
Noviny boli rozdistribuované do každej domácnosti 21.12.2021.
Pokiaľ ste neobdržali, tak pár kusov máme ešte na OcÚ.

toplist