Aktuality

Aktuality

Regionálne združenie obcí Dubová začalo s budovaním cyklistického chodníka medzi obcami Čachtice - Častkovce - Podolie. Cyklistický chodník bude vybudovaný popri hlavnej ceste II. triedy č. 504, po ľavej strane v smere Čachtice - Podolie. Prostriedky na jeo vybudovanie sme z veľkej časti získali z Úradu vlády SR (80 tis. €) a zbytok dofinancuje združenie Dubová, zo svojich zdrojov (príspevkov jednotlivých obcí združenia). Predpokladaný nájklad stavby je 120 tis. €. Cyklistický chodník  zabezpečí jednoduchšie a hlavne bezpečnejšie prepojenie obcí nášho mikroregiónu. Ich obyvatelia, cyklistický chodník budú využívať na presun medzi jednotlivými obcami za prácou, turizmom, kultúrou, športom, návštevou náboženských obradov a pod.

Publikované: 1.10.2015 | Aktualizácia: 10.1.2019
toplist