Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Nájomná DOD/37/2024 5.3.2024 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 3A/ŠFRB/2023 Adrián Macháč    
Detail Zmluva Nájomná DOD/38/2024 5.3.2024 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 2/ŠFRB/2022 Eva Heráková    
Detail Zmluva Nájomná DOD/39/2024 5.3.2024 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu č. 9/ŠFRB/2022 Kristína Plichtová    
Detail Zmluva Nájomná DOD/31/2024 4.3.2024 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 4A/ŠFRB/2021 Emília Mišíková    
Detail Zmluva Nájomná DOD/32/2024 4.3.2024 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 5A/ŠFRB/2021 Mária Michalcová    
Detail Zmluva Nájomná DOD/33/2024 4.3.2024 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 15B/ŠFRB/2023 Mgr. Monika Muľová    
Detail Zmluva Nájomná DOD/34/2024 4.3.2024 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 17/ŠFRB/2022 Irena Kosová    
Detail Zmluva Nájomná DOD/35/2024 4.3.2024 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 21/ŠFRB/2022 Ing. Zuzana Hanicová    
Detail Zmluva Nájomná NZ/01/2024 29.2.2024 Zmluva o nájme nebytových priestorov v budove súp. č. 526 - nebytové priestory č. 1 Mário Štauder 50060911  138,50 EUR 
Detail Zmluva Nájomná NZ/02/2024 29.2.2024 Nájomná zmluva byt č. 1/1 v BD 409 Nora Kudláčová   254,84 EUR 
Detail Zmluva Nájomná DOD/02/2024 29.2.2024 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 7A/ŠFRB/2023 Sofia Matyášová    
Detail Zmluva Nájomná DOD/03/2024 29.2.2024 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 12/ŠFRB/2022 Lenka Kuníková    
Detail Zmluva Nájomná DOD/04/2024 29.2.2024 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. NZ/07/2022 Emília Procházková    
Detail Zmluva Nájomná DOD/05/2024 29.2.2024 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. NZ/07/2023 Róbert Bundál    
Detail Zmluva Nájomná DOD/06/2024 29.2.2024 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov - ambulancia zubného lekárstva RR - DENTAL, s.r.o. 46059849   
Detail Zmluva Nájomná DOD/07/2024 29.2.2024 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov - zubná technika Jana Augustínová 45685380   
Detail Zmluva Nájomná DOD/08/2024 29.2.2024 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 1/ŠFRB/2022 Mária Kunová    
Detail Zmluva Nájomná DOD/09/2024 29.2.2024 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 14/ŠFRB/2023 Patrik Čechvala    
Detail Zmluva Nájomná DOD/10/2024 29.2.2024 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 3/ŠFRB/2022 Mária Maráková    
Detail Zmluva Nájomná DOD/11/2024 29.2.2024 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 24/ŠFRB/2022 Martina Kováčiková    
toplist