Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská ROP-Z-302091DHG7-91-108 4.9.2023 Riešenie migračných výziev v obci Podolie Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 50349287  5 200,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 7/ŠFRB/2023 30.8.2023 Nájomná zmluva byt č. 7 v BD 1019 Ivan Makara   186,03 EUR 
Detail Faktúra došlá 1020235494 30.8.2023 Papierové poháre, tácky, misky - oslavy SNP Eko spotreba s.r.o. 51170451  111,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 23119 25.8.2023 Vodoinštalačné práce kultúrny dom Aterm s.r.o. 46157956  145,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2300058 24.8.2023 Oprava plyn. kotla BD 526/1 Ľubor Sevald 40275540  40,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 723043 24.8.2023 Verejná projekcia filmu Alibi na mieru 2 BONTONFILM a. s. 36006858  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2503001812 24.8.2023 Služby bezpečnostného centra JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. 36857165  8,53 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023076 24.8.2023 Výroba a montáž požiarnych rebríkov na budovu MŠ Podolie Kovospal Vrbové s.r.o. 47713071  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská DOD/09/2023 24.8.2023 Zmena technického riešenia telesa odvodňovacieho kanála- trasa II v dĺžke 19m a zmena ceny... COLAS Slovakia, a.s. 31651402   
Detail Zmluva Nájomná NZ/05/2023 24.8.2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov - knižnica Obec Čachtice 00311464   
Detail Zmluva Dodávateľská DOD/10/2023 24.8.2023 Dodatok č. 2 k Dohode č. 23/10/054/22 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľská DOD/11/2023 24.8.2023 Dodatok č. 2 k Dohode č. 23/10/054/35 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom 30794536   
Detail Faktúra vyšlá FOD/2023/111 23.8.2023 Relácia v rozhlase, daň za trhové miesto Agro-hydina Godány s. r. o. 46538968  13,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 00230072 18.8.2023 Zhotovenie diela "Znáženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v Podolí" GIT, s.r.o. 44243481  385 220,18 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023086 18.8.2023 Rekonštrukcia miestnych komunikácií, Štúrova ulica, Družstevná ulica
Ľubomír Kutan – TKO EKOPRES II. 34303120  73 915,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 0801230174 18.8.2023 Stavebné práce "Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Podolie COLAS Slovakia, a.s. 31651402  221 516,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 1504630723 18.8.2023 Vyjadrenie k projektovej dokumentácii "Cesta za kultúrnym domom" Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 36302724  26,67 EUR 
Detail Faktúra došlá 482308362 17.8.2023 Obhliadka kanalizačnej siete Kvetinárstvo, Kino Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. 36252484  61,58 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská DZ/24/2023 15.8.2023 Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného... Národný inštitút vzdelávania a mládeže 00164348   
Detail Faktúra došlá 2733716110 14.8.2023 Mesačný poplatok internet Kopanice Orange Slovensko, a. s. 35697270  5,00 EUR 
toplist