Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 5210737765 4.3.2021 Zvonček bezdrôtový, napaľovačka k PC, video kábel Alza.cz, a.s. 27082440  60,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 1230026 16.5.2023 Zverejňovanie cintorínov na portáli www.cintoriny.sk TOPSET Solutions s.r.o. 46919805  86,71 EUR 
Detail Faktúra došlá 5 /2020 30.11.2020 Žulová tabuľka Kamenárstvo Šnoblová Ľubomíra 41135067  80,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 12021 4.2.2021 Žulová tabuľka Kamenárstvo Šnoblová Ľubomíra 41135067  70,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7682476694 16.5.2023 ZSE - energia ZSE Energia a.s. 36677281  79,65 EUR 
Detail Faktúra došlá 7682476894 16.5.2023 ZSE - energia ZSE Energia a.s. 36677281  37,30 EUR 
Detail Zmluva Kúpna Dodatok č. 2 (DOD/11/2022) 23.5.2022 Zrušuje sa dodatok č. 1 a opravuje sa čl. III. bod. 4, čl. V, čl. VII bod 1 kúpnej zmluvy Roman Zámečník    
Detail Zmluva Dohody KZ/08/2023 20.10.2023 Zrušenie vecného bremena in personam- dom súp. č. 154 na p.č. reg. "C" 356/1 Igor Mašán   0,00  
Detail Faktúra došlá 1020200208 9.11.2020 Zrkadlo dopravné SIVEX, s.r.o. 46485732  118,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 1212200071 20.2.2012 Zriadenie televíznej prípojky - BD 526 Lombard, s.r.o. 36240125  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2020031 9.9.2020 Zriadenie kanalizačných prípojok - napojenie obce Podolie na verejnú kanalizáciu SUTRA, s.r.o. 44631162  5 400,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 9059801776/A 13.5.2020 Zoznam poistených vozidiel k rámcovej poistnej zmluve o PZP Generali Poisťovňa, a.s. 35709332   
Detail Zmluva Dodávateľská 1 k Zmluve o dielo č. 16/2017 26.9.2017 Zosúladenie ustanovení zmluvy o poskytnutí NFP č. OKPZ-PO1-SC121/122-2015/02 s ustanoveniami... M-Silnice SK s.r.o. 36833380   
Detail Faktúra došlá 2201004 30.8.2022 Zostava DEN - šmýkačka, lezecká stena, domček, rebrík ZASTÁVKY, spol. s r. o. 51476690  1 994,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 112208407 13.6.2022 Zošity ARGUS, spol. s r. o. 31444504  58,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 5 13.3.2017 Zosilňovač do KD Stage Partner s.r.o. 46274707  495,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 1213100362 10.6.2013 Zosilňovač + servisné práce BD 526 Lombard, s.r.o. 36240125  140,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021004 17.3.2021 Zníženie stropov - kuchyňa KD Podolie Jakub Drobný - PROFIGIPS, s. r. o. 47421894  3 052,32 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská KŽP-PO4-SC431-2015-6/241 27.3.2017 Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu s kultúrnym domom Ministerstvo životného prostredia SR 42181810  700 903,39 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská DZ/03/2023 24.1.2023 Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v Podolí GIT, s.r.o. 44243481  385 220,18 EUR 
toplist