Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 3960247 14.5.2019 Čerpanie žumpy - RD 409 Poľnohospodárske družstvo Podolie 00207161  17,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3960452 23.8.2019 Čerpanie žumpy - RD 409 Poľnohospodárske družstvo Podolie 00207161  34,01 EUR 
Detail Faktúra došlá 20606011 17.6.2020 Čerpanie žumpy - RD 409 - 1x, OcÚ , BD 526, ZS - 5x Poľnohospodárske družstvo Podolie 00207161  144,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3960715 5.12.2019 Čerpanie žumpy - RD 409 a žľab Poľnohospodárske družstvo Podolie 00207161  51,01 EUR 
Detail Faktúra došlá 3560036 16.2.2015 Čerpanie žumpy, čistenie - pretláčanie žumpy, odhŕňanie snehu Poľnohospodárske družstvo Podolie 00207161  236,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 3960365 9.7.2019 Čerpanie žumpy, nakladanie a odvoz komunálneho odpadu Poľnohospodárske družstvo Podolie 00207161  342,05 EUR 
Detail Faktúra došlá 22605055 9.6.2022 Čerpanie žumpy, nakladanie a odvoz komunálneho odpadu Poľnohospodárske družstvo Podolie 00207161  264,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20610066 12.11.2020 Čerpanie žumpy, nakladanie a odvoz odpadu Poľnohospodárske družstvo 00207161  542,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 21604053 25.5.2021 Čerpanie žumpy, navážanie hliny do šachty, demontáž panelov na žumpe, práce s nakladačom Poľnohospodárske družstvo 00207161  661,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 3960267 25.6.2019 Čerpanie žumpy, práce nakladačom, odvoz odpau Poľnohospodárske družstvo Podolie 00207161  561,19 EUR 
Detail Faktúra došlá 3560323 31.8.2015 Chemický postrek Poľnohospodárske družstvo Podolie 00207161  145,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 0242013 18.12.2013 Činnosť stavebného úradu - rok 2013 1,92% podiel Mesto Nové Mesto n/V. Spoločný úrad samosprávy 311863  302,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 06-25/2011 18.2.2011 Činnosť stavebného úradu 1/2011 Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  -33,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 125/2012 13.4.2012 Činnosť stavebného úradu 3/2012 Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  163,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 213/2012 19.6.2012 Činnosť stavebného úradu 5/2012 Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  128,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 265/2012 20.7.2012 Činnosť stavebného úradu 6/2012 Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  142,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 435/2012 17.10.2012 Činnosť stavebného úradu 9/2012 Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  65,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201623 17.12.2020 Čipová karta Disig, a.s. 35975946  35,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019027 7.2.2019 Čistenie a kontrola komínov KOMÍNSYSTÉM, s.r.o. 34099301  78,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 015/2023 15.5.2023 Čistenie a monitoring odpadového potrubia Vladimír Košnár - K. V. KANAL 46884564  278,00 EUR 
toplist