Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Kúpna 2013 Kúpna zmluva Ján Vičík   1 367,84 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01/2017 2.6.2007 Zmluva o nakladaní s odpadmi Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861   
Detail Zmluva Odberateľská L-26/TDO / 1997 2.1.2008 O podmienkach vývozu tuhého domového odpadu. PETMAS*GERBER, s.r.o. 34115048   
Detail Zmluva Dodávateľská 246/2010 7.5.2010 Revitalizácia centra obce Podolie SO 06 Riečne stavidlo - podrobný inžinierskogeologický... PROGEO - RNDr. Juraj Minárik 30028019  1 185,24 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 03/ 2011 8.6.2010 Kúpna zmluva Mgr. Nikoleta Uhlíková a Tomáš Žažo   365,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoD 1/2010 29.9.2010 Revitalizácia centra obce Podolie GOODWILL plus, a.s. 36304735  420 817,08 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 873/2010/UZ 11.10.2010 Zmluva o termínovanom úvere VÚB, a.s. 31320155  432 928,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 28/044/10 31.12.2010 Mandátna zmluva - banková záruka DEXIA banka Slovensko a.s. 31575951  718 947,33 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Z 2211012035401 1.1.2011 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ... Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR 31751067  578 177,88 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoD 2009/94 1.1.2011 Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Podolie M.D.P. - Trade, s.r.o. 36750654  560 852,70 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská KaHR - 22VS - 0801/0078/46 1.1.2011 Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Podolie Slovenská inovačná a energetická agentúra 00002801  250 991,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoD 2/2010 1.1.2011 Zmluva o dielo - rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Podolie BKL ELEKTRO, s.r.o. 36378097  251 703,71 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Z 2214012009401 1.1.2011 Revitalizácia centra obce Podolie MVRR SR 31751067  455 714,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7010337454 3.1.2011 Vyúčtovanie el.energie obec ZSE Energia, a.s. 36677281  3 763,16 EUR 
Detail Faktúra došlá 7140483206 3.1.2011 Vyúčtovanie - el.energia - garáže ZSE Energia, a.s. 36677281  26,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 7140483205 3.1.2011 Vyúčtovanie - el.energia - kaderníctvo a kvetinárstvo ZSE Energia, a.s. 36677281  130,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 7150443479 3.1.2011 Vyúčtovanie - el.energia - čerpadlo na ul.Pribinova ZSE Energia, a.s. 36677281  226,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 7150443739 3.1.2011 Vyúčtovanie - el.energia RD č.409 ZSE Energia, a.s. 36677281  184,43 EUR 
Detail Faktúra došlá 7140482380 3.1.2011 Vyúčtovanie - el.energia - ZS ZSE Energia, a.s. 36677281  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7120691814 3.1.2011 Vyúčtovanie - el.energia - VO v KD ZSE Energia, a.s. 36677281  900,33 EUR 
toplist