Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra vyšlá 2 7.1.2011 Pohrebnícke služby Bielická Jolana   41,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0320100968 10.1.2011 Preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  810,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 3060619 10.1.2011 Obedy 12/2010 Poľnohospodárske družstvo Podolie 00207161  193,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 3060606 10.1.2011 Motorová nafta Poľnohospodárske družstvo Podolie 00207161  251,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 3060640 10.1.2011 Motorová nafta - fekál Poľnohospodárske družstvo Podolie 00207161  188,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 11027826 10.1.2011 Telekomunikačné služby 12/2010 Dial Telecom, a.s. 36853429  19,29 EUR 
Detail Faktúra došlá 2101012001 11.1.2011 Odhńanie snehu Vladimír Vičík - Záhradníctvo 40829383  385,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 3060560 12.1.2011 Preprava materiálu - verejné osvetlenie Poľnohospodárske družstvo Podolie 00207161  27,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 3100000066 12.1.2011 Preplatok plynu 1.10.2010 - 18.10.2010 - OcÚ RWE Gas Slovensko, s.r.o. 44291809  74,05 EUR 
Detail Faktúra došlá 2028022037 14.1.2011 Nedoplatok - Finančný spravodajca za rok 2010 Poradca podnikateľa, s.r.o. 31592503  1,23 EUR 
Detail Faktúra došlá 3129101109 17.1.2011 Zber, preprava a zneškodnenie odpadu - vrecový systém 12.10. - 23.11.2010 Marius Pedersen, a.s. 34115901  342,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 01-25/2010 17.1.2011 Stavebný úrad 12/2010 Spoločný úrad samosprávy n.o. 37923935  64,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7401121558 17.1.2011 Preplatok plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  -705,31 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 3 17.1.2011 Pohrebnícke služby Kožuchová Jana   78,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3910000184 18.1.2011 Rekonštrukcia verejného osvetlenia BKL ELEKTRO, s.r.o. 36378097  251 703,71 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 4 18.1.2011 Pohrebnícke služby Ing. Jozef Valo   88,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7120697170 20.1.2011 El.energia - zdravotné stredisko ZSE Energia, a.s. 36677281  228,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 7120697171 20.1.2011 El.energia - obec ZSE Energia, a.s. 36677281  2 137,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 7120698014 20.1.2011 El.energia kaderníctvo a kvetinárstvo 1/2011 ZSE Energia, a.s. 36677281  60,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 7120698015 20.1.2011 El.energia - garáže 1/2011 ZSE Energia, a.s. 36677281  22,16 EUR 
toplist