Ing. Tomáš Bobocký

201812142231040.dsc-0007

Ing. Tomáš Bobocký

Funkcia
1. zástupca starostu obce
2. predseda Komisie legislatívnej, finančnej a majetkovej
3. člen Komisie na ochranu verejného záujmu
4. člen Komisie na rozvoj bývania
5. poslanec poverený na zvolávanie obecného zastupiteľstva
6. sobšne a iné obrady

kontakt
e-mail:.

Publikované: 14.12.2018 | Aktualizácia: 2.1.2023
toplist