Ing. Róbert Augustín

Ing. Róbert Augustín

Funkcia
1. člen Komisie kultúry, školstva, športu a sociálnych vecí
2. člen Komisie na rozvoj bývania
3. člen Rady školy

kontakt
e-mail:

Publikované: 14.12.2018 | Aktualizácia: 2.1.2023
toplist