Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Nájomná 3A/ŠFRB/2023 28.7.2023 Nájomná zmluva byt č. 3A v BD 526 Adrián Macháč   173,62 EUR 
Detail Zmluva Nájomná DOD/37/2024 5.3.2024 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 3A/ŠFRB/2023 Adrián Macháč    
Detail Faktúra došlá 32023 8.3.2023 Moderovanie detského karnevalu Adrián Ohrádka   1 000,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 09/2020 13.2.2020 Nájomná zmluva byt č. 6 - 1019 Adriana Halienková   175,22 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 6/ŠFRB/2023 31.1.2023 Nájomná zmluva byt č. 6 v BD 1019 Adriana Halienková   175,22 EUR 
Detail Zmluva Nájomná DOD/46/2024 7.3.2024 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 6/ŠFRB/2023 Adriana Halienková    
Detail Zmluva Dodávateľská 003/2021 19.1.2021 Zmluva o poskytovaní internetového informačného systému ImpoInfo adsupra s.r.o. 50144839  250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20210083 25.1.2021 Prevádzka mobilnej aplikácie "Podolie" pre Apple + Android od obdobia január - jún 2021 adsupra, s.r.o. 50144839  370,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20220120 11.1.2022 Prevádzka mobilnej aplikácie Podolie adsupra, s.r.o. 50144839  120,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská DOD/14/2022 26.8.2022 Dodatok č. 1 - rozšírenie služieb adsupra, s.r.o. 50144839  5,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20220239 7.9.2022 Prevádzka mobilnej aplikácie MODUL ŠPORT adsupra, s.r.o. 50144839  20,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230138 8.3.2023 Prevádzka mobilnej aplikácie január - jún 2023 adsupra, s.r.o. 50144839  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230139 7.7.2023 Mobilná aplikácia Podolie adsupra, s.r.o. 50144839  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20240164 27.2.2024 prevádzka mobil. aplikácie Podolie adsupra, s.r.o. 50144839  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20210084 8.7.2021 Prevádzka mobilnej aplikácie Podolie pre Apple + Android - 6 mesiacov adsurpa, s.r.o. 50144839  120,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2020191 23.7.2020 Prenájom KD a relácia v rozhlase AESTAS, s.r.o. 44041021  50,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2014011 12.2.2014 Nájom, energie a služby za nebytové priestory 2/2014 Agentúra DUNA s.r.o. 36253324  600,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 10120039 14.2.2012 Organizácia podujatia Karneval Agentúra PRO-STAFF s.r.o. 36724068  420,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 30/2019 30.9.2019 Zmluva o dielo č. 3/2019 - detské ihrisko AGGER, s.r.o. 45982007  10 068,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 19100116 15.10.2019 Vybudovanie detského ihriska AGGER. s.r.o. 45982007  10 068,00 EUR 
toplist