Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 3013003511 5.10.2020 Preprava tuzemsko 9/2020 ARRIVA Trnava, a.s. 36249840  55,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 3013003608 28.10.2020 Prevádzka dopravného prostriedku 10/2020 ARRIVA Trnava, a.s. 36249840  55,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 3013003707 4.12.2020 Preprava 11/2020 ARRIVA Trnava, a.s. 36249840  55,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 3013004380 9.9.2021 Prevádzka dopravn. prostriedku ARRIVA Trnava, a.s. 36249840  27,89 EUR 
Detail Faktúra došlá 3013004439 7.10.2021 Prevádzka dopravného prostriedku ARRIVA Trnava, a.s. 36249840  27,89 EUR 
Detail Faktúra došlá 3013004539 10.11.2021 Prevádzka dopravného prostriedku ARRIVA Trnava, a.s. 36249840  27,89 EUR 
Detail Faktúra došlá 3013004628 9.12.2021 Prevádzka dopravného prostriedku 11/2021 ARRIVA Trnava, a.s. 36249840  27,89 EUR 
Detail Faktúra došlá 3013004721 12.1.2022 Prevádzka dopravného prostriedku 2021/12 ARRIVA Trnava, a.s. 36249840  27,89 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská DOD/01/2022 19.1.2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o vykonávaní prepravy osôb ARRIVA Trnava, a.s. 36249840  23,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 3013004825 14.2.2022 Prevádzka dopravného prostriedku 2022 01 ARRIVA Trnava, a.s. 36249840  27,89 EUR 
Detail Faktúra došlá 3013004910 7.3.2022 Prevádzka dopravného prostriedku 2022 02 ARRIVA Trnava, a.s. 36249840  27,89 EUR 
Detail Faktúra došlá 3013004994 22.4.2022 Prevádzka dopravného prostriedku 2022 03 ARRIVA Trnava, a.s. 36249840  27,89 EUR 
Detail Faktúra došlá 3013005061 12.5.2022 Prevádzka dopravného prostriedku 2022 04 ARRIVA Trnava, a.s. 36249840  27,89 EUR 
Detail Faktúra došlá 3013005178 7.6.2022 Prevádzka dopravného prostriedku 2022 05 ARRIVA Trnava, a.s. 36249840  27,89 EUR 
Detail Faktúra došlá 3013005311 18.7.2022 Prevádzka dopravného prostriedku 2022 06 ARRIVA Trnava, a.s. 36249840  23,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 3013005415 10.8.2022 Prevádzka dopravného prostriedku ARRIVA Trnava, a.s. 36249840  23,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 3013005492 7.9.2022 Prevádzka dopravného prostriedku 2022 08 ARRIVA Trnava, a.s. 36249840  23,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 3013005591 12.10.2022 Prevádzka dopravného prostriedku 2022 09 ARRIVA Trnava, a.s. 36249840  23,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 3013005660 10.11.2022 Prevádzka dopravného prostriedku 2022 10 ARRIVA Trnava, a.s. 36249840  23,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 3013005767 6.12.2022 Prevádzka dopravného prostriedku ARRIVA Trnava, a.s. 36249840  23,24 EUR 
toplist