Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 3013006318 12.6.2023 Prevádzka dopravného prostriedku 2023 05 ARRIVA Trnava, a.s. 36249840  23,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 3013006447 7.7.2023 Prevádzka dopravného prostriedku 2023 09 ARRIVA Trnava, a.s. 36249840  23,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 3013006530 9.8.2023 Prevádzka dopravného prostriedku 2023 07 ARRIVA Trnava, a.s. 36249840  23,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 3013006599 8.9.2023 Prevádzka dopravn. prostriedku 2023 08 ARRIVA Trnava, a.s. 36249840  23,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 3013006667 10.10.2023 Prevádzka dopravného prostriedku 2023 09 ARRIVA Trnava, a.s. 36249840  23,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 3013006792 10.11.2023 Prevádzka dopravného prostriedku 2023 10 ARRIVA Trnava, a.s. 36249840  23,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 3013003766 5.1.2021 Preprava Obec Podolie 12/2020 ARRTIVA Trnava, a.s. 36249840  39,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 3013003847 5.2.2021 Prevádzka dopravného prostriedku 1/2021 ARRTIVA Trnava, a.s. 36249840  27,89 EUR 
Detail Faktúra došlá 3013003918 3.3.2021 Preprava 2/2021 ARRTIVA Trnava, a.s. 36249840  27,89 EUR 
Detail Faktúra došlá 3013003994 9.4.2021 Prevádzka dopravného prostriedku 3/2021 ARRTIVA Trnava, a.s. 36249840  27,89 EUR 
Detail Faktúra došlá 3013004055 7.5.2021 Prevádzka dopravného prostriedku - preprava 4/2021 ARRTIVA Trnava, a.s. 36249840  27,89 EUR 
Detail Faktúra došlá 3013004119 7.6.2021 Prevádzka dopravného prostriedku 5/2021 ARRTIVA Trnava, a.s. 36249840  27,89 EUR 
Detail Faktúra došlá 3013004205 6.7.2021 Prevádzka dopravného prostriedku v stredisku Piešťany za 6/2021 ARRTIVA Trnava, a.s. 36249840  27,89 EUR 
Detail Faktúra došlá 3013004298 10.8.2021 Prevádzka dopravného prostriedku 7/2021 ARRTIVA Trnava, a.s. 36249840  27,89 EUR 
Detail Faktúra došlá 012018 23.1.2018 Hudobná produkcia Trnavskej cimbalovky na obecnom plese 2018 ARTfix, s.r.o. 36778567  720,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 22205507 5.8.2022 Knihy do knižnice Artforum spol. s r. o. 35716584  323,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 22205554 10.8.2022 Knihy do knižnice Artforum spol. s r. o. 35716584  39,71 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021033 3.11.2021 Stavebné práce na kanalizačnej prípojke OŠK Podolie ASET s.r.o. 31418686  1 500,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021034 3.11.2021 Oprava výtlkov na miestnej komunikácii v obci Podolie ASET s.r.o. 31418686  1 382,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021020 27.10.2021 Oprava výtlkov na miestnej komunikácii v obci Podolie ASET s.r.o. 31418686  1 382,40 EUR 
toplist