Aktuality

Aktuality

Uvítanie novonarodených detí v roku 2017 v obci Podolie bolo 29.12.2017
30.12.2017

Uvítanie novonarodených detí v roku 2017 v obci Podolie bolo 29.12.2017

Ako už tradične, starostka obce Anna Čechvalová, pozvala všetky deti narodené v obci v roku 2017, na slávnostné posedenie. Po programe a príhovore, dostali rodičia detí finančný darček 80.- € a deti malú hračku. Potom bolo pre všetkých pripravené malé občerstvenie. Nech deti vyrastajú pre radosť rodičov a blaho našej obce.


Tretia adventná nedeľa 17.12.2017 navodila v obci vianočnú atmosféru
13.12.2017

Tretia adventná nedeľa 17.12.2017 navodila v obci vianočnú atmosféru

Obec zorganizovala už tradičné Vianočné trhy s kvalitným Vianočným programom Základnej školy s materskou školou. Občania si mohli prezrieť výrobky našich remeselníkov, výstavu patchwork výrobkov klubu z Piešťan, navštíviť knižnicu, požičať knihy, dať si urobiť vianočné fotografie rodiny, kúpiť si oblátky, med, vianočnú kapustnicu, punč, varené víno, grilované mäso, chleba s masťou a cibuľou. Starostka obce ďakuje všetkým, ktorí ku vianočnému poobediu prispeli. Najmä učiteľom a žiakom základnej školy, poslancom obecného zastupiteľstva, zamestnancom obce, mladým mamičkám z knižnice i všetkým vystavovateľom a predajcom.


Po Podolí už tradične chodil Mikuláš 5.12.2017
6.12.2017

Po Podolí už tradične chodil Mikuláš 5.12.2017

Dobré deti navštívil Mikuláš, ktorý im dal darčeky. Za pomoc ďakujeme Milanovi Macháčovi-Mikulášovi, Katke Macháčovej-anjelovi, Katke Červeňanskej-čertovi, Adrianovi Macháčovi- čertovi, fotografie uvidíte, ak kliknete sem


Mikuláš bude chodiť po Podolí tradične i tento rok večer 5.12.2017
29.11.2017

Mikuláš bude chodiť po Podolí tradične i tento rok večer 5.12.2017

Kto má malé deti a záujem o návštevu Mikuláša, nech nahlási na obecný úrad (mail podolie@podolie.sk, tel. 032 77 94102) svoje meno, priezvisko, počet detí, meno a vek dieťaťa, číslo domu a telefónne číslo.


Premietanie v našom kine v Podolí dňa 2.12.2017 o 18:00 hod.
26.11.2017

Premietanie v našom kine v Podolí dňa 2.12.2017 o 18:00 hod.

Pozývame Vás na premietanie filmu FANTASTICKÉ ZVERY A ICH VÝSKYT, ktoré sa uskutoční v miestnom kine v SOBOTU 2.12.2017 od 18.00 hod.
Vstup je voľný!


22.11.2017 sa konal ďalší mobilný odber krvi
26.11.2017

22.11.2017 sa konal ďalší mobilný odber krvi

V stredu 22.11.2017 sme privítali na mobilnom odbere krvi 25 dobrých ľudí, krv sa odobrala 20 darcom. Veľmi pekne ďakujem všetkým zúčastneným, že sa vás vždy zíde aspoň takéto množstvo. Vďaka patrí aj pánovi Mrekajovi za za sponzorovanie občerstvenia, obci Podolie za poskytnutie kultúrneho domu a najmä Silvii Marákovej a jej rodine, za organizovanie tohto pravidelného odberu.


Voľby do orgánov Trenčianskeho samosprávneho kraja 4.11.2017, výsledky v obci Podolie
4.11.2017

Voľby do orgánov Trenčianskeho samosprávneho kraja 4.11.2017, výsledky v obci Podolie

Voľby poslancov do zastupiteľstva a predsedu TSK v Podolí sa konali v dvoch okrskoch od 7:00 hod. do 22:00 hod. Voľby boli pokojné, bez akýchkoľvek problémov. Komisie chodili i s urnou ku chorým a starším voličom. Zloženie okrskových komisií, fotografie a výsledky, si môžete pozrieť v obsahu a prílohách. Uvádzame definitívne výsledky za Podolie, obvod 4. Nové Mesto nad Váhom i za celý Trenčiansky kraj.


Október - mesiac úcty k starším - obec pozvala jubilantov 22.10.2017 na slávnostné posedenie
24.10.2017

Október - mesiac úcty k starším - obec pozvala jubilantov 22.10.2017 na slávnostné posedenie

Ani tento rok obec nezabudla na svojich jubilantov 60, 65, 70, 75, 80 - ročných a všetkých našich občanov nad 80 rokov a pozvala ich z príležitosti Mesiaca úcty k starším v nedeľu 22.10. 2017 na slávnostné posedenie do Kultúrneho domu. Viac môžete čítať v obsahu a v prílohe si pozrieť fotografie, kliknite na názov článku.


V nedeľu 15. 10. 2017 sme po generálnej oprave otvorili Dom smútku, Kultúrny dom a začali so stavbou kanalizácie obce.
18.10.2017

V nedeľu 15. 10. 2017 sme po generálnej oprave otvorili Dom smútku, Kultúrny dom a začali so stavbou kanalizácie obce.

Za prítomnosti pozvaných hostí a našich spoluobčanov sme po generálnych opravách požehnali a otvorili Dom smútku a Kultúrny dom a otvorili výstavbu kanalizácie Podolia a Očkova. Dom smútku sme zrekonštruovali za 276 822.- € Kultúrny dom za 737 792.- € a na kanalizáciu sme dostali 6 171 167.- €. Viac si môžete prečítať v príhovoroch starostky v obsahu tohto príspevku a tam tiež aj pozrieť fotografie.


V Podolí sme 3.10.2017 začali s výstavbou verejnej gravitačnej kanalizácie.
3.10.2017

V Podolí sme 3.10.2017 začali s výstavbou verejnej gravitačnej kanalizácie.

Realizátor stavby kanalizácie na stretnutí prezentoval spôsob, termíny realizácie kanalizácie i zriaďovanie domových prípojok. Za realizátora tu boli prítomní pán Gaňa, Hikl, Sládek z M-Silnice. Pán Hikl má na Obecnom úrade v Podolí zriadenú dočasnú kanceláriu, kde ho môžete v prípade potreby navštíviť alebo kontaktovať na tel.: 0908 979 050, mail martin.hikl@tucon.sk . Podklady k výstavbe - projekty, harmonogram a pod. sú v prílohe.

toplist