Aktuality

Aktuality

19.4.2018

Hľadáme predavačku/predavača do novootváranej predajne mäsa v Podolí

Obec Podolie prenajala priestory predajne mäsa v Podolí s.č. 140 pre firmu Mäsovýroba Vrbové, s.r.o., ktorá do pracovného pomeru hľadá predavačku/predavača s nástupným platom 700.- €. Prihlásiť sa môžete na tel. 0911 661 988 PhDr. Alexander Koreň. Celý inzerát si pozrite v prílohe.


12.4.2018

Pozvánka na organový koncert do nášho kostola 13.5.2018 o 14:30 hod.

Slávnostný organový koncert
Rímskokatolícky farský úrad v Podolí pozýva na slávnostný organový koncert do kostola sv. Juraja v Podolí, ktorý sa odohrá v nedeľu 13. mája 2018 popoludní so začiatkom o 14.30 hod. Koncert sa uskutoční pri príležitosti dokončenia generálnej opravy organa, ktorá trvala skoro 23 mesiacov. Počas popoludnia zaznejú diela svetových majstrov: G. F. Händla, G. Pucciniho, J. S. Bacha, A. Dvořáka a ďalších. Na našom organe budú hrať organistky a organisti z našej podolskej farnosti. Príďte si vypočuť svetovú hudbu na našom obnovenom kráľovskom liturgickom nástroji. Všetci ste srdečne pozvaní na túto milú slávnosť!


11.4.2018

Obec získala nenávratný príspevok z fondov EÚ na zriadenie zberného dvora.

Obec získala NFP od MV SR konajúceho za MPSVaR SR vo výške 174 150,09 € na zriadenie zberného dvora v obci Podolie. Súčasťou by malo byť vybudovanie plochy, kontajnery, traktor s výbavou (nakladač, vlečka), oplotenie. Rozhodnutie v prílohe.


Pozvánka na stretnutie občanov ku kanalizácii 19. apríla 2018 o 17:00 hod. v KD Podolie
11.4.2018

Pozvánka na stretnutie občanov ku kanalizácii 19. apríla 2018 o 17:00 hod. v KD Podolie

Starostka obce Podolie spolu s realizátormi verejnej kanalizácie a zástupcami budúceho prevádzkovateľa TAVOS, a.s., Piešťany (Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.) Vás pozýva na stretnutie občanov, ktoré bude dňa 19.4.2018 o 17:00 hod. v Kultúrnom dome v Podolí. Starostka obce oboznámi občanov s podmienkami využitia eurofondov a financovaním prác na realizácii kanalizácie, zástupcovia realizátora oboznámia občanov s postupom prác a zástupcovia budúceho prevádzkovateľa TAVOS, a.s. vysvetlia občanom podmienky pripojenia na kanalizáciu. V prípade, ak máte otázky na prítomných na stretnutí, prosíme, pošlite ich predom na mail podolie@podolie.sk (do predmetu "kanalizácia stretnutie"), aby si mohli oslovení pripraviť fundované odpovede. Tešíme sa na čo najväčšiu účasť.


Bláznivý cyklovýjazd Podolie 7.4.2018
8.4.2018

Bláznivý cyklovýjazd Podolie 7.4.2018

V sobotu 7.4.2018 sa uskutočnil v Podolí (štart a cieľ v Parku miniatúr) 2. ročník Bláznivého cyklovýjazdu, ktorý organizovali Majo Červeňanský s Ľubošom Krajčíkom a ich cyklopriateľmi. Obec Podolie tiež pomohla pri jeho organizácii organizácii (varenie gulášu, zapožičanie stolov a lavíc, reklamnými predmetmi). Organizátori takto prispeli k propagácii našej obce, pretože účastníci v počte asi 194 cyklistov sa tu zišli z celého kraja, no výnimočne aj z väčšej diaľky. Všetkým ďakujeme. Niektoré fotgrafie si môžete pozrieť v prílohe.


Kanalizácia ... a ešte aj toto ... krádež kónusových skruží
7.3.2018

Kanalizácia ... a ešte aj toto ... krádež kónusových skruží

Realizátor stavby našej kanalizácie zistil, že mu boli ukradnuté betónové skruže s kónusom v počte 30 ks, ktoré mal uskladnené v priestore pred Poľnohospodárskym družstvom v Podolí. Predpokladáme, že skruže boli odvezené v 8. kalendárnom týždni (19.-23.2.2018), kedy sa nepracovalo z dôvodov veľkých mrazov. Skruže museli byť odvezené nákladným autom , na viackrát (1ks váži 550 kg). Prosíme občanov, ak v uvedenom čase videli nakladať alebo viesť takéto skruže, či máte akúkoľvek inú informáciu, prosím oznámte to na OcÚ Podolie alebo priamo pánovi Hiklovi, stavbyvedúcemu, tel.: 0908 979 050, mail martin.hikl@tucon.sk.


V sobotu 10. februára 2018 sme v KD Podolie pochovali basu
9.2.2018

V sobotu 10. februára 2018 sme v KD Podolie pochovali basu

Pri tanci s hudobnou skupinou ONYX, dychovou hudbou PODOLANKA a našimi ochotníkmi, sme pochovali (veselo) basu. Od stredy začína obdobie pôstu, ktorý potrvá až do Veľkej noci. Starostka obce ďakuje všetkým účinkujúcim, poslancom OZ, zamestnancom obce, za skvele pripravený program. Čoraz väčšia návštevnosť zabávajúcich sa i tých v maskách nás teší. Tak zasa o rok ... Fotografie si môžete pozrieť v prílohe.


Dedinský detský fašiangový karneval bol 28. januára 2018
30.1.2018

Dedinský detský fašiangový karneval bol 28. januára 2018

V nedeľu 28.1.2018 sa konal tradičný dedinský detský karneval. Karnevalom deti zabávali klauni z Teatro komika. Ďakujeme rodičom, že deti obliekli do krásnych nápaditých masiek. Deti dostávali sladkosti, občerstvenie a tiež fašiangové šišky. I keď sme v obci nemali elektrinu, v kultúrnom dome sa svietilo i hralo a to vďaka prenosnej centrále, ktorá nám elektrinu vyrábala. Strávili sme spolu pekné fašiangové nedeľné popoludnie. Fotky masiek si môžete pozrieť v prílohe.


Oslava 25. a 50. výročia sobáša, Podolie 29.12.2017
30.12.2017

Oslava 25. a 50. výročia sobáša, Podolie 29.12.2017

Manželské páry, ktoré v tomto roku oslávili svoje 25. a 50. výročie sobáša, boli pozvané do sobášnej siene obce Podolie ku slávnostnej oslave. Prihovorila sa im starostka obce Anna Čechvalová, vypočuli si báseň a piesne. Po oficiálnom programe mali oslávenci slávnostný prípitok s malým posedením.


Uvítanie novonarodených detí v roku 2017 v obci Podolie bolo 29.12.2017
30.12.2017

Uvítanie novonarodených detí v roku 2017 v obci Podolie bolo 29.12.2017

Ako už tradične, starostka obce Anna Čechvalová, pozvala všetky deti narodené v obci v roku 2017, na slávnostné posedenie. Po programe a príhovore, dostali rodičia detí finančný darček 80.- € a deti malú hračku. Potom bolo pre všetkých pripravené malé občerstvenie. Nech deti vyrastajú pre radosť rodičov a blaho našej obce.

toplist