Aktuality

Aktuality

V sobotu 2. júna 2018 sme oslávili Medzinárodný deň detí aj v Podolí
28.5.2018

V sobotu 2. júna 2018 sme oslávili Medzinárodný deň detí aj v Podolí

Už po štvrtý raz sme spoločne - obec, škola, rada rodičov, zorganizovali výbornú akciu pre naše deti. Sme veľmi radi a teší nás, že aj tento rok sa tejto krásnej „oslavy“ zúčastnilo veľa detí aj s rodičmi. Veríme, že sa všetkým páčilo a nik neobanoval, že prišiel. No len veľké POĎAKOVANIE všetkým, ktorí akoukoľvek formou pomohli pri organizácii toho dňa. Veľká vďaka animátorom, ktorých bolo 21. Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí pomáhali pri občerstvení a jedna v tvorivých dielňach. Spolu ich bolo 12. Vďaka patrí aj poslancom OZ, starostke obce, učiteľom ZŠ, ktorí sa tiež starali o Vás. Vďaka aj dievčatám zo ZŠ, ktoré boli v tvorivých dielňach. Je to veľké množstvo ľudí, ktorí sa podieľajú na organizácii tohto dňa. Viac čítajte v obsahu a foto z tejto verejnej akcie si pozrite v prílohe.


Oslava Dňa matiek v Podolí 13.5.2018
13.5.2018

Oslava Dňa matiek v Podolí 13.5.2018

2. májová nedeľa je venovaná našim mamám. U nás sme v kultúrnom dome pripravili pre naše ženy, mamy, babičky výstavu Klubu patchwork z Piešťan a výstavu prác Magdalény Červeňanskej. Ich práce sú oslavou zručnosti, talentu a umeleckého cítenia. Pre návštevníkov bol pripravený program detí zo ZŠ s MŠ a občerstvenie. Ďakujeme všetkým, ktorí pripravili tento deň: pani učiteľke Veronike Zemkovej a deťom ZŠsMŠ Podolie, našim vystavovateľkám a pracovníčkam OcU. Fotografie v prílohe.


Oslavy oslobodenia v obci Podolie boli 12.5.2018
12.5.2018

Oslavy oslobodenia v obci Podolie boli 12.5.2018

Oslavy oslobodenia obce Podolie boli pri Pamätníku padlým v 1. a 2. svetovej vojny v Korytnom. Osláv sa zúčastnili okrem našich spoluobčanov, poslancov OZ Podolie i vzácni hostia poslanec NR SR Mgr. Dušan Bublavý, z Klubu generálov SR generálporučík Ing. Pavol Honzek, z Klubu vojakov SR a členov OV SZPB Nové Mesto nad Váhom predseda klubu vojakov SR NM n/V a podpredsedu Oblastného výboru SZPB v N. Meste nad Váhom Pdpl. Dr. Kamil Krištofík, členovia oblastného výboru SZPB plk. v.v. Ing. Jozef Dvoršťák, pdpl. v.v. Ing. Vladimír Trgala, pdpl. v.v. Ing. Jozef Putirka, nadprap v.v. Ján Ješko, pdpl. v.v. Vladimír Ješko, nadpráp. v.v. Pavel Jeřala. Za krásny program ďakujeme pani učiteľke Zemkovej a jej speváčkam a taktiež našej dychovej hudbe PODOLANKA. Fotografie si môžete pozrieť v prílohe.


Postavili sme MÁJ v dedine pre všetky dievčatá 30.4.2018
1.5.2018

Postavili sme MÁJ v dedine pre všetky dievčatá 30.4.2018

Pred KD Podolie sme 30.4.2018 postavili spoločný MÁJ. Zachovávame takto dávnu tradíciu. Na začiatku všetkých privítala starostka obce Anna Čechvalová a potom už samotné stavanie bolo sprevádzané programom, v ktorom vystúpili žiaci z materskej školy, základnej školy i deti z družiny z ZŠsMŠ v Podolí. Tieto deti i vyzdobili vysoký MÁJ stužkami. Nasledovalo vystúpenie detského folklórneho súboru Čakanka z Nového Mesta nad Váhom, s ľudovou hudbou ROVENEC. Celým programom nás sprevádzala naša dychová hudba PODOLANKA. Obec pripravila jedlo i nápoje pre návštevníkov, ktorých bolo veru neúrekom. Starostka obce ďakuje všetkým, ktorí sa o tento krásny program zaslúžili, najmä účinkujúcim, poslancom obecného zastupiteľstva a zamestnancom obecného úradu. Niektoré fotografie si môžete pozrieť v prílohe.


HODY V PODOLÍ 2018 sú už spomienkou ...
25.4.2018

HODY V PODOLÍ 2018 sú už spomienkou ...

V piatok 27.4.2018 začali naše hody premietaním filmu Justice League v našom kine, v sobotu 28.4.2018 bolo pre deti bábkové divadlo, Princezná Kukulienka, Divadielko Galéria z Nového Mesta nV, návštevníci sa kolotočovali, večer bola diskotéka. Nedeľa začala Sv. omšou v kostole nášho patróna Sv. Juraja. Niektorí ľudia prišli v krojoch a v kostole a potom aj pred ním, hrala dychová hudba Podolanka. V nedeľu bol v Parku miniatúr deň otvorených dverí, čo využilo veľa návštevníkov, vypočuli si tu vystúpenie dychovej hudby Vlčnovianka a potom naši dospelí odohrali majstrovský futbalový zápas. Počasie bolo krásne návštevníkov najviac za posledných 10 rokov, teda sa naše hody tento rok vydarili. Starostka obce ďakuje všetkým, ktorí prispeli k tejto peknej hodovej atmosfére.(niektoré fotografie sú v prílohe).


19.4.2018

Hľadáme predavačku/predavača do novootváranej predajne mäsa v Podolí

Obec Podolie prenajala priestory predajne mäsa v Podolí s.č. 140 pre firmu Mäsovýroba Vrbové, s.r.o., ktorá do pracovného pomeru hľadá predavačku/predavača s nástupným platom 700.- €. Prihlásiť sa môžete na tel. 0911 661 988 PhDr. Alexander Koreň. Celý inzerát si pozrite v prílohe.


12.4.2018

Pozvánka na organový koncert do nášho kostola 13.5.2018 o 14:30 hod.

Slávnostný organový koncert
Rímskokatolícky farský úrad v Podolí pozýva na slávnostný organový koncert do kostola sv. Juraja v Podolí, ktorý sa odohrá v nedeľu 13. mája 2018 popoludní so začiatkom o 14.30 hod. Koncert sa uskutoční pri príležitosti dokončenia generálnej opravy organa, ktorá trvala skoro 23 mesiacov. Počas popoludnia zaznejú diela svetových majstrov: G. F. Händla, G. Pucciniho, J. S. Bacha, A. Dvořáka a ďalších. Na našom organe budú hrať organistky a organisti z našej podolskej farnosti. Príďte si vypočuť svetovú hudbu na našom obnovenom kráľovskom liturgickom nástroji. Všetci ste srdečne pozvaní na túto milú slávnosť!


11.4.2018

Obec získala nenávratný príspevok z fondov EÚ na zriadenie zberného dvora.

Obec získala NFP od MV SR konajúceho za MPSVaR SR vo výške 174 150,09 € na zriadenie zberného dvora v obci Podolie. Súčasťou by malo byť vybudovanie plochy, kontajnery, traktor s výbavou (nakladač, vlečka), oplotenie. Rozhodnutie v prílohe.


Pozvánka na stretnutie občanov ku kanalizácii 19. apríla 2018 o 17:00 hod. v KD Podolie
11.4.2018

Pozvánka na stretnutie občanov ku kanalizácii 19. apríla 2018 o 17:00 hod. v KD Podolie

Starostka obce Podolie spolu s realizátormi verejnej kanalizácie a zástupcami budúceho prevádzkovateľa TAVOS, a.s., Piešťany (Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.) Vás pozýva na stretnutie občanov, ktoré bude dňa 19.4.2018 o 17:00 hod. v Kultúrnom dome v Podolí. Starostka obce oboznámi občanov s podmienkami využitia eurofondov a financovaním prác na realizácii kanalizácie, zástupcovia realizátora oboznámia občanov s postupom prác a zástupcovia budúceho prevádzkovateľa TAVOS, a.s. vysvetlia občanom podmienky pripojenia na kanalizáciu. V prípade, ak máte otázky na prítomných na stretnutí, prosíme, pošlite ich predom na mail podolie@podolie.sk (do predmetu "kanalizácia stretnutie"), aby si mohli oslovení pripraviť fundované odpovede. Tešíme sa na čo najväčšiu účasť.


Bláznivý cyklovýjazd Podolie 7.4.2018
8.4.2018

Bláznivý cyklovýjazd Podolie 7.4.2018

V sobotu 7.4.2018 sa uskutočnil v Podolí (štart a cieľ v Parku miniatúr) 2. ročník Bláznivého cyklovýjazdu, ktorý organizovali Majo Červeňanský s Ľubošom Krajčíkom a ich cyklopriateľmi. Obec Podolie tiež pomohla pri jeho organizácii organizácii (varenie gulášu, zapožičanie stolov a lavíc, reklamnými predmetmi). Organizátori takto prispeli k propagácii našej obce, pretože účastníci v počte asi 194 cyklistov sa tu zišli z celého kraja, no výnimočne aj z väčšej diaľky. Všetkým ďakujeme. Niektoré fotgrafie si môžete pozrieť v prílohe.

toplist