Zamestnanci OcÚ v Podolí

PaedDr. Rastislav Bobocký;starosta obce
e-mail: starosta@podolie.sk
mobil: 0907 727 583, tel. 032/77 94 103

Anna Pavlechová; hlavná kontrolórka obce
e-mail: hlavnykontrolor@podolie.sk

Jozefína Cagalová; účtovníctvo, rozpočet, správa pohrebísk
e-mail: cagalova@podolie.sk
mobil: 0911 712 605, tel. 032 7794102

Katarína Červeňanská; matrika, evidencia obyvateľov, mzdy, personalistika, pokladňa, podateľňa
e-mail: podolie@podolie.sk
tel. 032 7794102

Dana Ščepková; sociálne služby, správa daní a poplatkov, stavebné podania, podateľňa, prenájom kultúrneho domu
e-mail: scepkova@podolie.sk
mobil: 0911 923 907, tel. pevná linka 032 7794102

Mgr. Nikoleta Uhlíková; zmluvy, rozhodnutia, registratúra, právne poradenstvo, obecné zastupiteľstvo, verejné obstarávanie
e-mail: strakova@podolie.sk
tel. pevná linka 032 7794102

Slavomíra Majtásová; stavebný úrad
e-mail: podolie@podolie.sk
mobil: 0907 196 786, tel. pevná linka 032 7794102

Ivan Bobocký; služby obce Podolie, vedúci prevádzkových pracovníkov, údržba obecného majetku, verejnej zelene,
e-mail: podolie@podolie.sk
tel. pevná linka 032 7794102

Dušan Herák; prevádzkový pracovník

Viliam Herák; prevádzkový pracovník

Oľga Straková;

 

Zamestnanci na §50j:

Květa Heráková
Vilma Kušnierová
Michaela Heráková
Tibor Krška

 

Publikované: 30.11.2014 | Aktualizácia: 3.9.2019 11:57:29
toplist