Aktuality

Aktuality

Deň NARCISOV - 7. apríla 2017 - Liga proti rakovine
5.4.2017

Deň NARCISOV - 7. apríla 2017 - Liga proti rakovine

Dobrý deň všetci naši spoluobčania!
Blíži sa deň, kedy ako po iné roky budú chodiť po našej obci dobrovoľníci z našej základnej školy, ktorí pomáhajú pri verejnoprospešnej zbierke Ligy proti rakovine. Budete mať opäť možnosť pripnúť si kvietok narcisu, ktorý je symbolom tohto dňa. V piatok 7.4. určite stretnete v obci žiakov zo základnej školy Podolie spolu so svojimi učiteľmi a vy tak môžete prispieť na pomoc tejto zbierky. Budú mať oblečené žlté tričká s logom Ligy proti rakovine. Okrem pokladničky a narcisov budú chodiť i s posolstvom: Celý život je vo vašich rukách, ale sú aj dni, keď potrebujete cítiť pomocnú ruku iných... Ďakujeme, v mene Ligy proti rakovine!


Brigádnické čistenie Korytnianskeho potoka 25.3.2017
27.3.2017

Brigádnické čistenie Korytnianskeho potoka 25.3.2017

V sobotu 25.marca 2017 sa z podnetu poslanca Rastislava Bobockého uskutočnila brigáda na čistenie Korytnianského potoka. Touto cestou sa chcem úprimne poďakovať všetkým brigádnikom, ktorí prišli a urobili veľký kus roboty. Potok vyčistili od náletových drevín a kríkov a vyčistený úsek sa celý presvetlil.
Všetci účastníci brigády sú na priložených fotografiách.
Starostka obce


V obci Podolie sme 25.2.2017 opäť POCHOVÁVALI BASU
5.2.2017

V obci Podolie sme 25.2.2017 opäť POCHOVÁVALI BASU

Fašiang sa už končí a pred (popolcovou) škaredou stredou sme na karnevalej zábave pochovávali basu. Do tanca nám hrala hudobná skupina ONYX a dychová hudba PODOLANKA. Ako hosť programu vystúpila Spevácka skupina KLENOTNICA s harmonikárom Vasilom Gálikom, ktorá bola i súčasťou programu pochovania basy našimi ochotníkmi. Ďakujeme všetkým účinkujúcim, najmä Jurajovi Marákovi (farár), Tomášovi Bobockému (organista), Patrikovi Masárovi (kantor), Slavovi Jamborovi (harmonikárovi), Petrovi Čechvalovi (textárovi a režisérovi programu), tiež poslancom OZ a zamestnancom OcÚ, za vykonanú prácu a prispenie k dobrej fašiangovej zábave. Už sme aj publikovaní v regióne, pozrite link https://nastrencin.sme.sk/c/20468933/fasiangy-v-regione-ludi-lakala-hudba-aj-bravcove-vyrobky.html#storm_gallery_57334 a foto bude aj v Trenčianskych novinách. Foto, klikni na


Konal sa tradičný Dedinský detský fašiangový KARNEVAL v nedeľu 22. januára 2017
22.1.2017

Konal sa tradičný Dedinský detský fašiangový KARNEVAL v nedeľu 22. januára 2017

Ako je už tradíciou, prišli deti s karnevalovými maskami do Kultúrneho dom v Podolí, na náš tradičný karneval. Zabávali ich známi klauni Adrián a Roman z teater komika. Bavili sa deti, ale aj ich rodičia. Podávali sa sladkosti, občerstvenie a fašiangové šišky tiež. Starostka obce ďakuje poslancom OZ, pracovníkom OcÚ, ostatným, ktorí pomohli akciu zorganizovať. Ďakuje však aj všetkým rodičom, ktorí vyrobili svojim deťom krásne masky a prezentovali ich na našom krásnom karnevale. Foto si môžete pozrieť, ak kliknete na


Začala sa rekonštrukcia domu smútku 1/2017
18.1.2017

Začala sa rekonštrukcia domu smútku 1/2017

Po odbornom posúdení stavby Domu smútku v Podolí a na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva, sme začali s jeho rekonštrukciou, ktorá by mala trvať 100 dní (podľa počasia sa môže i predĺžiť). Počas stavebných prác sa mení režim pochovávania (pretože dom smútku sa už nemôže využívať). Priebeh pohrebných obradov počas rekonštrukcie si môžete prečítať v oznamoch obce alebo ak kliknete na


Pozvanie na Fašiangový školský ples konaný 13. januára 2017 v KD Podolie
5.1.2017

Pozvanie na Fašiangový školský ples konaný 13. januára 2017 v KD Podolie

Vážení občania!
Rodičovské združenie pri ZŠ Podolie a Základná škola s materskou školou Podolie Vás srdečne pozývajú na 13. FAŠIANGOVÝ ŠKOLSKÝ PLES, ktorý sa bude konať v piatok 13. januára v Kultúrnom dome v Podolí so začiatkom o 19.30 hod. Do tanca bude hrať hudobná skupina TOPIC z Čachtíc. Cena vstupenky je 21 € a v jej cene je zahrnutý prípitok, teplá večera, studená večera po polnoci, koláčiky a minerálka na stoloch. Na plese vystúpi tanečná skupina Cubano. Vstupenky si môžete zakúpiť na riaditeľstve Základnej školy - tel. 7408411, alebo aj u zástupkyne školy Danky Čechvalovej Marákovej a predsedkyne združenia Adriany Gašparíkovej. Môžete si ich aj zarezervovať u riaditeľky školy na mobilnom č.t. 0902886370. Neváhajte a príďte sa zabaviť na fašiangový ples v Podolí v plesovej sezóne 2017.


2.1.2017

Novoročné blahoprianie.

Milí spoluobčania!
Skončil sa rok 2016. Touto cestou sa vám chcem všetkým poďakovať za spoluprácu a podporu. Ďakujem poslancom obecného zastupiteľstva, pracovníkom obce, všetkým tým, ktorým kultúra, šport a životné prostredie nie sú ľahostajné. Úprimné poďakovanie patrí všetkým sponzorom a všetkým ľuďom, ktorí nezištne pomáhali obci a svojim spoluobčanom.
Začíname nový rok, rok 2017. Možno doňho vstupujeme s obavami, čo prinesie: Ako sa bude vyvíjať situácia vo svete, v našej krajine, v mieste, kde žijeme, v našich rodinách, v našom osobnom živote.
My sme do tohto nového roku pripravili rozsiahle akcie, ktoré sa začnú v obci realizovať. Bude to rekonštrukcia domu smútku, veľká rekonštrukcia kultúrneho domu, zriadenie zberného dvora a najväčšou akciou bude začatie budovania verejnej kanalizácie. Uvedené stavby sú veľké, čaká nás veľa práce, ale i trpezlivosti od občanov, lebo zasiahnu priamo do života Vás, obyvateľov Podolia. Určite to však i s Vašou pomocou zvládneme.
Prajem vám v roku 2017 vnútornú silu, stály zmysel pre radosť z malých i veľkých vecí života. Veľa zdravia, životnej iskry, lásky a potešenia z najbližších a ľudí blízkych vášmu srdcu.
Anna Čechvalová, starostka obce


Oslava 25., 50. a 60. výročia sobášov v sobášnej sieni OcÚ bola 29.12.2016
29.12.2016

Oslava 25., 50. a 60. výročia sobášov v sobášnej sieni OcÚ bola 29.12.2016

Starostka obce zablahoželala pozvaným manželom, ktorí kráčajú na spoločnej ceste životom už 25, 50 a 60 rokov. Z pozvaných sa dostavili manželia František a Zita Bobockí, Ladislav a Mariana Červeňanskí a pani Mária Kubánová, ktorá ospravedlnila neprítomnosť svojho manžela Alojza. Manželia Rudolf a Mária Macháčoví oslávili 60. výročie sobáša. Starostka obce ocenila prínos všetkých prítomných pre obec a popriala im do ďalšieho spoločného života hlavne veľa zdravia a radosti zo svojich detí. Fotografie si môžete pozrieť, keď kliknete na


Uvítanie novonarodených detí v roku 2016 do radov našich spoluobčanov
29.12.2016

Uvítanie novonarodených detí v roku 2016 do radov našich spoluobčanov

Tradičné stretnutie starostky obce s novonarodenými deťmi, ktoré sa narodili počas roku 2016, bolo 29.12.2016 v sobášnej sieni OcÚ Podolie. Tento rok sa v našej obci narodilo 21 detí, všetky boli pozvané na uvítanie medzi našich spoluobčanov. Každé dieťa dostalo od obce 80.- € a malý darček. Po slávnostnej časti bolo posedenie v zasadačke OcÚ. Fotografie sú v prílohe, kliknite na


Vyšlo vianočné decembrové číslo Podolských novín
21.12.2016

Vyšlo vianočné decembrové číslo Podolských novín

Môžete si prečítať naše Podolské noviny, kliknite na

toplist