Aktuality

Aktuality

22.11.2017 sa konal ďalší mobilný odber krvi
26.11.2017

22.11.2017 sa konal ďalší mobilný odber krvi

V stredu 22.11.2017 sme privítali na mobilnom odbere krvi 25 dobrých ľudí, krv sa odobrala 20 darcom. Veľmi pekne ďakujem všetkým zúčastneným, že sa vás vždy zíde aspoň takéto množstvo. Vďaka patrí aj pánovi Mrekajovi za za sponzorovanie občerstvenia, obci Podolie za poskytnutie kultúrneho domu a najmä Silvii Marákovej a jej rodine, za organizovanie tohto pravidelného odberu.


Voľby do orgánov Trenčianskeho samosprávneho kraja 4.11.2017, výsledky v obci Podolie
4.11.2017

Voľby do orgánov Trenčianskeho samosprávneho kraja 4.11.2017, výsledky v obci Podolie

Voľby poslancov do zastupiteľstva a predsedu TSK v Podolí sa konali v dvoch okrskoch od 7:00 hod. do 22:00 hod. Voľby boli pokojné, bez akýchkoľvek problémov. Komisie chodili i s urnou ku chorým a starším voličom. Zloženie okrskových komisií, fotografie a výsledky, si môžete pozrieť v obsahu a prílohách. Uvádzame definitívne výsledky za Podolie, obvod 4. Nové Mesto nad Váhom i za celý Trenčiansky kraj.


Október - mesiac úcty k starším - obec pozvala jubilantov 22.10.2017 na slávnostné posedenie
24.10.2017

Október - mesiac úcty k starším - obec pozvala jubilantov 22.10.2017 na slávnostné posedenie

Ani tento rok obec nezabudla na svojich jubilantov 60, 65, 70, 75, 80 - ročných a všetkých našich občanov nad 80 rokov a pozvala ich z príležitosti Mesiaca úcty k starším v nedeľu 22.10. 2017 na slávnostné posedenie do Kultúrneho domu. Viac môžete čítať v obsahu a v prílohe si pozrieť fotografie, kliknite na názov článku.


V nedeľu 15. 10. 2017 sme po generálnej oprave otvorili Dom smútku, Kultúrny dom a začali so stavbou kanalizácie obce.
18.10.2017

V nedeľu 15. 10. 2017 sme po generálnej oprave otvorili Dom smútku, Kultúrny dom a začali so stavbou kanalizácie obce.

Za prítomnosti pozvaných hostí a našich spoluobčanov sme po generálnych opravách požehnali a otvorili Dom smútku a Kultúrny dom a otvorili výstavbu kanalizácie Podolia a Očkova. Dom smútku sme zrekonštruovali za 276 822.- € Kultúrny dom za 737 792.- € a na kanalizáciu sme dostali 6 171 167.- €. Viac si môžete prečítať v príhovoroch starostky v obsahu tohto príspevku a tam tiež aj pozrieť fotografie.


V Podolí sme 3.10.2017 začali s výstavbou verejnej gravitačnej kanalizácie.
3.10.2017

V Podolí sme 3.10.2017 začali s výstavbou verejnej gravitačnej kanalizácie.

Realizátor stavby kanalizácie na stretnutí prezentoval spôsob, termíny realizácie kanalizácie i zriaďovanie domových prípojok. Za realizátora tu boli prítomní pán Gaňa, Hikl, Sládek z M-Silnice. Pán Hikl má na Obecnom úrade v Podolí zriadenú dočasnú kanceláriu, kde ho môžete v prípade potreby navštíviť alebo kontaktovať na tel.: 0908 979 050, mail martin.hikl@tucon.sk . Podklady k výstavbe - projekty, harmonogram a pod. sú v prílohe.


Kopanický cintorín má nové oplotenie,  31.8.2017
23.9.2017

Kopanický cintorín má nové oplotenie, 31.8.2017

Ešte cez prázdniny sme pokračovali v novom oplotení na cintoríne na
Kopaniciach. Starý plot už bol poznačený časom a tiež poslúžil pred
časom niekomu ako lacný tovar v zberných surovinách. Pred dvomi rokmi sme obnovili oplotenie z hornej strany a teraz sme pokračovali od
"jarka" a zo spodnej strany. Začalo sa ešte minulú jeseň, keď boli
odstránené zvyšky starého oplotenia a tiež odstránená tráva a kríky.
Pokračovali sme teraz v júli a auguste. Zabetónovali sa nové stĺpiky a
natiahlo pletivo. A tiež sa opravila a natrela vstupná brána. Treba
len dúfať, že oplotenie bude slúžiť svojmu účelu a neskončí tam, kde
predchádzajúce. Budúci rok by sme chceli dokončiť oplotenie z prednej
strany cintorína. Ďakujem za spoluprácu pracovníkom Obecného úradu v
Podolí. Bohuš Čechvala


Dňa 25. augusta 2017 sme oslávili 73. výročie SNP.
22.8.2017

Dňa 25. augusta 2017 sme oslávili 73. výročie SNP.

Oslavy sa konali na tribúne miestneho futbalového štadióna. Prítomní boli hostia Mgr. Dušan Bublavý, poslanec NR SR, vojaci vo výslužbe, poslanci OZ Podolie, predseda PD Podolie Ing. Ján Gúčik, Ing. Čarada i naši spoluobčania. Po príhovoroch starostka obce Mgr, Anna Čechvalová zapálila tradičnú vatru, deti si opekali špekáčiky, podával sa guláš, nápoje, k dobrej nálade i do tanca hrala dychová hudba Podolanka, po zotmení pán Miroslav Mrekaj pripravil krásny ohňostroj. Ďakujeme všetkým, ktorí sa na príprave osláv podieľali.


Obec 29.7.2017 nechala inštalovať novú zastávku na "otoči" na kopaniciach
1.8.2017

Obec 29.7.2017 nechala inštalovať novú zastávku na "otoči" na kopaniciach

Obec Podolie objednala u pána Jozefa Chromeka drevený posed pre čakajúcich na autobus, ale i pre cyklistov, či peších. Obyvatelia kopaníc ju vymenili za starú autobusovú zastávku na "otoči". Určite prispeje ku skrášleniu miesta, pre posedenie si, možno i pre posedenie susedov. Nech dlho slúži svojmu účelu. Za pomoc pri osádzaní ďakujeme aj Bohušovi Čechvalovi, manželom Kostanievcovým. foto, klikni na


Návšteva Župana Trenčianskeho samosprávneho kraja v Podolí dňa 15.7.2017
13.7.2017

Návšteva Župana Trenčianskeho samosprávneho kraja v Podolí dňa 15.7.2017

Dňa 15.07.2017 navštívil našu obec župan Trenčianskeho samosprávneho kraja, pán Jaroslav Baška, tiež poslanec NR SR, v rámci svojej cyklistickej Tour de BAŠKA. Starostka obce Anna Čechvalová, spolu s našimi spoluobčanmi a dychovou hudbou Podolanka, privítala pána Bašku i so svojim pelotónom v areáli Parku miniatúr. Spolu s pánom Baškom pribicykloval k nám i pán Dušan Bublavý, poslanec NR SR a starosta susednej obce Častkovce. Starostka obce poďakovala nášmu Županovi a tiež poslancovi NR Dušanovi Bublavému, za opravu cesty medzi Podolím a Pobedimom a v spoločnom rozhovore ich tiež požiadala o podporu pri našej žiadosti o multifunkčné ihrisko, ktoré má byť umiestnené v areáli ZŠ. Pomoc obidvaja prisľúbili. Následne pelotón pokračoval smerom na Čachtice.
foto, klikni na


Poďakovanie za 5. mobilný odber krvi v Podolí 12.7.2017
12.7.2017

Poďakovanie za 5. mobilný odber krvi v Podolí 12.7.2017

Dňa 12.7.2017 sa uskutočnil 5. mobilný odber krvi v školskej jedálni ZŠ školy v Podolí. Úprimne ďakujeme všetkým 28 darcom, ktorí prišli a pomohli neznámym a odkázaným ľuďom, pre ktorých darovaná krv znamená život. Poďakovanie patrí aj sponzorom občerstvenia: pánovi Miroslavovi Mrekajovi, firme Vacuumschmelze Horná Streda. Ďakujeme Sylvii a Jurajovi Marákovým, ktorí pravidelne organizujú a zabezpečujú organizáciu odberu krvi v Podolí. Za prepožičanie priestorov ďakujeme vedeniu našej ZŠ v Podolí. Anna Čechvalová, starostka obce, Foto, klikni na

toplist