Aktuality

Aktuality

ANNABÁL sa v Podolí konal v nedeľu 22. júla 2018
13.7.2018

ANNABÁL sa v Podolí konal v nedeľu 22. júla 2018

Obec Podolie zorganizovala opäť ANNABÁL, ktorý začal krojovaným sprievodom od hasičskej zbrojnice do KD. Okrem našich ochotníkov, ktorí vystúpili s programom V pálenici, účinkovali hostia FSK Melenčár zo Soblahova s programom V Soblahove na muzike, FSK Pobedimčan s programom Na ulici, na pažici. Starostka obce Anna Čechvalová poďakovala všetkým účinkujúcim, organizátorom, sponzorom. Bližšie si prečítajte v obsahu, tiež prikladáme fotografie.


Pozvánka na výstavu "Holokoaust očami detí" 27.6.2018 o 16:00 hod. v ZŠ Podolie
19.6.2018

Pozvánka na výstavu "Holokoaust očami detí" 27.6.2018 o 16:00 hod. v ZŠ Podolie

Vážení občania, Základná škola Podolie Vás srdečne pozýva na slávnostné otvorenie výstavy "Holokaust očami detí", ktorá je výstupnou aktivitou polročného projektu žiakov 8. a 9. ročníka našej školy. Radi Vás uvítame na dolnej chodbe školy v stredu 27. júna 2018 o 16:00 hod. Budeme radi, ak naše pozvanie prijmete a prídete sa pozrieť na to, čo naši žiaci vytvorili na pamiatku obetiam holokaustu a čo zaujímavé sa formou projektu naučili a dozvedeli.


V sobotu 2. júna 2018 sme oslávili Medzinárodný deň detí aj v Podolí
28.5.2018

V sobotu 2. júna 2018 sme oslávili Medzinárodný deň detí aj v Podolí

Už po štvrtý raz sme spoločne - obec, škola, rada rodičov, zorganizovali výbornú akciu pre naše deti. Sme veľmi radi a teší nás, že aj tento rok sa tejto krásnej „oslavy“ zúčastnilo veľa detí aj s rodičmi. Veríme, že sa všetkým páčilo a nik neobanoval, že prišiel. No len veľké POĎAKOVANIE všetkým, ktorí akoukoľvek formou pomohli pri organizácii toho dňa. Veľká vďaka animátorom, ktorých bolo 21. Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí pomáhali pri občerstvení a jedna v tvorivých dielňach. Spolu ich bolo 12. Vďaka patrí aj poslancom OZ, starostke obce, učiteľom ZŠ, ktorí sa tiež starali o Vás. Vďaka aj dievčatám zo ZŠ, ktoré boli v tvorivých dielňach. Je to veľké množstvo ľudí, ktorí sa podieľajú na organizácii tohto dňa. Viac čítajte v obsahu a foto z tejto verejnej akcie si pozrite v prílohe.


Oslava Dňa matiek v Podolí 13.5.2018
13.5.2018

Oslava Dňa matiek v Podolí 13.5.2018

2. májová nedeľa je venovaná našim mamám. U nás sme v kultúrnom dome pripravili pre naše ženy, mamy, babičky výstavu Klubu patchwork z Piešťan a výstavu prác Magdalény Červeňanskej. Ich práce sú oslavou zručnosti, talentu a umeleckého cítenia. Pre návštevníkov bol pripravený program detí zo ZŠ s MŠ a občerstvenie. Ďakujeme všetkým, ktorí pripravili tento deň: pani učiteľke Veronike Zemkovej a deťom ZŠsMŠ Podolie, našim vystavovateľkám a pracovníčkam OcU. Fotografie v prílohe.


Oslavy oslobodenia v obci Podolie boli 12.5.2018
12.5.2018

Oslavy oslobodenia v obci Podolie boli 12.5.2018

Oslavy oslobodenia obce Podolie boli pri Pamätníku padlým v 1. a 2. svetovej vojny v Korytnom. Osláv sa zúčastnili okrem našich spoluobčanov, poslancov OZ Podolie i vzácni hostia poslanec NR SR Mgr. Dušan Bublavý, z Klubu generálov SR generálporučík Ing. Pavol Honzek, z Klubu vojakov SR a členov OV SZPB Nové Mesto nad Váhom predseda klubu vojakov SR NM n/V a podpredsedu Oblastného výboru SZPB v N. Meste nad Váhom Pdpl. Dr. Kamil Krištofík, členovia oblastného výboru SZPB plk. v.v. Ing. Jozef Dvoršťák, pdpl. v.v. Ing. Vladimír Trgala, pdpl. v.v. Ing. Jozef Putirka, nadprap v.v. Ján Ješko, pdpl. v.v. Vladimír Ješko, nadpráp. v.v. Pavel Jeřala. Za krásny program ďakujeme pani učiteľke Zemkovej a jej speváčkam a taktiež našej dychovej hudbe PODOLANKA. Fotografie si môžete pozrieť v prílohe.


Postavili sme MÁJ v dedine pre všetky dievčatá 30.4.2018
1.5.2018

Postavili sme MÁJ v dedine pre všetky dievčatá 30.4.2018

Pred KD Podolie sme 30.4.2018 postavili spoločný MÁJ. Zachovávame takto dávnu tradíciu. Na začiatku všetkých privítala starostka obce Anna Čechvalová a potom už samotné stavanie bolo sprevádzané programom, v ktorom vystúpili žiaci z materskej školy, základnej školy i deti z družiny z ZŠsMŠ v Podolí. Tieto deti i vyzdobili vysoký MÁJ stužkami. Nasledovalo vystúpenie detského folklórneho súboru Čakanka z Nového Mesta nad Váhom, s ľudovou hudbou ROVENEC. Celým programom nás sprevádzala naša dychová hudba PODOLANKA. Obec pripravila jedlo i nápoje pre návštevníkov, ktorých bolo veru neúrekom. Starostka obce ďakuje všetkým, ktorí sa o tento krásny program zaslúžili, najmä účinkujúcim, poslancom obecného zastupiteľstva a zamestnancom obecného úradu. Niektoré fotografie si môžete pozrieť v prílohe.


HODY V PODOLÍ 2018 sú už spomienkou ...
25.4.2018

HODY V PODOLÍ 2018 sú už spomienkou ...

V piatok 27.4.2018 začali naše hody premietaním filmu Justice League v našom kine, v sobotu 28.4.2018 bolo pre deti bábkové divadlo, Princezná Kukulienka, Divadielko Galéria z Nového Mesta nV, návštevníci sa kolotočovali, večer bola diskotéka. Nedeľa začala Sv. omšou v kostole nášho patróna Sv. Juraja. Niektorí ľudia prišli v krojoch a v kostole a potom aj pred ním, hrala dychová hudba Podolanka. V nedeľu bol v Parku miniatúr deň otvorených dverí, čo využilo veľa návštevníkov, vypočuli si tu vystúpenie dychovej hudby Vlčnovianka a potom naši dospelí odohrali majstrovský futbalový zápas. Počasie bolo krásne návštevníkov najviac za posledných 10 rokov, teda sa naše hody tento rok vydarili. Starostka obce ďakuje všetkým, ktorí prispeli k tejto peknej hodovej atmosfére.(niektoré fotografie sú v prílohe).


19.4.2018

Hľadáme predavačku/predavača do novootváranej predajne mäsa v Podolí

Obec Podolie prenajala priestory predajne mäsa v Podolí s.č. 140 pre firmu Mäsovýroba Vrbové, s.r.o., ktorá do pracovného pomeru hľadá predavačku/predavača s nástupným platom 700.- €. Prihlásiť sa môžete na tel. 0911 661 988 PhDr. Alexander Koreň. Celý inzerát si pozrite v prílohe.


12.4.2018

Pozvánka na organový koncert do nášho kostola 13.5.2018 o 14:30 hod.

Slávnostný organový koncert
Rímskokatolícky farský úrad v Podolí pozýva na slávnostný organový koncert do kostola sv. Juraja v Podolí, ktorý sa odohrá v nedeľu 13. mája 2018 popoludní so začiatkom o 14.30 hod. Koncert sa uskutoční pri príležitosti dokončenia generálnej opravy organa, ktorá trvala skoro 23 mesiacov. Počas popoludnia zaznejú diela svetových majstrov: G. F. Händla, G. Pucciniho, J. S. Bacha, A. Dvořáka a ďalších. Na našom organe budú hrať organistky a organisti z našej podolskej farnosti. Príďte si vypočuť svetovú hudbu na našom obnovenom kráľovskom liturgickom nástroji. Všetci ste srdečne pozvaní na túto milú slávnosť!


11.4.2018

Obec získala nenávratný príspevok z fondov EÚ na zriadenie zberného dvora.

Obec získala NFP od MV SR konajúceho za MPSVaR SR vo výške 174 150,09 € na zriadenie zberného dvora v obci Podolie. Súčasťou by malo byť vybudovanie plochy, kontajnery, traktor s výbavou (nakladač, vlečka), oplotenie. Rozhodnutie v prílohe.

toplist