motive

Podolie - oficiálne stránky obce

Aktuality

Pozvánka na tradičný Dedinský detský fašiangový KARNEVAL na 22. januára 2017, začiatok 15:00 hod.
9. 1. 2017

Pozvánka na tradičný Dedinský detský fašiangový KARNEVAL na 22. januára 2017, začiatok 15:00 hod.

Ako je už tradíciou, pozývame všetky deti s karnevalovými maskami do Kultúrneho dom v Podolí, na náš tradičný karneval. Zabávať Vás budú už známi klauni Adrián a Roman z teater komika. Zábava je pripravená, sladkosti, občerstvenie a fašiangové šišky tiež. Tešíme sa na Vás a na krásne masky našich detí. viac


Pozvanie na Fašiangový školský ples konaný 13. januára 2017 v KD Podolie
5. 1. 2017

Pozvanie na Fašiangový školský ples konaný 13. januára 2017 v KD Podolie

Vážení občania!
Rodičovské združenie pri ZŠ Podolie a Základná škola s materskou školou Podolie Vás srdečne pozývajú na 13. FAŠIANGOVÝ ŠKOLSKÝ PLES, ktorý sa bude konať v piatok 13. januára v Kultúrnom dome v Podolí so začiatkom o 19.30 hod. Do tanca bude hrať hudobná skupina TOPIC z Čachtíc. Cena vstupenky je 21 € a v jej cene je zahrnutý prípitok, teplá večera, studená večera po polnoci, koláčiky a minerálka na stoloch. Na plese vystúpi tanečná skupina Cubano. Vstupenky si môžete zakúpiť na riaditeľstve Základnej školy - tel. 7408411, alebo aj u zástupkyne školy Danky Čechvalovej Marákovej a predsedkyne združenia Adriany Gašparíkovej. Môžete si ich aj zarezervovať u riaditeľky školy na mobilnom č.t. 0902886370. Neváhajte a príďte sa zabaviť na fašiangový ples v Podolí v plesovej sezóne 2017. viac


2. 1. 2017

Novoročné blahoprianie.

Milí spoluobčania!
Skončil sa rok 2016. Touto cestou sa vám chcem všetkým poďakovať za spoluprácu a podporu. Ďakujem poslancom obecného zastupiteľstva, pracovníkom obce, všetkým tým, ktorým kultúra, šport a životné prostredie nie sú ľahostajné. Úprimné poďakovanie patrí všetkým sponzorom a všetkým ľuďom, ktorí nezištne pomáhali obci a svojim spoluobčanom.
Začíname nový rok, rok 2017. Možno doňho vstupujeme s obavami, čo prinesie: Ako sa bude vyvíjať situácia vo svete, v našej krajine, v mieste, kde žijeme, v našich rodinách, v našom osobnom živote.
My sme do tohto nového roku pripravili rozsiahle akcie, ktoré sa začnú v obci realizovať. Bude to rekonštrukcia domu smútku, veľká rekonštrukcia kultúrneho domu, zriadenie zberného dvora a najväčšou akciou bude začatie budovania verejnej kanalizácie. Uvedené stavby sú veľké, čaká nás veľa práce, ale i trpezlivosti od občanov, lebo zasiahnu priamo do života Vás, obyvateľov Podolia. Určite to však i s Vašou pomocou zvládneme.
Prajem vám v roku 2017 vnútornú silu, stály zmysel pre radosť z malých i veľkých vecí života. Veľa zdravia, životnej iskry, lásky a potešenia z najbližších a ľudí blízkych vášmu srdcu.
Anna Čechvalová, starostka obce
viac


Oslava 25., 50. a 60. výročia sobášov v sobášnej sieni OcÚ bola 29.12.2016
29. 12. 2016

Oslava 25., 50. a 60. výročia sobášov v sobášnej sieni OcÚ bola 29.12.2016

Starostka obce zablahoželala pozvaným manželom, ktorí kráčajú na spoločnej ceste životom už 25, 50 a 60 rokov. Z pozvaných sa dostavili manželia František a Zita Bobockí, Ladislav a Mariana Červeňanskí a pani Mária Kubánová, ktorá ospravedlnila neprítomnosť svojho manžela Alojza. Manželia Rudolf a Mária Macháčoví oslávili 60. výročie sobáša. Starostka obce ocenila prínos všetkých prítomných pre obec a popriala im do ďalšieho spoločného života hlavne veľa zdravia a radosti zo svojich detí. Fotografie si môžete pozrieť, keď kliknete na viac


Uvítanie novonarodených detí v roku 2016 do radov našich spoluobčanov
29. 12. 2016

Uvítanie novonarodených detí v roku 2016 do radov našich spoluobčanov

Tradičné stretnutie starostky obce s novonarodenými deťmi, ktoré sa narodili počas roku 2016, bolo 29.12.2016 v sobášnej sieni OcÚ Podolie. Tento rok sa v našej obci narodilo 21 detí, všetky boli pozvané na uvítanie medzi našich spoluobčanov. Každé dieťa dostalo od obce 80.- € a malý darček. Po slávnostnej časti bolo posedenie v zasadačke OcÚ. Fotografie sú v prílohe, kliknite na viac


Vyšlo vianočné decembrové číslo Podolských novín
21. 12. 2016

Vyšlo vianočné decembrové číslo Podolských novín

Môžete si prečítať naše Podolské noviny, kliknite na viac


Vianočná nálada v Podolí začala vianočnými trhmi a akadémiou v Podolí v nedeľu 18.12.2016
18. 12. 2016

Vianočná nálada v Podolí začala vianočnými trhmi a akadémiou v Podolí v nedeľu 18.12.2016

Na štvrtú adventnú nedeľu 18.12.2016, sa v Kultúrnom dome za neobvykle veľkej návštevy našich občanov, konala vianočná akadémia a Podolské vianočné trhy. Javisko patrilo deťom z Materskej školy, Základnej školy, a Základnej umeleckej školy Čachtice. Program bol pestrý - striedali sa básne, spev, tanec, scénky. Vystúpenie si pripravili žiaci každej triedy a aj naši učitelia nás potešili piesňami, ktoré zaspievali na úvod a koniec programu. Tohto roku bol pred Kultúrnym domom pripravený prvý ročník Podolských vianočných trhov. Samotní poslanci vlastnoručne vyrobili predajné stánky a stoly, ktoré postavili a vyzdobili pred kultúrnym domom. Stánky a stoly budú používané i v budúcnosti pri obecných akciách. Teraz tu priamo poslanci predávali kuracie grilované mäso v žemli, kapustnicu, vianočný punč, varené víno, chleba s cibuľou. Pri vianočných piesňach, si návštevníci mohli kúpiť vianočné ozdoby, med, oblátky, zákusky a mladé mamičky pripravili bazár, z ktorého výťažok použijú na nákup nových kníh do knižnice, kde sa pravidelne stretávajú. V malej sále bola pripravená výstava 54 kusov betlehemov. Betlehemy nám zapožičal pán Juraj Hlatký, ktorý ich má vo svojej zbierke 300 exemplárov. Za zapožičanie a inštaláciu výstavy ďakujem pánovi Jurajovi Hlatkému.

Za túto krásne prežitú nedeľu, pekný program, navodenie vianočnej atmosféry, úprimne ďakujem učiteľom a všetkým účinkujúcim. Veľká vďaka patrí poslancom obecného zastupiteľstva, zamestnancom obce, ktorí pripravili stánky, občerstvenie a postarali sa o celý chod vianočných trhov.
Starostka obce
viac


Jubilanti 2016
3. 11. 2016

Jubilanti 2016

Dňa 23. októbra 2016, obec zorganizovala posedenie s jubilantmi roku 2016. viac


Poďakovanie za 4. mobilný odber krvi v Podolí dňa 16.11.2016.
28. 10. 2016

Poďakovanie za 4. mobilný odber krvi v Podolí dňa 16.11.2016.

Odberu krvi sa zúčastnilo 28 darcov, nechýbali ani prvodarcovia, z ktorých sa tešíme zo všetkého najviac. Odber krvi navštívil pán Solovič, redaktor týždenníka Kopaničiar, v ktorom bude uverejnená reportáž z odberu krvi. Obec Podolie srdečne ďakuje za zorganizovanie odberu krvi pani Sylvii Marákovej, jej manželovi Jurajovi a dcére Beáte. Pani Marte Lednickej ďakujeme za napečené vynikajúce zákusky, pani Edite Dobošovej z Reštaurácie Podolanka za víno na doplnenie červených krviniek. K občerstveniu prispela aj obec Podolie. Veríme, že ste sa cítili dobre a chutilo Vám pripravené občerstvenie. Foto, klikni na
viac


V piatok večer 2.9.2016 sme oslávili výročie SNP
31. 8. 2016

V piatok večer 2.9.2016 sme oslávili výročie SNP

Našich Osláv 72. výročia SNP sa zúčastnilo veľa pozvaných hostí i našich spoluobčanov. Svojou návštevou nás poctili poslanec NR SR a starosta obce Častkovce Mgr. Dušan Bublavý, generál poručík vo výslužbe Ing. Honzek Pavel, podpredseda Oblastného výboru SZPB a predseda Rady klubu zväzu vojakov SR v Novom Meste nad Váhom, Podplukovník vo výslužbe Dr. Kamil Krištofík a ďalších 9 hostí (vymenovaní sú v obsahu - kliknite na viac). Oslava začala hymnou SR v podaní dychovej hudby Podolanka a recitáciou básne Bohumilom Čechvalom.
Oficiálnu časť otvorila starostka obce Mgr. Anna Čechvalová, ktorá menovite privítala pozvaných hostí a všetkých návštevníkov.
Nasledovali príhovory poslanca NR SR Mgr. Dušana Bublavého a podplukovníka vo výslužbe Dr. Kamila Krištofíka.
Generál poručík vo výslužbe Ing. Honzek Pavel oboznámil prítomných s otvorením vojenského cintorína v Trenčín Kubrá, kde je pochovaných 770 vojakov I. svetovej vojny a kde leží i bývalý občan obce Podolie Michal Červeňanský. Potom nasledovalo slávnostné odovzdanie ocenenia spolupráce so SZPB Nové Mesto nad Váhom pánom Ing. Jozefovi Čaradovi, Mgr. Bohumilovi Čechvalovi a Petrovi Moravanskému.
Na záver oficiálnej časti hostia slávnostne zapálili vatru k výročiu SNP.
Pani starostka poďakovala hosťom za účasť, zamestnancom obce za prácu na príprave tejto oslavy, Petrovi Čechvalovi za varenie gulášu a tiež sponzorom Danielovi Hutovi, Danke Marákovej, Miroslavovi Mrekajovi (ohňostroj), PD Podolie a dychovej hudbe Podolanka. Zároveň pozvala všetkých na pohostenie a zábavu pri dychovej hudbe. Podával sa guláš, víno, špekáčiky, nealko nápoje. Všetko občerstvenie pripravila obec Podolie a bolo pre návštevníkov zdarma. Po slávnostnej časti si deti opekali špekáčiky, hrala dychová hudba i sa troch tancovalo, po zotmení sa začal ohňostroj a takto sme všetci spoločne prežili príjemný, teplý septembrový večer. Bližšie o oslavách s foto, kliknite na
viacOznamy obce

20. 6. 2016

Oznámenie o pripájaní na verejný vodovod - žiadosť na TVK, a.s. Trenčín

Oznamujeme občanom a organizáciám v obci, že si môžu podávať žiadosti o pripojenie na verejný vodovod. Žiadosť je zverejnená na webovej stránke obce alebo si ju môžu prísť vyzdvihnúť na Obecný úrad v Podolí v úradných hodinách. Vypísané žiadosti môžu podať občania a organizácie na obecný úrad, alebo na Zákaznícke centrum Trenčianskych vodární a kanalizácií a.s, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín. Informujeme občanov, že síce vodomer je majetkom TVK, a.s. a neplatí sa zaň, ale pripojujúci sa musí zaplatiť ostatné časti montovanej sady a prácu, čo znamená asi 80.- € (platí sa TVK). Bližšie informácie, žiadosť a technické podmienky, pozrite v obsahu, kliknite na viac


13. 6. 2016

Oznam občanom o lepkách na smetných nádobách a umiestnení nádob na kovové obaly.

Oznamujeme občanom, že od 20.6.2016 je potrebné, aby mali na svojich nádobách na komunálny odpad lepky pre rok 2016, inak im nádoba nebude vyvezená. Umiestnili sme po obci plastové nádoby na zber kovových obalov (plechovky, konzervy ...) umiestnené sú na parkovisku pri bytovke s.č. 526, v škole, na ulici Slnečná. Kliknite na viac


1. 7. 2015

Od 1.7.2015 pôsobí stavebný úrad priamo v obci Podolie

Pracovníčka nášho stavebného úradu pani Slávka Majtásová bude pracovať na Obecnom úrade v Podolí každý štvrtok v čase od 8,00 – 16,00 hod. Alebo prípadne v dohodnutom čase. Môžu si tu občania vybaviť všetky veci týkajúce sa výstavby podľa stavebného zákona (stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia atď.)
viac


13. 5. 2015

Projekty vodovodného potrubia s prípojkami po obci Podolie

Verejný vodovod sa už dobudováva. Už sa realizujú aj prípojky pre domácnosti. O konkrétnom mieste pripojenia sa dohodnete s pracovníkmi realizátora. Realizačný projekt prípojok, ako je plánované pripojenie, v pdf formáte si môžete pozrieť v prílohe. Veríme, že sa pripojí čo najviac domácností, veď mať dobrú vodu, je i zárukou zdravia. viac


17. 12. 2014

Úradné hodiny na Obecnom úrade v Podolí

Úradné hodiny na Obecnom úrade v Podolí
Pondelok 8,00 - 15,30
Utorok 8,00 - 15,30
Streda 8,00 - 16,30
Štvrtok 8,00 - 15,30
Piatok 8,00 - 12,30
Obed:12,00 – 12,30 hod.

Stavebné veci môžete vybaviť
Pondelok až štvrtok od 8:00 do 12:00
viac

Profil verejného obstarávateľa