motive

Podolie - oficiálne stránky obce

Aktuality

Po Podolí chodil 5. decembra 2016 MIKULÁŠ.
1. 12. 2016

Po Podolí chodil 5. decembra 2016 MIKULÁŠ.

Už tradične ako každý rok chodil po našej dedine Mikuláš so svojim sprievodom - anjelmi a čertami. Najprv rozžal obecný vianočný stromček. Potom sa vybral po dedine, aby všetkým prihláseným, dobrým deťom, priniesol darčeky. Pani starostka ďakuje za pomoc pri organizovaní "Mikuláša": Milanovi Macháčovi, Katke Macháčovej, Adrianovi Macháčovi, Deniske Masárovej a Petrovi Čechvalovi. Foto, klikni na viac


Jubilanti 2016
3. 11. 2016

Jubilanti 2016

Dňa 23. októbra 2016, obec zorganizovala posedenie s jubilantmi roku 2016. viac


Poďakovanie za 4. mobilný odber krvi v Podolí dňa 16.11.2016.
28. 10. 2016

Poďakovanie za 4. mobilný odber krvi v Podolí dňa 16.11.2016.

Odberu krvi sa zúčastnilo 28 darcov, nechýbali ani prvodarcovia, z ktorých sa tešíme zo všetkého najviac. Odber krvi navštívil pán Solovič, redaktor týždenníka Kopaničiar, v ktorom bude uverejnená reportáž z odberu krvi. Obec Podolie srdečne ďakuje za zorganizovanie odberu krvi pani Sylvii Marákovej, jej manželovi Jurajovi a dcére Beáte. Pani Marte Lednickej ďakujeme za napečené vynikajúce zákusky, pani Edite Dobošovej z Reštaurácie Podolanka za víno na doplnenie červených krviniek. K občerstveniu prispela aj obec Podolie. Veríme, že ste sa cítili dobre a chutilo Vám pripravené občerstvenie. Foto, klikni na
viac


V piatok večer 2.9.2016 sme oslávili výročie SNP
31. 8. 2016

V piatok večer 2.9.2016 sme oslávili výročie SNP

Našich Osláv 72. výročia SNP sa zúčastnilo veľa pozvaných hostí i našich spoluobčanov. Svojou návštevou nás poctili poslanec NR SR a starosta obce Častkovce Mgr. Dušan Bublavý, generál poručík vo výslužbe Ing. Honzek Pavel, podpredseda Oblastného výboru SZPB a predseda Rady klubu zväzu vojakov SR v Novom Meste nad Váhom, Podplukovník vo výslužbe Dr. Kamil Krištofík a ďalších 9 hostí (vymenovaní sú v obsahu - kliknite na viac). Oslava začala hymnou SR v podaní dychovej hudby Podolanka a recitáciou básne Bohumilom Čechvalom.
Oficiálnu časť otvorila starostka obce Mgr. Anna Čechvalová, ktorá menovite privítala pozvaných hostí a všetkých návštevníkov.
Nasledovali príhovory poslanca NR SR Mgr. Dušana Bublavého a podplukovníka vo výslužbe Dr. Kamila Krištofíka.
Generál poručík vo výslužbe Ing. Honzek Pavel oboznámil prítomných s otvorením vojenského cintorína v Trenčín Kubrá, kde je pochovaných 770 vojakov I. svetovej vojny a kde leží i bývalý občan obce Podolie Michal Červeňanský. Potom nasledovalo slávnostné odovzdanie ocenenia spolupráce so SZPB Nové Mesto nad Váhom pánom Ing. Jozefovi Čaradovi, Mgr. Bohumilovi Čechvalovi a Petrovi Moravanskému.
Na záver oficiálnej časti hostia slávnostne zapálili vatru k výročiu SNP.
Pani starostka poďakovala hosťom za účasť, zamestnancom obce za prácu na príprave tejto oslavy, Petrovi Čechvalovi za varenie gulášu a tiež sponzorom Danielovi Hutovi, Danke Marákovej, Miroslavovi Mrekajovi (ohňostroj), PD Podolie a dychovej hudbe Podolanka. Zároveň pozvala všetkých na pohostenie a zábavu pri dychovej hudbe. Podával sa guláš, víno, špekáčiky, nealko nápoje. Všetko občerstvenie pripravila obec Podolie a bolo pre návštevníkov zdarma. Po slávnostnej časti si deti opekali špekáčiky, hrala dychová hudba i sa troch tancovalo, po zotmení sa začal ohňostroj a takto sme všetci spoločne prežili príjemný, teplý septembrový večer. Bližšie o oslavách s foto, kliknite na
viac


Propagácia našej obci i regiónu na Agrokomplexe Nitra 2016
21. 8. 2016

Propagácia našej obci i regiónu na Agrokomplexe Nitra 2016

Na Agrokomplexe v Nitre 20.08.2016 reprezentovali našu obec i náš krásny podolský kroj, starostka obce Anna Čechvalová so svojim manželom, v rámci prezentácie regiónu Občianským združením MAS Beckov – Čachtice – Tematín (MAS BCT). Kroje predviedli i popísali, aby diváci videli z čoho sa skladajú, z čoho sú ušité a ako sú vyšívané. V rámci regiónu tu prezentovali kroje i niektorí ďalší ako napr. Pobedim, Kálnica, Bošáca ... (foto v prílohe).
Zároveň Vás chceme Vás oboznámiť s členstvom našej obce i niektorých podnikateľov v Občianskom združení MAS Beckov – Čachtice – Tematín, ktoré je verejno-súkromným partnerstvom a pracuje na princípoch metódy LEADER. Ďalej klikni na viac


Ďalší spoločný odber krvi bol v Podolí 29. júna 2016
4. 7. 2016

Ďalší spoločný odber krvi bol v Podolí 29. júna 2016

Dňa 29.6.2016 nás prišlo celkom 26 dobrých ľudí, ktorí darovali najvzácnejšiu tekutinu. Úprimné ďakujem všetkým, hlavne prvodarcom za odvahu, ale aj ostatným darcom. O vaše pohodlie a dobrú náladu sa postarali sponzori: obec Podolie, Vacuumschmelze Horná Streda, Krčma u Marienky - Podolie a pani Lednická Marta. Moje poďakovanie patrí aj pánovi Otovi Augustínovi a mojej rodine za pomoc. Dúfam, že sme sa nevideli posledný krát a zopakujeme si to niekedy koncom jesene. Foto, kliknite na viac


V sobotu 25. júna 2016 sa v Podolí konali Furmanské preteky
17. 6. 2016

V sobotu 25. júna 2016 sa v Podolí konali Furmanské preteky

Obec Podolie a PD Podolie ďakuje všetkým súťažiacim, rozhodcom, organizátorom a sponzorom, za prípravu a priebeh tohtoročných Furmanských pretekov. Fotografie si môžete pozrieť, ak kliknete na viac


Požehnanie nových lavíc v Kostole sv. Juraja v Podolí, 5. júna 2016
5. 6. 2016

Požehnanie nových lavíc v Kostole sv. Juraja v Podolí, 5. júna 2016

V túto nedeľu bola svätá omša v Podolí zvlášť slávnostná. Pri slúžení sv. omše boli prítomní štyria kňazi - domáci pán farár Mgr. Štefan Šoka a traja kňazi, rodáci z Podolia, ThDr. Juraj Augustín, PhD. (v súčasnej dobe na misii v Čade v Afrike, kázeň - o Čade si môžete vypočuť z prílohy), Mgr. Jozef Ščepko a Mgr. Michal Križák. Ich návšteva a slávnosť sa konala pri príležitosti požehnania nových lavíc, ktoré boli do nášho Kostola sv. Juraja nainštalované. Pôvodné lavice boli staré, poškodené a ich obnova by bola neefektívna. V roku 2013 bolo rozhodnuté, že sa staré lavice vymenia za nové. Urobil sa výber, vzor, veľkosť a tento návrh schválil Krajský pamiatkový úrad v Trenčíne 26.5.2013. Na zhotovenie lavíc bola dňa 9.7.2015 uzatvorená zmluva o dielo so stolárstvom Peter Porubský - PEMAP, Podolie 802. Staré lavice zadarmo demontovala a odstránila firma Destin z Čachtíc (možno ešte budú niektoré použité ako rekvizity v divadle). Bolo zhotovených a namontovaných 26 nových lavíc v hodnote 28 620.- € (bližšie o laviciach si môžete vypočuť v prílohe). Náš pán farár ďakuje všetkým, ktorí na tieto lavice prispeli finančne, najmä obci Podolie za dar vo výške 5 000.- €, mužom, ktorí budovali, betónovali a ženám, ktoré čistili a upratovali. Foto zo sv. omše si pozriete, keď kliknete na viac


V sobotu 28. mája sme oslávili Medzinárodný deň detí
9. 5. 2016

V sobotu 28. mája sme oslávili Medzinárodný deň detí

Obec Podolie spolu so ZŠsMŠ Podolie pripravili deň plný hier, súťaží a zábavných vystúpení pre naše deti. Mohli so pobaviť pri súťažiach, hrách, pozreli si Trial schow majstra sveta Jána Kočiša (juniorský i seniorský majster Slovenska, ktorý roku 2011 získal aj titul majstra sveta v kategórii senior a dnes preteká medzi najlepšími jazdcami sveta), historický šerm s výkladom histórie zbraní i výukou šermu v podaní skupiny WAGUS z Trenčína, predvedenie vystúpenia cvičených psov Saši Vavrovej. Pripravené boli atrakcie - nafukovacia šmykľavka, gladiátor, hrad, trampolína, tvorivé dielne, maľovanie na tvár, paintbal pre deti, prehliadka a prevezenie sa na vojenskom nákladnom aute TATRA 815 a samozrejme občerstvenie (jedlo - cigánska, guláš a párky, nealko, pivo a rôzne dobroty napečené rodičmi. Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli tento deň pripraviť a tiež všetkým našim sponzorom. Prikladáme fotografie - kliknite na viac


Deň matiek v Podolí sme oslávili v nedeľu 8. mája 2016 o 15:00 hod. v KD
6. 5. 2016

Deň matiek v Podolí sme oslávili v nedeľu 8. mája 2016 o 15:00 hod. v KD

V Kultúrnom dome v Podolí sa dnes, druhú májovú nedeľu, zišli mamy, babičky, aby prijali blahoželanie od svojich detí k dnešnému Dňu matiek. Žiaci našej školy a materskej školy, si pre svoje mamy pod vedením svojich pedagógov pripravili pestrý program. Piesňami, tancami a básňami vyjadrili deti poďakovanie za dar života a za všetku lásku a dobro, ktorými mamy zahŕňajú svoje deti.
Starostka obce Podolie úprimne ďakuje našim učiteľom a deťom za prípravu dnešnej oslavy Dňa matiek. Vďaka patrí i DH Podolanka, ktorá na záver sprevádzala vystúpenie detí zo školskej družiny.

viacOznamy obce

20. 6. 2016

Oznámenie o pripájaní na verejný vodovod - žiadosť na TVK, a.s. Trenčín

Oznamujeme občanom a organizáciám v obci, že si môžu podávať žiadosti o pripojenie na verejný vodovod. Žiadosť je zverejnená na webovej stránke obce alebo si ju môžu prísť vyzdvihnúť na Obecný úrad v Podolí v úradných hodinách. Vypísané žiadosti môžu podať občania a organizácie na obecný úrad, alebo na Zákaznícke centrum Trenčianskych vodární a kanalizácií a.s, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín. Informujeme občanov, že síce vodomer je majetkom TVK, a.s. a neplatí sa zaň, ale pripojujúci sa musí zaplatiť ostatné časti montovanej sady a prácu, čo znamená asi 80.- € (platí sa TVK). Bližšie informácie, žiadosť a technické podmienky, pozrite v obsahu, kliknite na viac


15. 6. 2016

Termíny odvozu odpadov 2. polrok 2016 a letáky o separovaní

Odvoz komunálneho odpadu:
Komunálny odpad sa odváža každý párny týždeň v pondelok.
Papier sa zbiera zvlášť do 240 l nádoby a ostatné plasty do platových mechov spolu s PET fľašami. Pozrite si priložené letáčiky o triedení odpadov, kliknite na viac ... viac


13. 6. 2016

Oznam občanom o lepkách na smetných nádobách a umiestnení nádob na kovové obaly.

Oznamujeme občanom, že od 20.6.2016 je potrebné, aby mali na svojich nádobách na komunálny odpad lepky pre rok 2016, inak im nádoba nebude vyvezená. Umiestnili sme po obci plastové nádoby na zber kovových obalov (plechovky, konzervy ...) umiestnené sú na parkovisku pri bytovke s.č. 526, v škole, na ulici Slnečná. Kliknite na viac


1. 7. 2015

Od 1.7.2015 pôsobí stavebný úrad priamo v obci Podolie

Pracovníčka nášho stavebného úradu pani Slávka Majtásová bude pracovať na Obecnom úrade v Podolí každý štvrtok v čase od 8,00 – 16,00 hod. Alebo prípadne v dohodnutom čase. Môžu si tu občania vybaviť všetky veci týkajúce sa výstavby podľa stavebného zákona (stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia atď.)
viac


13. 5. 2015

Projekty vodovodného potrubia s prípojkami po obci Podolie

Verejný vodovod sa už dobudováva. Už sa realizujú aj prípojky pre domácnosti. O konkrétnom mieste pripojenia sa dohodnete s pracovníkmi realizátora. Realizačný projekt prípojok, ako je plánované pripojenie, v pdf formáte si môžete pozrieť v prílohe. Veríme, že sa pripojí čo najviac domácností, veď mať dobrú vodu, je i zárukou zdravia. viac

Profil verejného obstarávateľa