Aktuality

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
25.1.2021

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Elektronické sčítanie obyvateľov sa uskutoční od 15.2.2021 do 31.3.2021, posúva sa len asistované sčítanie! Sčítanie obyvateľov bude plne elektronické, absolútne bezpečné a pohodlné. Obyvatelia sa sčítajú sami, v pohodlí domova a bezpečne, prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdu na www.scitanie.sk.


Testovanie v našej obci
25.1.2021

Testovanie v našej obci

Ďalšie kolo celoplošného, resp. skríningového testovania je za nami. Naše mobilné odberné miesto celkovo otestovalo 846 ľudí. Z toho:
- v sobotu 607
- v nedeľu 239

Pozitívne diagnostikovaných bolo 6 osôb, čo predstavuje pozitivitu 0,71%.

Touto cestou ďakujeme všetkým ľuďom, ktorí boli ochotní bez zaváhania pomôcť a prispeli k organizácii tejto "spoločenskej" akcii. Veľké ĎAKUJEM patrí našim zdravotníčkam a dobrovoľníkom. Zvládli to všetci na jednotku.


Skríningové testovanie sa uskutoční v Podolí počas najbližšieho víkendu
19.1.2021

Skríningové testovanie sa uskutoční v Podolí počas najbližšieho víkendu

Nové nariadenie vlády nám od 27.1. nepovoľuje ísť do práce bez negatívneho testu, ani ísť na prechádzky do prírody, do obchodu, banky a pod.. Chápeme zložitosť situácie, potrebu chodiť do práce a tak zabezpečovať rodinu, preto aj v našej obci sme pripravili všetko, aby ste nemuseli za testovaním cestovať. Čakáme už iba na dodanie testov.
Testovanie sa uskutoční počas najbližšieho víkendu 23.1. a 24.1.2021. Testovanie bude prebiehať rovnako v kultúrnom dome, ako počas prvého a druhého kola celoplošného testovania.

Časový harmonogram:
SOBOTA od 8.00 - 18.00 hod.
NEDEĽA od 9.00 - 17.00 hod.
Obedňajšia prestávka bude od 12.30 - 13.00 hod. Posledný odber pred prestávkou bude uskutočnený o 12.15 hod.

Testovanie v našej obci je prioritne pre občanov, ktorí tu majú trvalý alebo prechodný pobyt.
Je určené pre občanov od 15 rokov - 65 rokov.


Podávanie daňového priznania a žiadostí o zníženie poplatku za KO do 01.02.2021
12.1.2021

Podávanie daňového priznania a žiadostí o zníženie poplatku za KO do 01.02.2021

Vážení občania,
touto cestou by sme vám radi pripomenuli dátum, do kedy je potrebné podávať daňové priznanie k nehnuteľnosti (nadobudnutá v roku 2020) a žiadosti o zníženie poplatku za komunálny odpad v roku 2021. V prílohe nájdete príslušné tlačivá, ktoré je potrebné vypísané a podpísané doručiť na OcÚ do 01.02.2021.
Tlačivá budú k dispozícii aj pri vchode na OcÚ.

Oznamy obce

13.11.2020

VÝZVA Západoslovenskej distribučnej, a.s. na orez stromov a porastov

Západoslovenská distribučná, a.s. vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov, správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádza nadzemné i podzemné elektrické vedenie, na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastvo, ktoré ohrozujú bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy.
Viac v prílohe!

9.11.2020

Prevádzka prímestskej autobusovej dopravy v Trenčianskom kraji

Modré autobusy budú jazdiť v prázdninovom režime!
Dopravcovia zabezpečujúci prímestskú autobusovú dopravu v Trenčianskom kraji upozorňujú, že modré autobusy budú počas pracovných dní premávať v prázdninovom režime. Župa tak reaguje na zníženie mobility obyvateľstva uznesením vlády z 22. októbra 2020.
Modré autobusy SAD Trenčín a SAD Prievidza budú s platnosťou od piatku 30. októbra 2020 až do odvolania premávať v prázdninovom režime. Výnimkou sú víkendové a sviatočné dni, tie ostávajú bez zmeny.
Zároveň naďalej platí, že v záujme ochrany zdravia širokej verejnosti je umožnený vstup do autobusov len s použitím rúška, prípadne iného prekrytia úst a nosa. Viac informácií na www.sadtn.sk

14.10.2020

Registrácia chovov ošípaných!

Občania, ktorí chovajú ošípané na svojom pozemku sú povinní registrovať chov ošípaných. Platí to pre všetky chovy ošípaných, teda aj tie domácnosti, ktoré chovajú čo len jeden kus ošípanej pre vlastnú spotrebu.
Viac v prílohe.

9.9.2020

Výzva pre majiteľov psov!

Vážení občania, majitelia psov!
V poslednom období sme v našej obci zaznamenali zvýšený počet voľne pohybujúcich sa psov. Upozorňujeme všetkých majiteľov na dôsledné zabezpečenie svojich psov, ktorí sa pohybujú voľne po ulici.
Podľa zákona č. 282/2002 o držaní psov sa priestupku dopustí držiteľ psa, ak nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených. Za priestupok možno uložiť pokutu do 165 eur (viď zákon).
Preto Vás žiadame o dôkladné zabezpečenie pozemku, na ktorom psov držíte, aby títo nemohli bez Vášho vedomia pozemok opustiť a aby neohrozovali ľudí.
Ak obec odchytí túlavého psa, ten bude umiestnený do útulku. Náklady spojené s umiestneným psa a jeho odchytom bude znášať majiteľ psa.

Úradná tabuľa

15.1.2021

oznámenie o uložení písomnosti

Oznámenie o doručení a uložení zásielky

Obec Podolie v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 o hlásení pobytu obyvateľov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov upozorňuje Mariána Maráka s trvalým pobytom Obec Podolie na doručenie písomnosti – doporučený list do vlastných rúk od Okresného riaditeľstva PZ Nové Mesto n/V , ktorá je uložená po dobu 18 dní od vyvesenia v podateľni Obecného úradu Podolie.

Adresát písomnosti: Marián Marák, bytom obec Podolie
Odosielateľ písomnosti: Okresné riaditeľstvo PZ Nové Mesto n/V
Písomnosť uložená do: 02.02.2021


V Podolí 14.1.2021

13.1.2021

oznámenie o uložení písomnosti

Oznámenie o doručení a uložení zásielky

Obec Podolie v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 o hlásení pobytu obyvateľov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov upozorňuje Ladislava Blehu na doručenie písomnosti – doporučený list do vlastných rúk od Všeobecnej zdravotnej poisťovne , ktorá je uložená po dobu 18 dní od vyvesenia v podateľni Obecného úradu Podolie.

Adresát písomnosti: Ladislav Bleha
Odosielateľ písomnosti: Všeobecná zdravotná poisťovňa
Písomnosť uložená do: 01.02.2021


V Podolí 13.1.2021

Kalendár podujatí

toplist