motive

Podolie - oficiálne stránky obce

Aktuality

V piatok večer 2.9.2016 sme oslávili výročie SNP
31. 8. 2016

V piatok večer 2.9.2016 sme oslávili výročie SNP

Našich Osláv 72. výročia SNP sa zúčastnilo veľa pozvaných hostí i našich spoluobčanov. Svojou návštevou nás poctili poslanec NR SR a starosta obce Častkovce Mgr. Dušan Bublavý, generál poručík vo výslužbe Ing. Honzek Pavel, podpredseda Oblastného výboru SZPB a predseda Rady klubu zväzu vojakov SR v Novom Meste nad Váhom, Podplukovník vo výslužbe Dr. Kamil Krištofík a ďalších 9 hostí (vymenovaní sú v obsahu - kliknite na viac). Oslava začala hymnou SR v podaní dychovej hudby Podolanka a recitáciou básne Bohumilom Čechvalom.
Oficiálnu časť otvorila starostka obce Mgr. Anna Čechvalová, ktorá menovite privítala pozvaných hostí a všetkých návštevníkov.
Nasledovali príhovory poslanca NR SR Mgr. Dušana Bublavého a podplukovníka vo výslužbe Dr. Kamila Krištofíka.
Generál poručík vo výslužbe Ing. Honzek Pavel oboznámil prítomných s otvorením vojenského cintorína v Trenčín Kubrá, kde je pochovaných 770 vojakov I. svetovej vojny a kde leží i bývalý občan obce Podolie Michal Červeňanský. Potom nasledovalo slávnostné odovzdanie ocenenia spolupráce so SZPB Nové Mesto nad Váhom pánom Ing. Jozefovi Čaradovi, Mgr. Bohumilovi Čechvalovi a Petrovi Moravanskému.
Na záver oficiálnej časti hostia slávnostne zapálili vatru k výročiu SNP.
Pani starostka poďakovala hosťom za účasť, zamestnancom obce za prácu na príprave tejto oslavy, Petrovi Čechvalovi za varenie gulášu a tiež sponzorom Danielovi Hutovi, Danke Marákovej, Miroslavovi Mrekajovi (ohňostroj), PD Podolie a dychovej hudbe Podolanka. Zároveň pozvala všetkých na pohostenie a zábavu pri dychovej hudbe. Podával sa guláš, víno, špekáčiky, nealko nápoje. Všetko občerstvenie pripravila obec Podolie a bolo pre návštevníkov zdarma. Po slávnostnej časti si deti opekali špekáčiky, hrala dychová hudba i sa troch tancovalo, po zotmení sa začal ohňostroj a takto sme všetci spoločne prežili príjemný, teplý septembrový večer. Bližšie o oslavách s foto, kliknite na
viac


Propagácia našej obci i regiónu na Agrokomplexe Nitra 2016
21. 8. 2016

Propagácia našej obci i regiónu na Agrokomplexe Nitra 2016

Na Agrokomplexe v Nitre 20.08.2016 reprezentovali našu obec i náš krásny podolský kroj, starostka obce Anna Čechvalová so svojim manželom, v rámci prezentácie regiónu Občianským združením MAS Beckov – Čachtice – Tematín (MAS BCT). Kroje predviedli i popísali, aby diváci videli z čoho sa skladajú, z čoho sú ušité a ako sú vyšívané. V rámci regiónu tu prezentovali kroje i niektorí ďalší ako napr. Pobedim, Kálnica, Bošáca ... (foto v prílohe).
Zároveň Vás chceme Vás oboznámiť s členstvom našej obce i niektorých podnikateľov v Občianskom združení MAS Beckov – Čachtice – Tematín, ktoré je verejno-súkromným partnerstvom a pracuje na princípoch metódy LEADER. Ďalej klikni na viac


Ďalší spoločný odber krvi bol v Podolí 29. júna 2016
4. 7. 2016

Ďalší spoločný odber krvi bol v Podolí 29. júna 2016

Dňa 29.6.2016 nás prišlo celkom 26 dobrých ľudí, ktorí darovali najvzácnejšiu tekutinu. Úprimné ďakujem všetkým, hlavne prvodarcom za odvahu, ale aj ostatným darcom. O vaše pohodlie a dobrú náladu sa postarali sponzori: obec Podolie, Vacuumschmelze Horná Streda, Krčma u Marienky - Podolie a pani Lednická Marta. Moje poďakovanie patrí aj pánovi Otovi Augustínovi a mojej rodine za pomoc. Dúfam, že sme sa nevideli posledný krát a zopakujeme si to niekedy koncom jesene. Foto, kliknite na viac


V sobotu 25. júna 2016 sa v Podolí konali Furmanské preteky
17. 6. 2016

V sobotu 25. júna 2016 sa v Podolí konali Furmanské preteky

Obec Podolie a PD Podolie ďakuje všetkým súťažiacim, rozhodcom, organizátorom a sponzorom, za prípravu a priebeh tohtoročných Furmanských pretekov. Fotografie si môžete pozrieť, ak kliknete na viac


Požehnanie nových lavíc v Kostole sv. Juraja v Podolí, 5. júna 2016
5. 6. 2016

Požehnanie nových lavíc v Kostole sv. Juraja v Podolí, 5. júna 2016

V túto nedeľu bola svätá omša v Podolí zvlášť slávnostná. Pri slúžení sv. omše boli prítomní štyria kňazi - domáci pán farár Mgr. Štefan Šoka a traja kňazi, rodáci z Podolia, ThDr. Juraj Augustín, PhD. (v súčasnej dobe na misii v Čade v Afrike, kázeň - o Čade si môžete vypočuť z prílohy), Mgr. Jozef Ščepko a Mgr. Michal Križák. Ich návšteva a slávnosť sa konala pri príležitosti požehnania nových lavíc, ktoré boli do nášho Kostola sv. Juraja nainštalované. Pôvodné lavice boli staré, poškodené a ich obnova by bola neefektívna. V roku 2013 bolo rozhodnuté, že sa staré lavice vymenia za nové. Urobil sa výber, vzor, veľkosť a tento návrh schválil Krajský pamiatkový úrad v Trenčíne 26.5.2013. Na zhotovenie lavíc bola dňa 9.7.2015 uzatvorená zmluva o dielo so stolárstvom Peter Porubský - PEMAP, Podolie 802. Staré lavice zadarmo demontovala a odstránila firma Destin z Čachtíc (možno ešte budú niektoré použité ako rekvizity v divadle). Bolo zhotovených a namontovaných 26 nových lavíc v hodnote 28 620.- € (bližšie o laviciach si môžete vypočuť v prílohe). Náš pán farár ďakuje všetkým, ktorí na tieto lavice prispeli finančne, najmä obci Podolie za dar vo výške 5 000.- €, mužom, ktorí budovali, betónovali a ženám, ktoré čistili a upratovali. Foto zo sv. omše si pozriete, keď kliknete na viac


V sobotu 28. mája sme oslávili Medzinárodný deň detí
9. 5. 2016

V sobotu 28. mája sme oslávili Medzinárodný deň detí

Obec Podolie spolu so ZŠsMŠ Podolie pripravili deň plný hier, súťaží a zábavných vystúpení pre naše deti. Mohli so pobaviť pri súťažiach, hrách, pozreli si Trial schow majstra sveta Jána Kočiša (juniorský i seniorský majster Slovenska, ktorý roku 2011 získal aj titul majstra sveta v kategórii senior a dnes preteká medzi najlepšími jazdcami sveta), historický šerm s výkladom histórie zbraní i výukou šermu v podaní skupiny WAGUS z Trenčína, predvedenie vystúpenia cvičených psov Saši Vavrovej. Pripravené boli atrakcie - nafukovacia šmykľavka, gladiátor, hrad, trampolína, tvorivé dielne, maľovanie na tvár, paintbal pre deti, prehliadka a prevezenie sa na vojenskom nákladnom aute TATRA 815 a samozrejme občerstvenie (jedlo - cigánska, guláš a párky, nealko, pivo a rôzne dobroty napečené rodičmi. Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli tento deň pripraviť a tiež všetkým našim sponzorom. Prikladáme fotografie - kliknite na viac


Deň matiek v Podolí sme oslávili v nedeľu 8. mája 2016 o 15:00 hod. v KD
6. 5. 2016

Deň matiek v Podolí sme oslávili v nedeľu 8. mája 2016 o 15:00 hod. v KD

V Kultúrnom dome v Podolí sa dnes, druhú májovú nedeľu, zišli mamy, babičky, aby prijali blahoželanie od svojich detí k dnešnému Dňu matiek. Žiaci našej školy a materskej školy, si pre svoje mamy pod vedením svojich pedagógov pripravili pestrý program. Piesňami, tancami a básňami vyjadrili deti poďakovanie za dar života a za všetku lásku a dobro, ktorými mamy zahŕňajú svoje deti.
Starostka obce Podolie úprimne ďakuje našim učiteľom a deťom za prípravu dnešnej oslavy Dňa matiek. Vďaka patrí i DH Podolanka, ktorá na záver sprevádzala vystúpenie detí zo školskej družiny.

viac


V obci Podolie sme stavali MÁJ pred KD 30. apríla 2016
1. 5. 2016

V obci Podolie sme stavali MÁJ pred KD 30. apríla 2016

Máj, pre všetky dievčatá, sme postavili v sobotu podvečer, ako každý rok pred Kultúrnym domom v Podolí. Program stavania otvorila starostka obce Mgr. Anna Čechvalová, potom vystúpili deti zo Základnej školy s materskou školou v Podolí krátkym programom, zloženým z básničiek a spevu. Za doprovodu rezkých pesničiek našej Dychovej hudby Podolanka mládenci postavili MÁJ. Následne vystúpil folklórny súbor s príznačným názvom Máj z Piešťan. Pri večernom posedení "pod MÁJom" hrala všetkým prítomným dychovka a harmonikár na heligónke. Divákom a všetkým zúčastneným obec pripravila občerstvenie, podávali sa nealkoholické nápoje, pivo, víno a grilované špeciality, ktoré naši obsluhujúci poslanci, pre veľký záujem zákazníkov ani nemohli stačiť pripravovať. Tento pekný sobotný podvečer pripravili pre všetkých hlavne poslanci Obecného zastupiteľstva v Podolí a zamestnanci obce. Poďakovanie patrí vystupujúcim krojovaným deťom, pani učiteľke Zemkovej zo ZŠ a učiteľkám z MŠ, za prípravu pekného programu. Ďakujeme Folklórnemu súboru Máj, Dychovej hudbe Podolanka a Poľnohospodárkemu družstvu v Podolí.K pestrému popoludniu prispeli aj Lenka Červeňanská, Milan Macháč a Rasťo Bobocký, ktorí sa akcie zúčastnili oblečení v krásnych podolských krojoch. Prítomní občania sa dobre bavili do neskorého večera a takúto akciu veľmi ocenili. viac


Oslavy 71. výročia oslobodenia obce Podolie
27. 4. 2016

Oslavy 71. výročia oslobodenia obce Podolie

V Sobotu 30.4.2016 doobeda sa konali Oslavy 71. výročia oslobodenia našej obce. Začali o 10.00 Sv. omšou pri pamätníku Božského srdca v Korytnom. Svätú omšu celebroval Dekan, podplukovník Mgr. Juraj Sitáš, z vojenského dekanátu Ordinariátu Veliteľstva Pozemných síl OS SR a koncelebroval náš pán farár Mgr. Štefan Šoka. Prítomných bolo veľa našich spoluobčanov. Počasie nám tiež prialo. Po sv. omši pokračovala oficiálna časť osláv. Začala štátnou hymnou v podaní našej Dychovej hudby Podolanka, nasledovala báseň a piesne žiakov ZŠsMŠ v Podolí.
Slávnosť otvorila privítaním hostí, starostka obce Mgr. Anna Čechvalová. Vzácnymi hosťami boli generál poručík v.v. Ing. Pavel Honzek a brigádny generál v.v. Dr. Tibor Gaplovský z Klubu generálov SR. Prítomných bolo aj ďalších deväť dôstojníkov a poddôstojníkov (mená sú v prílohe, kliknite na viac), poslanci OZ v Podolí, predseda PD Čachtice Ing. Jozef Čarada a samozrejme naši spoluobčania. Hlavný príhovor mal Pplk. v.v. Kamil Krištofík. Po úvodnej časti, za znenia pochodov dychovej hudby, položila starostka obce so svojim zástupcom Ing. Jánom Gúčikom veniec ku pomníku padlým v 1. a 2. svetovej vojne. Vence potom položili i delegácie ďalších prítomných. Slávnosť pokračovala v kultúrnom dome, kde Zväz vojakov SR udelil Pamätnú medailu kapitána Miloša Uhra hrdinu SNP III. stupňa starostke obce Mgr. Anne Čechvalovej a brigádnemu generálovi v.v. Dr. Tiborovi Gaplovskému. Čestné uznania Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov za zásluhy a rozvíjanie odkazu SNP dostali Ing. Ján Gúčik, Mgr. Peter Čechvala, Miroslav Mrekaj a Jozef Feranec.
Ďakujeme všetkým hosťom, účinkujúcim a organizátorom, za skvele zvládnutú organizáciu i oslavy 71. výročia oslobodenia našej obce.

viac


PODOLSKÉ HODY už začali 23. a 24. apríla 2016
11. 4. 2016

PODOLSKÉ HODY už začali 23. a 24. apríla 2016

Program našich hodov:
V sobotu 23.04.2016:
Deti i dospelí sa mohli pozrieť v našom kine najprv rôzne rozprávky a potom český film Láska na druhý pohľad.
Súbežne od 18:00 Obec Podolie s agentúrou TOPFEST zorganizovali v Kultúrnom dome v Podolí koncert skupín:
Bukasový masív, Arzén, Fuera Fondo a Horkýže Slíže, po nich bola diskotéka TMK Deejay. Dúfame, že sa všetci dobre zabavili, účasť a nálada bola výborná.
V nedeľu bola slávnostná svätá omša v kostole Sv. Juraja. Poobede ste si mohli pozrieť vystúpenie Dychovej hudby Bučkovanka v areáli Parku miniatúr, ktorý bol pre verejnosť bezplatne otvorený. Naši futbalisti hrali majstrovský futbalový zápas s Jednotou Sokol Chocholná Velčice, ktorý vyhrali 1:0. Keď kliknete na viac, môžete si pozrieť zopár fotografií. viacOznamy obce

25. 10. 2016

Zber prádla a šatstva, môžete priniesť na Obecný úrad do 10.11.2016

Diakonie Broumov bude v našej obci zberať:
Letné a zimné oblečenie (dámske, pánske a detské). Posteľnú bielizeň, uteráky, utierky, záclony. Domáce potreby (nádoby biele, čierne, sklenené – zabalené v krabici). Deky, vankúše, paplóny. Obuv – nepoškodená. Kabelky, batohy. Hračky – nepoškodené, môžu byť aj plyšové. Menšie elektrospotrebiče – môžu byť aj nefunkčné, nie počítače. Knihy a časopisy. Uvedené veci môžu občania prinášať na Obecný úrad v úradných hodinách do 10.11.2016 viac


18. 10. 2016

Prerušenie dodávky elektriny v časti kopanice 27.10.2016

ZSD oznamuje, že bude prerušená dodávka elektriny v časti Podolské kopanice a Ošmek dňa 27.10.2016 od 8:00 do 16:00 hod., bližšie pozrite v prílohe. viac


20. 6. 2016

Oznámenie o pripájaní na verejný vodovod - žiadosť na TVK, a.s. Trenčín

Oznamujeme občanom a organizáciám v obci, že si môžu podávať žiadosti o pripojenie na verejný vodovod. Žiadosť je zverejnená na webovej stránke obce alebo si ju môžu prísť vyzdvihnúť na Obecný úrad v Podolí v úradných hodinách. Vypísané žiadosti môžu podať občania a organizácie na obecný úrad, alebo na Zákaznícke centrum Trenčianskych vodární a kanalizácií a.s, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín. Informujeme občanov, že síce vodomer je majetkom TVK, a.s. a neplatí sa zaň, ale pripojujúci sa musí zaplatiť ostatné časti montovanej sady a prácu, čo znamená asi 80.- € (platí sa TVK). Bližšie informácie, žiadosť a technické podmienky, pozrite v obsahu, kliknite na viac


15. 6. 2016

Termíny odvozu odpadov 2. polrok 2016 a letáky o separovaní

Odvoz komunálneho odpadu:
Komunálny odpad sa odváža každý párny týždeň v pondelok.
Papier sa zbiera zvlášť do 240 l nádoby a ostatné plasty do platových mechov spolu s PET fľašami. Pozrite si priložené letáčiky o triedení odpadov, kliknite na viac ... viac


13. 6. 2016

Oznam občanom o lepkách na smetných nádobách a umiestnení nádob na kovové obaly.

Oznamujeme občanom, že od 20.6.2016 je potrebné, aby mali na svojich nádobách na komunálny odpad lepky pre rok 2016, inak im nádoba nebude vyvezená. Umiestnili sme po obci plastové nádoby na zber kovových obalov (plechovky, konzervy ...) umiestnené sú na parkovisku pri bytovke s.č. 526, v škole, na ulici Slnečná. Kliknite na viac

Úradná tabuľa

3. 10. 2016

oznámenie o výrube stromov Žáková

oznámenie v prílohe viac


3. 10. 2016

oznámenie o výrube stromov Ganobčík

Oznámenie v prílohe viac8. 2. 2016

Verejná vyhláška SPP o rekonštrukcii plynového potrubia

SPP - distribúcia, a.s., Bratislava oznamuje týmto občanom, že bude robiť rekonštrukciu plynového zariadenia - plynovodu v Podolí, na uliciach Farská a Ľ. Štúra v čase 03/2016 až 10/2016. Bližší popis je v prílohe. Kliknite na viacProfil verejného obstarávateľa