motive

Podolie - oficiálne stránky obce

Aktuality

Prichádzajú naše hody 2017, všetkých pozývame na pripravené akcie
20. 4. 2017

Prichádzajú naše hody 2017, všetkých pozývame na pripravené akcie

Program PODOLSKÝCH HODOV:

Sobota 22.04.2017
Premietanie v miestnom kine:
17:00 hod. premietanie krátkych rozprávok pre deti
18:30 hod. celovečerný film "Hviezdny prach"

Nedeľa 23.04. 2017:
11:00 hod. Sv. omša v kostole Sv. Juraja
od 09:00 - do 18:00 deň otvorených dverí v Parku miniatúr,
15:30 hod Vystúpenie DH Maguranka v Kultúrnom dome v Podolí
16:00 futbalový zápas OŠK Podolie - TJ TATRAN Uhrovec
Tešíme sa na účasť Vašu i Vašich hostí a prajeme príjemné prežitie celých hodov
viac


Deň NARCISOV - 7. apríla 2017 - Liga proti rakovine
5. 4. 2017

Deň NARCISOV - 7. apríla 2017 - Liga proti rakovine

Dobrý deň všetci naši spoluobčania!
Blíži sa deň, kedy ako po iné roky budú chodiť po našej obci dobrovoľníci z našej základnej školy, ktorí pomáhajú pri verejnoprospešnej zbierke Ligy proti rakovine. Budete mať opäť možnosť pripnúť si kvietok narcisu, ktorý je symbolom tohto dňa. V piatok 7.4. určite stretnete v obci žiakov zo základnej školy Podolie spolu so svojimi učiteľmi a vy tak môžete prispieť na pomoc tejto zbierky. Budú mať oblečené žlté tričká s logom Ligy proti rakovine. Okrem pokladničky a narcisov budú chodiť i s posolstvom: Celý život je vo vašich rukách, ale sú aj dni, keď potrebujete cítiť pomocnú ruku iných... Ďakujeme, v mene Ligy proti rakovine!
viac


Brigádnické čistenie Korytnianskeho potoka 25.3.2017
27. 3. 2017

Brigádnické čistenie Korytnianskeho potoka 25.3.2017

V sobotu 25.marca 2017 sa z podnetu poslanca Rastislava Bobockého uskutočnila brigáda na čistenie Korytnianského potoka. Touto cestou sa chcem úprimne poďakovať všetkým brigádnikom, ktorí prišli a urobili veľký kus roboty. Potok vyčistili od náletových drevín a kríkov a vyčistený úsek sa celý presvetlil.
Všetci účastníci brigády sú na priložených fotografiách.
Starostka obce
viac


V obci Podolie sme 25.2.2017 opäť POCHOVÁVALI BASU
5. 2. 2017

V obci Podolie sme 25.2.2017 opäť POCHOVÁVALI BASU

Fašiang sa už končí a pred (popolcovou) škaredou stredou sme na karnevalej zábave pochovávali basu. Do tanca nám hrala hudobná skupina ONYX a dychová hudba PODOLANKA. Ako hosť programu vystúpila Spevácka skupina KLENOTNICA s harmonikárom Vasilom Gálikom, ktorá bola i súčasťou programu pochovania basy našimi ochotníkmi. Ďakujeme všetkým účinkujúcim, najmä Jurajovi Marákovi (farár), Tomášovi Bobockému (organista), Patrikovi Masárovi (kantor), Slavovi Jamborovi (harmonikárovi), Petrovi Čechvalovi (textárovi a režisérovi programu), tiež poslancom OZ a zamestnancom OcÚ, za vykonanú prácu a prispenie k dobrej fašiangovej zábave. Už sme aj publikovaní v regióne, pozrite link https://nastrencin.sme.sk/c/20468933/fasiangy-v-regione-ludi-lakala-hudba-aj-bravcove-vyrobky.html#storm_gallery_57334 a foto bude aj v Trenčianskych novinách. Foto, klikni na viac


Konal sa tradičný Dedinský detský fašiangový KARNEVAL v nedeľu 22. januára 2017
22. 1. 2017

Konal sa tradičný Dedinský detský fašiangový KARNEVAL v nedeľu 22. januára 2017

Ako je už tradíciou, prišli deti s karnevalovými maskami do Kultúrneho dom v Podolí, na náš tradičný karneval. Zabávali ich známi klauni Adrián a Roman z teater komika. Bavili sa deti, ale aj ich rodičia. Podávali sa sladkosti, občerstvenie a fašiangové šišky tiež. Starostka obce ďakuje poslancom OZ, pracovníkom OcÚ, ostatným, ktorí pomohli akciu zorganizovať. Ďakuje však aj všetkým rodičom, ktorí vyrobili svojim deťom krásne masky a prezentovali ich na našom krásnom karnevale. Foto si môžete pozrieť, ak kliknete na viac


Začala sa rekonštrukcia domu smútku 1/2017
18. 1. 2017

Začala sa rekonštrukcia domu smútku 1/2017

Po odbornom posúdení stavby Domu smútku v Podolí a na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva, sme začali s jeho rekonštrukciou, ktorá by mala trvať 100 dní (podľa počasia sa môže i predĺžiť). Počas stavebných prác sa mení režim pochovávania (pretože dom smútku sa už nemôže využívať). Priebeh pohrebných obradov počas rekonštrukcie si môžete prečítať v oznamoch obce alebo ak kliknete na viac


Pozvanie na Fašiangový školský ples konaný 13. januára 2017 v KD Podolie
5. 1. 2017

Pozvanie na Fašiangový školský ples konaný 13. januára 2017 v KD Podolie

Vážení občania!
Rodičovské združenie pri ZŠ Podolie a Základná škola s materskou školou Podolie Vás srdečne pozývajú na 13. FAŠIANGOVÝ ŠKOLSKÝ PLES, ktorý sa bude konať v piatok 13. januára v Kultúrnom dome v Podolí so začiatkom o 19.30 hod. Do tanca bude hrať hudobná skupina TOPIC z Čachtíc. Cena vstupenky je 21 € a v jej cene je zahrnutý prípitok, teplá večera, studená večera po polnoci, koláčiky a minerálka na stoloch. Na plese vystúpi tanečná skupina Cubano. Vstupenky si môžete zakúpiť na riaditeľstve Základnej školy - tel. 7408411, alebo aj u zástupkyne školy Danky Čechvalovej Marákovej a predsedkyne združenia Adriany Gašparíkovej. Môžete si ich aj zarezervovať u riaditeľky školy na mobilnom č.t. 0902886370. Neváhajte a príďte sa zabaviť na fašiangový ples v Podolí v plesovej sezóne 2017. viac


2. 1. 2017

Novoročné blahoprianie.

Milí spoluobčania!
Skončil sa rok 2016. Touto cestou sa vám chcem všetkým poďakovať za spoluprácu a podporu. Ďakujem poslancom obecného zastupiteľstva, pracovníkom obce, všetkým tým, ktorým kultúra, šport a životné prostredie nie sú ľahostajné. Úprimné poďakovanie patrí všetkým sponzorom a všetkým ľuďom, ktorí nezištne pomáhali obci a svojim spoluobčanom.
Začíname nový rok, rok 2017. Možno doňho vstupujeme s obavami, čo prinesie: Ako sa bude vyvíjať situácia vo svete, v našej krajine, v mieste, kde žijeme, v našich rodinách, v našom osobnom živote.
My sme do tohto nového roku pripravili rozsiahle akcie, ktoré sa začnú v obci realizovať. Bude to rekonštrukcia domu smútku, veľká rekonštrukcia kultúrneho domu, zriadenie zberného dvora a najväčšou akciou bude začatie budovania verejnej kanalizácie. Uvedené stavby sú veľké, čaká nás veľa práce, ale i trpezlivosti od občanov, lebo zasiahnu priamo do života Vás, obyvateľov Podolia. Určite to však i s Vašou pomocou zvládneme.
Prajem vám v roku 2017 vnútornú silu, stály zmysel pre radosť z malých i veľkých vecí života. Veľa zdravia, životnej iskry, lásky a potešenia z najbližších a ľudí blízkych vášmu srdcu.
Anna Čechvalová, starostka obce
viac


Oslava 25., 50. a 60. výročia sobášov v sobášnej sieni OcÚ bola 29.12.2016
29. 12. 2016

Oslava 25., 50. a 60. výročia sobášov v sobášnej sieni OcÚ bola 29.12.2016

Starostka obce zablahoželala pozvaným manželom, ktorí kráčajú na spoločnej ceste životom už 25, 50 a 60 rokov. Z pozvaných sa dostavili manželia František a Zita Bobockí, Ladislav a Mariana Červeňanskí a pani Mária Kubánová, ktorá ospravedlnila neprítomnosť svojho manžela Alojza. Manželia Rudolf a Mária Macháčoví oslávili 60. výročie sobáša. Starostka obce ocenila prínos všetkých prítomných pre obec a popriala im do ďalšieho spoločného života hlavne veľa zdravia a radosti zo svojich detí. Fotografie si môžete pozrieť, keď kliknete na viac


Uvítanie novonarodených detí v roku 2016 do radov našich spoluobčanov
29. 12. 2016

Uvítanie novonarodených detí v roku 2016 do radov našich spoluobčanov

Tradičné stretnutie starostky obce s novonarodenými deťmi, ktoré sa narodili počas roku 2016, bolo 29.12.2016 v sobášnej sieni OcÚ Podolie. Tento rok sa v našej obci narodilo 21 detí, všetky boli pozvané na uvítanie medzi našich spoluobčanov. Každé dieťa dostalo od obce 80.- € a malý darček. Po slávnostnej časti bolo posedenie v zasadačke OcÚ. Fotografie sú v prílohe, kliknite na viac

zomrel Jozef Bublavý, bývalý tajomník MNV Častkovce, naposledy bytom v ČastkovciachOznamy obce

19. 4. 2017

Zápis detí do materskej školy bude 2. a 3. mája 2017

Vážení rodičia!
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Podolie oznamuje, že zápis detí do materskej školy pre šk. rok 2017/18 sa uskutoční prvé májové dni 2. a 3. mája 2017 od 10.00 hod. do 16.00 hod. V tomto čase je potrebné navštíviť pani zástupkyňu MŠ Slavku Fogašovú a priniesť vyplnenú Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ. Tlačivo si môžete stiahnuť na webovej stránke školy alebo Vám ho vydajú v materskej škole. Bolo by vhodné na zápis prísť aj s dieťaťom. RNDr. Janka Schreiberová, riaditeľka ZŠ s MŠ viac


18. 1. 2017

Začali sme s rekonštrukciou Domu smútku v Podolí, 1/2017

Po odbornom posúdení stavby Domu smútku v Podolí a na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva, sme začali sme s jeho rekonštrukciou, ktorá bi mala trvať 100 dní (podľa počasia sa môže i predĺžiť). Počas stavebných prác sa mení režim pochovávania (pretože dom smútku sa už nemôže využívať). Priebeh pohrebných obradov počas rekonštrukcie si môžete prečítať v oznamoch obce alebo ak kliknete na viac


20. 6. 2016

Oznámenie o pripájaní na verejný vodovod - žiadosť na TVK, a.s. Trenčín

Oznamujeme občanom a organizáciám v obci, že si môžu podávať žiadosti o pripojenie na verejný vodovod. Žiadosť je zverejnená na webovej stránke obce alebo si ju môžu prísť vyzdvihnúť na Obecný úrad v Podolí v úradných hodinách. Vypísané žiadosti môžu podať občania a organizácie na obecný úrad, alebo na Zákaznícke centrum Trenčianskych vodární a kanalizácií a.s, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín. Informujeme občanov, že síce vodomer je majetkom TVK, a.s. a neplatí sa zaň, ale pripojujúci sa musí zaplatiť ostatné časti montovanej sady a prácu, čo znamená asi 80.- € (platí sa TVK). Bližšie informácie, žiadosť a technické podmienky, pozrite v obsahu, kliknite na viac


1. 7. 2015

Od 1.7.2015 pôsobí stavebný úrad priamo v obci Podolie

Pracovníčka nášho stavebného úradu pani Slávka Majtásová bude pracovať na Obecnom úrade v Podolí každý štvrtok v čase od 8,00 – 16,00 hod. Alebo prípadne v dohodnutom čase. Môžu si tu občania vybaviť všetky veci týkajúce sa výstavby podľa stavebného zákona (stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia atď.)
viac


13. 5. 2015

Projekty vodovodného potrubia s prípojkami po obci Podolie

Verejný vodovod sa už dobudováva. Už sa realizujú aj prípojky pre domácnosti. O konkrétnom mieste pripojenia sa dohodnete s pracovníkmi realizátora. Realizačný projekt prípojok, ako je plánované pripojenie, v pdf formáte si môžete pozrieť v prílohe. Veríme, že sa pripojí čo najviac domácností, veď mať dobrú vodu, je i zárukou zdravia. viac