motive

Podolie - oficiálne stránky obce

Aktuality

Pozývame Vás na Furmanskú súťaž dňa 24. júna 2017 na ihrisku v Podolí
14. 6. 2017

Pozývame Vás na Furmanskú súťaž dňa 24. júna 2017 na ihrisku v Podolí

Obec Podolie a PD Podolie Vás pozýva na Furmanskú súťaž - Podolská konská show. Dňa 24. júna 2017, začiatok o 10:00 hod. na tréningovom futbalovom ihrisku. Tri súťaže, občerstvenie, špeciality z diviny. Tešíme sa na Vás. Program je na plagáte, kliknite na viac


Obec Podolie a ZŠsMŠ organizovala 3. júna 2017 oslavu Medzinárodného dňa detí
30. 5. 2017

Obec Podolie a ZŠsMŠ organizovala 3. júna 2017 oslavu Medzinárodného dňa detí

V sobotu na tréningovom ihrisku sa stretlo veľa detí i rodičov, aby spolu hrami, súťažami a rôznymi vystúpeniami, oslávili MDD. Vstup bol voľný, okrem rôznych súťaží si všetci mohli pozrieť vystúpenie Hands up crew freestyle (žonglovanie s loptami). Z Policajného zboru SR predviedol psovod poslušnosť svojho cvičeného psa, ako pes zadržal páchateľa. Deti si ďalej mohli prezrieť, posedieť v dvoch policajných autách a porozprávať sa s policajtmi. Nakoniec sa predviedla ťažká vojenská technika a deti sa previezli v pásových bojových vozidlách. Pre všetkých bolo pripravené občerstvenie. Podávala sa cigánska, klobásky, párky, kofola, pivo, džúsy, koláčiky, sladkosti a iné dobroty. Ďakujeme za organizáciu učiteľom a zamestnancom ZŠ, poslancom OZ, všetkým ochotníkom a sponzorom. Zhodnotenie akcie, menovité poďakovanie organizátorom a sponzorom si môžete prečítať a fotografie pozrieť, ak kliknete na viac


Spomienka na don Františka Macháča sa konala 14.5.2017 v našom kostole
20. 5. 2017

Spomienka na don Františka Macháča sa konala 14.5.2017 v našom kostole

Deň spomienky na don Františka Macháča, SDB a sadenie „lipy povolaní“
Po dvoch týždňoch sa v našom kostole v Podolí znova konala spomienková liturgia na jedného z našich kňazov – rodákov. Ubehlo totiž 10 rokov od smrti saleziánskeho kňaza – nášho don Ferka Macháča. Pri tejto príležitosti v nedeľu 14. mája celebroval sv. omšu vdp. farár Peter Jelínek, ktorý je odchovancom a bývalým študentom saleziánskeho gymnázia v Šaštíne. A v homílii po evanjeliu sa k zhromaždenému Božiemu ľudu prihovoril don Jozef Domeny, SDB, saleziánsky kňaz, ktorý bol nielen predstaveným domu saleziánov v Trnave ... celý príspevok - kliknite na viacDeň spomienky na vdp. ThDr. Emila Bobockého a sadenie "Prefektovej lipy"
4. 5. 2017

Deň spomienky na vdp. ThDr. Emila Bobockého a sadenie "Prefektovej lipy"

Deň spomienky i deň návštevy
V nedeľu 30. apríla slávil sv. omšu v našom kostole prefekt bratislavského kňazského seminára vdp. ICLic. Milan Puškár. Sv. omša bola poďakovaním Pánu Bohu a spomienkou na nášho rodáka vdp. ThDr. Emila Bobockého, katolíckeho kňaza, ktorý pred desaťročiami tiež vykonával kňazskú službu prefekta v seminári v Bratislave.
Na tejto milej slávnosti sa zúčastnili aj ďalší kňazi: vdp. Jozef Ščepko, náš rodák a toho času farár v Hradišti pod Vrátnom, vdp. Peter Jelínek, farár v Plaveckom Petri a duchovný otec podolskej farnosti Štefan Šoka.
Po skončení bohoslužby kňazi spolu s veriacimi vyšli pred chrám a v areáli kostolného dvora zasadili „prefektovu lipu“. V krátkom príhovore bolo okrem iného povedané: „Sadíme tu lipu! Sadíme strom Slovanov! Pripomíname si 10 rokov od odchodu do blaženej večnosti nášho rodáka vdp. Emila Bobockého. Tento rok je ale aj rokom jeho tu na zemi nedožitých 100 rokov. Kiežby tento strom videl a zažil aj ďalšie primície v našej farnosti.“
Na záver sa ešte zídené spoločenstvo veriacich s kňazmi presunulo na cintorín, kde sa pri hrobe vdp. Emila pomodlili za jeho spásu. Štefan Šoka, duchovný otec farnosti viac


Postavili sme MÁJ v sobotu 29.4.2017
30. 4. 2017

Postavili sme MÁJ v sobotu 29.4.2017

Na úvod programu stavania MÁJa všetkých privítala starostka obce Anna Čechvalová a poslanec Rastislav Bobocký ich oboznámil s priebehom programu. Na úvod vystúpili krojované deti z materskej školy pod vedením pani učiteľky Márie Ščepkovej, po nich zaspievali žiaci základnej školy pod vedením pani učiteľky Veroniky Zemkovej. Za hudobného doprovodu dychovej hudby Podolanka bol postavený vysoký MÁJ, ktorý predtým stužkami vyzdobili dievčatá v krojoch. Potom prítomným zatancoval folklórny súbor Máj z Piešťan. Ďakujeme všetkým poslancom, účinkujúcim, pracovníkom obce, ktorí sa program pripravili. Foto, kliknite na viac


Oslavy oslobodenia obce 29.4.2017
30. 4. 2017

Oslavy oslobodenia obce 29.4.2017

V sobotu 29.04.2017 sme si pripomenuli 72. výročie oslobodenie našej obce. V Korytnom pri soche Božského srdca vdp. Štefan Šoka spolu s vojenským kňazom poručíkom Michalom Križákom odslúžili sv. omšu. Po sv. omši starostka obce Anna Čechvalová otvorila druhú časť osláv, kde sa prítomným prihovoril poslanec NR SR Mgr. Dušan Bublavý a Ppl. v.v. Kamil Krištofík. Báseň predniesol Pán učiteľ Bohumil Čechvala, pod vedením pani učiteľky Veroniky Zemkovej zaspievali deti základnej školy. Program sprevádzala Dychová hudba Podolanka. Vence k pomníku padlým 1. a 2. svetovej vojny položili: poslanec NR SR, starosta obce Častkovce Dušan Bublavý, starostka obce Podolie Anna Čechvalová so svojim zástupcom Jánom Gúčikom podporučíkom Michalom Križákom a Nprap. Pavlom Jeřalom, za Klub generálov SR Ing. Pavel Honzek, za oblastný výbor SZPB Nové Mesto nad Váhom Kamil Krištofík, Ing. Ján Sedílek a Emil Janovic. Všetkým, ktorí sa zúčastnili osláv a pomohli s ich organizáciou patrí úprimná vďaka. foto, kliknite na viac


Prichádzajú naše hody 2017, všetkých pozývame na pripravené akcie
20. 4. 2017

Prichádzajú naše hody 2017, všetkých pozývame na pripravené akcie

Program PODOLSKÝCH HODOV:

Sobota 22.04.2017
Premietanie v miestnom kine:
17:00 hod. premietanie krátkych rozprávok pre deti
18:30 hod. celovečerný film "Hviezdny prach"

Nedeľa 23.04. 2017:
11:00 hod. Sv. omša v kostole Sv. Juraja
od 09:00 - do 18:00 deň otvorených dverí v Parku miniatúr,
15:30 hod Vystúpenie DH Maguranka v Kultúrnom dome v Podolí
16:00 futbalový zápas OŠK Podolie - TJ TATRAN Uhrovec
Tešíme sa na účasť Vašu i Vašich hostí a prajeme príjemné prežitie celých hodov
viac


Deň NARCISOV - 7. apríla 2017 - Liga proti rakovine
5. 4. 2017

Deň NARCISOV - 7. apríla 2017 - Liga proti rakovine

Dobrý deň všetci naši spoluobčania!
Blíži sa deň, kedy ako po iné roky budú chodiť po našej obci dobrovoľníci z našej základnej školy, ktorí pomáhajú pri verejnoprospešnej zbierke Ligy proti rakovine. Budete mať opäť možnosť pripnúť si kvietok narcisu, ktorý je symbolom tohto dňa. V piatok 7.4. určite stretnete v obci žiakov zo základnej školy Podolie spolu so svojimi učiteľmi a vy tak môžete prispieť na pomoc tejto zbierky. Budú mať oblečené žlté tričká s logom Ligy proti rakovine. Okrem pokladničky a narcisov budú chodiť i s posolstvom: Celý život je vo vašich rukách, ale sú aj dni, keď potrebujete cítiť pomocnú ruku iných... Ďakujeme, v mene Ligy proti rakovine!
viac


Brigádnické čistenie Korytnianskeho potoka 25.3.2017
27. 3. 2017

Brigádnické čistenie Korytnianskeho potoka 25.3.2017

V sobotu 25.marca 2017 sa z podnetu poslanca Rastislava Bobockého uskutočnila brigáda na čistenie Korytnianského potoka. Touto cestou sa chcem úprimne poďakovať všetkým brigádnikom, ktorí prišli a urobili veľký kus roboty. Potok vyčistili od náletových drevín a kríkov a vyčistený úsek sa celý presvetlil.
Všetci účastníci brigády sú na priložených fotografiách.
Starostka obce
viac

Zomrela Mária Bublavá rod. Mišíková, Podolie 671.Oznamy obce

25. 5. 2017

Od 5. júna 2017 musia mať občania na smetných nádobách lepku pre rok 2017.

Oznam pre občanov
Od 5. júna 2017 budú vyvezené iba tie smetné nádoby na komunálny odpad, ktoré budú mať nalepenú lepku pre rok 2017.
Občania, ktorí nebudú mať do uvedeného termínu smeti zaplatené a nalepenú lepku im smeti nebudú vyvezené. viac18. 1. 2017

Začali sme s rekonštrukciou Domu smútku v Podolí, 1/2017

Po odbornom posúdení stavby Domu smútku v Podolí a na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva, sme začali sme s jeho rekonštrukciou, ktorá bi mala trvať 100 dní (podľa počasia sa môže i predĺžiť). Počas stavebných prác sa mení režim pochovávania (pretože dom smútku sa už nemôže využívať). Priebeh pohrebných obradov počas rekonštrukcie si môžete prečítať v oznamoch obce alebo ak kliknete na viac


20. 6. 2016

Oznámenie o pripájaní na verejný vodovod - žiadosť na TVK, a.s. Trenčín

Oznamujeme občanom a organizáciám v obci, že si môžu podávať žiadosti o pripojenie na verejný vodovod. Žiadosť je zverejnená na webovej stránke obce alebo si ju môžu prísť vyzdvihnúť na Obecný úrad v Podolí v úradných hodinách. Vypísané žiadosti môžu podať občania a organizácie na obecný úrad, alebo na Zákaznícke centrum Trenčianskych vodární a kanalizácií a.s, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín. Informujeme občanov, že síce vodomer je majetkom TVK, a.s. a neplatí sa zaň, ale pripojujúci sa musí zaplatiť ostatné časti montovanej sady a prácu, čo znamená asi 80.- € (platí sa TVK). Bližšie informácie, žiadosť a technické podmienky, pozrite v obsahu, kliknite na viac


1. 7. 2015

Od 1.7.2015 pôsobí stavebný úrad priamo v obci Podolie

Pracovníčka nášho stavebného úradu pani Slávka Majtásová bude pracovať na Obecnom úrade v Podolí každý štvrtok v čase od 8,00 – 16,00 hod. Alebo prípadne v dohodnutom čase. Môžu si tu občania vybaviť všetky veci týkajúce sa výstavby podľa stavebného zákona (stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia atď.)
viac