Aktuality

Znížte si poplatok za komunálny odpad o 30% (9€/osoba) v roku 2020
24.1.2020

Znížte si poplatok za komunálny odpad o 30% (9€/osoba) v roku 2020

Na základe prijatého VZN č. 4/2019 obce Podolie majú občania obce Podolie možnosť požiadať o zníženie poplatku za komunálny odpad o 30%, čo predstavuje 9 € na osobu. Potrebné je podať si žiadosť o zníženie do 31.01.2020!
Žiadateľ svojou žiadosťou vyhlasuje, že poctivo kompostuje (kompostéry sa rozdávajú zdarma) a separuje odpad v domácnosti. Po schválení žiadosti Obecným zastupiteľstvom budete musieť podpísať dohodu s obcou o kompostovaní a separácii odpadu, čím sa domácnosť zaviaže, že v smetných nádobách na komunálny odpad nebudú žiadne zložky, ktoré tam nepatria.


Harmonogram separovaného zberu na I. polrok 2020
24.1.2020

Harmonogram separovaného zberu na I. polrok 2020

Kliknite pre zobrazenie harmonogramu triedeného zberu v našej obci.
Pre občanov je najdôležitejšie vedieť kedy bude prebiehať zber PAPIERA a PLASTOV.


Pozývame Vás na Detský dedinský KARNEVAL
11.1.2020

Pozývame Vás na Detský dedinský KARNEVAL

V nedeľu 26. januára 2020 sa o 15.00 hod. uskutoční tradičný detský KARNEVAL. Veríme, že tak ako každý rok, aj tento raz sa prídete zabaviť a ukázať sa vo svojich originálnych maskách. O zábavu sa postarajú známi KLAUNI z Teater Komika.
Pripravená bude bohatá tombola a samozrejme nesmú chýbať ani fašiangové šišky.
Tešíme sa na Vás.

Oznamy obce

24.1.2020

Žiadosť o zabezpečenie psov vo svojich príbytkoch

Obec Podolie žiada všetkých majiteľov a držiteľov psov, aby si riadne zabezpečili svojich psov vo svojich príbytkoch a neumožnili im tak voľný pohyb po obci, nakoľko tieto psy ohrozujú bezpečnosť a zdravie občanov obce.

1.1.2020

UPOZORNENIE NA POUŽÍVANIE ZÁBAVNEJ PYROTECHNIKY V NAŠEJ OBCI

Žiadame občanov, aby dôsledne dodržiavali zákon 220/2018 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii, v ktorom je jasne určené kedy a za akých okolností možno púšťať zábavnú pyrotechniku.
Podľa §52 čl.3 sa môžu používať pyrotechnické výrobky kategórie F2 a F3 len v období od 31. decembra príslušného kalendárneho roka do 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka, ak ďalej nie je ustanovené inak.
V období od 2. januára do 30. decembra príslušného kalendárneho roka možno používať zábavnú pyrotechniku iba s predchádzajúcim súhlasom obce na základe písomnej žiadosti o súhlas na použitie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3. Žiadosť musí byť podaná najneskôr desať pracovných dní pred plánovaným použitím.
Obec môže prejednávať a riešiť priestupky na úseku verejnému poriadku, ak niekto použije pyrotechnické výrobky v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo návodom na ich používanie. V tomto prípade môže byť uložená bloková pokuta do výšky 33 eur.

Kalendár podujatí

január 2020
P U S Š P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
toplist