Demografia

Počet obyvateľov k 31.12.20181886
  muži 
  ženy 
Predproduktívny vek (0-15) spolu 
Produktívny vek (16-60) spolu 
Poproduktívny vek (nad 60) spolu 

 

Z evidencie v roku 2007 
Počet živých narodených14
  muži                                             09
  ženy                                              05
Počet prisťahovaných spolu   42
muži                                             20
ženy                                               22
Počet zomretých spolu                    24
 muži                                              10
 ženy                                              14
Počet odsťahovaných spolu            32
 muži                                               12
 ženy                                               20
Celkový prírastok spolu    00
  muži                                            00
  ženy                                             00
Publikované: 27.1.2007 | Aktualizácia: 28.5.2019 22:08:02
toplist