Aktuality

Aktuality

Tlačová správa: Trenčiansky kraj napreduje v sčítaní domov a bytov
12.8.2020

Tlačová správa: Trenčiansky kraj napreduje v sčítaní domov a bytov

V júli pokračovala prvá fáza najrozsiahlejšieho štatistického zisťovania – projekt SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021), ktorý sa realizuje na celom Slovensku v spolupráci so samosprávami. V Trenčianskom kraji je sčítaných takmer 19 % bytov, dve obce zapísali všetky údaje o bytových jednotkách v rekordnom čase.


Uskutočnil sa mobilný odber krvi dňa 23.6.2020
7.7.2020

Uskutočnil sa mobilný odber krvi dňa 23.6.2020

Ďakujeme všetkým dobrým darcom, ktorí sa dňa 23.6.2020 zúčastnili odberu krvi v Podolí. Z 36 darcov bola krv odobratá 27 darcom. Celý personál z NTS Trenčín a aj ja s mojou rodinou vám ešte raz chceme poďakovať, že ste prišli aj napriek epidemiologickej situácii, ktorú tu ešte stále máme. Dúfam, že sa stretneme niekedy koncom jesene.

Sylvia Maráková


Krádeže smetných nádob a  falšovanie nálepiek
2.7.2020

Krádeže smetných nádob a falšovanie nálepiek

Vážení občania!
V posledných dňoch nám boli hlásené krádeže smetných nádob. Žiadame občanov, ktorí majú vedomosti o týchto skutočnostiach, aby nám akékoľvek informácie nahlásili na Obedný úrad Podolie. Žiadame všetkých občanov, aby si svoje smetné nádoby nechávali na svojich pozemkoch, najlepšie na svojich dvoroch a von ich vykladali ráno v deň zvozu. Zvoz začína cca o 6.30.

Pri poslednom zvoze komunálneho odpadu sa zistilo, že niektoré domácnosti mali na smetných nádobách sfalšované nálepky na vývoz odpadu na rok 2020. Oznamujeme občanom, že v zmysle trestného zákona sa dopustili trestného činu marenia výkonu správy daní a hrozí im trest odňatia slobody až na 2 roky.


POZOR! ZŠ s MŠ Podolie informuje
28.5.2020

POZOR! ZŠ s MŠ Podolie informuje

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Podolie prosí žiakov a rodičov, aby si prečítali na webe školy podrobné pokyny k prevádzke školy od 1. júna 2020. Najdôležitejšie fakty, ktoré treba vedieť pred nástupom do školy, sú:


UPOZORNENIE! Od 1.6.2020 je potrebné mať na 120l smetných nádobách nové nálepky s rokom 2020
24.5.2020

UPOZORNENIE! Od 1.6.2020 je potrebné mať na 120l smetných nádobách nové nálepky s rokom 2020

Od 1.6.2020 je potrebné mať na smetných nádobách nalepenú novú nálepku s rokom 2020. Pokiaľ nebudete mať nálepku, tak vám komunálny odpad smetiari nezoberú. Nálepky platia len na 120l nádoby (plastové a kovové). Taktiež dávame na vedomie, že nálepka je bezpečnostná. K tomuto kroku sme pristúpili po skúsenostiach z minulých rokov, kedy boli nálepky odcudzované zo smetných nádob. Zároveň žiadame a prosíme všetkých občanov k dôslednej separácii odpadu- plasty, papier, kovy, tetrapaky, sklo. Pokiaľ máte elektroodpad, nábytok a pod. na likvidáciu, tak zavolajte na OcÚ, kde sa dohodnete na bližšom postupe. Čoskoro bude otvorený nový zberný dvor, o čom Vás budeme včas informovať, ako aj o podmienkach jeho prevádzky.


Len správe vytriedený odpad dostáva druhú šancu - separujme PLASTY
20.5.2020

Len správe vytriedený odpad dostáva druhú šancu - separujme PLASTY

Sú neodmysliteľnou súčasťou našej každodennej reality. Stretávame sa s nimi takmer všade. Sú praktické a majú mnoho výhod. Áno, plasty patria k najpopulárnejším materiálom obalového priemyslu. Sú veľmi odolné, ľahké, lacné a zároveň majú všestranné využitie.


Napojené domácnosti na verejnú kanalizáciu si môžu žiadať dotáciu vo výške 50 €
27.4.2020

Napojené domácnosti na verejnú kanalizáciu si môžu žiadať dotáciu vo výške 50 €

Domácnosti, ktoré sú už pripojené na verejnú kanalizáciu si môžu požiadať o vyplatenie dotácie vo výške 50 € na OcÚ Podolie. Stačí vyplniť žiadosť (príloha) a doložiť podpísanú kópiu zmluvy o napojení so spoločnosťou TAVOS a.s.


Hody Podolie 2020: Homília k hodovej slávnosti od pána Farára
26.4.2020

Hody Podolie 2020: Homília k hodovej slávnosti od pána Farára

Dnes slávime Hody. Máme hodovú nedeľu. Nie je taká ako pominulé roky, ako sme boli zvyknutí. Nič to nemení na tom, že aj tak dnes prežívame v kruhu rodiny Hody Podolie 2020. Keďže sa nemôžu sláviť sv. omše, pán Farár sa všetkým prihovára cez náš web hodovou homíliou.


KANALIZÁCIA: prvé domácnosti sú už napojené. Všetko ohľadne kanalizácie sa dočítate v tomto článku
24.4.2020

KANALIZÁCIA: prvé domácnosti sú už napojené. Všetko ohľadne kanalizácie sa dočítate v tomto článku

Vážení občania. Prvé domácnosti sa už pripojili na kanalizáciu v týždni od 13.4.2020. Vyzývame touto cestou všetkých občanov, aby zvážili nevyhnutnosť pripojenia sa na kanalizáciu aj z hľadiska životného prostredia. Mnohí z Vás už majú podané žiadosti a čakajú na pripojenie. V tomto článku sa dočítate ako treba postupovať pri pripojení sa na verejnú kanalizáciu (všetky potrebné dokumenty).


Chcete vedieť, ako prví, čo sa deje v našej obci Podolie? Stiahnite si mobilnú aplikáciu zdarma do Vášho telefónu!
22.4.2020

Chcete vedieť, ako prví, čo sa deje v našej obci Podolie? Stiahnite si mobilnú aplikáciu zdarma do Vášho telefónu!

Obecný úrad neustále hľadá možnosti, ako čo najefektívnejšie informovať svojich občanov o dianí v našej obci. Našou snahou je poskytnúť informácie aj občanom, ktorí sú celý deň v práci alebo mimo bydliska a nezachytia informácie z obecného rozhlasu alebo úradnej tabule zverejnené v pracovnom čase. Priblížiť sa chceme aj miestam, kde obecný rozhlas nie je, alebo ho nie je dobre počuť.

toplist