Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 20188 26.4.2018 Vystúpenie DH Vlčnovjanka Slovácka krojovaná dechová hudba Vlčnovjanka   26 000,00 CZK 
Detail Zmluva Dodávateľská 171778620 26.4.2018 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy
Podolie č. 140
Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 20187 16.4.2018 Dodatok č.4 k zmluve o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou... TVK, a.s. 36302724   
Detail Zmluva Nájomná 1/2018 12.3.2018 Prenájom nebytových priestorov - stavba s.č. 501 Ing. Peter Bigoš - Flowerness 45515158  46,98 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20183 28.2.2018 Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby Innovia bývanie, s.r.o. 43780440   
Detail Zmluva Kúpna 20184 28.2.2018 Kúpna zmluva Erika Augustínová   7 000,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 20185 28.2.2018 Kúpna zmluva Ján Masár, Vladimír Burza   10 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 121768275 28.2.2018 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518  167,76 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 121768271 28.2.2018 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518  167,76 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 121768186 28.2.2018 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518  167,76 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 121768469 28.2.2018 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518  167,76 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 121768452 28.2.2018 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518  167,76 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 121768465 28.2.2018 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518  167,76 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 121768466 28.2.2018 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518  167,76 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 121768468 28.2.2018 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518  167,76 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20186 22.2.2018 Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka a pravidlách parciálneho financovania... Obec Očkov 00311871   
Detail Zmluva Dodávateľská 290570-2018 14.2.2018 Úverová zmluva "Vybudovanie a využívanie stokovej siete v aglomerácií obcí Podolie a Očkov" Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 00682420  230 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č.3 14.2.2018 Lokalizácia a špecifikácia odberných miest sa s účinnosťou od 19.1.2018 rozširuje o... Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 36302724   
Detail Zmluva Dodávateľská 2/2018 5.2.2018 Zmluva o dodávke plynu - Obec Podolie č. 140 SPP a.s. 35815256   
Detail Zmluva Kúpna 585617/18527/1 1.2.2018 Kúpna zmluva - výroba a dodávka dverí v KD Montplast , s.r.o. 29266190  60 607,00 CZK 
toplist