Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra vyšlá 2020027 22.10.2020 Pohrebné služby - zomrelá Oľga Čechvalová Pohrebná služba MORTE 47089512  27,50 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2020028 22.10.2020 Pohrebné služby - zomrelý Ján Tomášek Pohrebná služba MORTE 47089512  27,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 20200088 21.10.2020 Poznávacia maľovánka regiónu Zirek group, s.r.o. 47200839  288,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2020099 19.10.2020 Oprava obecného rozhlasu ELMIKO - Miloš Kovačovic 17667984  270,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20603017 19.10.2020 Nakladanie a odvoz komunálneho odpadu Poľnohospodárske družstvo 00207161  211,20 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2020026 19.10.2020 Pohrebné služby - zomrelá pani Jozefa Masárová Cibulková Emília   178,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2020/025 19.10.2020 Zmeny a doplnky č.2 UP Podolie - stanovenie odstupovej vzdialenosti Živočíšna výroby PD... RNDr. Juraj Brozman 14189313  400,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2020025 16.10.2020 Pohrebné služby - zomrelá pani Anna Španková Pohrebná služba MORTE 47089512  57,50 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2020224 16.10.2020 Relácia v rozhlase LIMEX ČR, s.r.o.,, organizačná zložka   4,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 9/2020 14.10.2020 Dodatok č. 9 k Zmluve č. 1020182007 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861   
Detail Faktúra došlá 7121758076 13.10.2020 Vyúčtovacia faktúra za EE - BD 526/A ZSE Energia, a.s. 36677281  -43,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 482009548 12.10.2020 Obhliadka OM na dopojenie do kanalizačnej siete - RD 409 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484  33,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 200064662 12.10.2020 Bezpečnostná SIM - poplatok Jablotron Slovakia, s.r.o. 31645976  10,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 3202001216 12.10.2020 Zneškodnenie odpadu Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  1 098,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 482009536 12.10.2020 Obhliadka OM na dopojenie kanalizačnej siete - BD 526 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484  33,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 8269546748 12.10.2020 Telefón 9/2020 Slovak Telekom, a.s. 35763469  39,79 EUR 
Detail Faktúra došlá 2020110118 8.10.2020 Knihy Elena Majeríková - ElenNeo Slovakia 41172914  243,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 1440567459 8.10.2020 Paušál 9/2020 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863  25,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 22020 8.10.2020 Riadenie projektu - externý manažment Zberný dvor Podolie Trabisco, s.r.o. 44681551  4 500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7141446503 7.10.2020 Vyúčtovacia FA za EE - VO žľab od 1.1.2020 do 30.9.2020 ZSE Energia, a.s. 36677281  -972,53 EUR 
toplist