Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Nájomná 8/ŠFRB/2018 4.9.2018 Zmluva o nájme bytu Adam Bokor   175,73 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Z201833417_Z 23.8.2018 Dodávka kompostérov BERTMAN s.r.o.   67 000,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 201811 21.8.2018 Kúpna zmluva Emil Košút   12,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 201810 14.8.2018 Zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  10,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 13/ŠFRB/2018 8.8.2018 Zmluva o nájme bytu Ing. Michaela Červeňanská    
Detail Zmluva Nájomná 7/ŠFRB/2018 30.7.2018 Zmluva o nájme bytu č.7 Alena Drexlerová    
Detail Zmluva Nájomná 9/ŠFRB/2018 30.7.2018 Zmluva o nájme bytu č.9 Zdenka Burzová    
Detail Zmluva Nájomná 5/ŠFRB/2018 30.7.2018 Zmluva o nájme bytu č. 5 Mária Michalcová    
Detail Zmluva Nájomná 14/ŠFRB/2018 30.7.2018 Zmluva o nájme bytu č. 14 Helena Vrbová    
Detail Zmluva Dodávateľská 127943 08U01 30.7.2018 Výtlačný rad tlakovej kanalizácie PRESSKAN do ĆOV Piešťany Enviromentálny fond 30796491  223 913,92 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 2/3/2018 30.7.2018 Zmluva o nájme bytu Andrea Galbavá    
Detail Zmluva Nájomná 3/ŠFRB/2018 23.7.2018 Zmluva o nájme bytu č.3 Peter Figedy    
Detail Zmluva Nájomná 10/ŠFRB/2018 23.7.2018 Zmluva o nájme bytu č. 10 Zuzana Miklánková    
Detail Zmluva Nájomná 4/ŠFRB/2018 23.7.2018 Zmluva o nájme bytu č. 4 Emília Mišíková    
Detail Zmluva Nájomná 1/ŠFRB/2018 19.7.2018 Zmluva o nájme bytu Ivan Zámek    
Detail Zmluva Dodávateľská 20189 18.7.2018 Zber a zhodnotenie odpadu. TextilEco a.s. organizačná zložka 44882033   
Detail Zmluva Dodávateľská 05 9.7.2018 Lokalizácia a špecifikácia odberných miest rozširuje o nasledovné odberné miesto - Podolie... Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 36302724   
Detail Zmluva Dodávateľská OPKZP-P01-SC111-2017-23/212 27.6.2018 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Predchádzanie vzniku BRO v obci... Slovenská agentúra životného prostredia 00626031  11 776,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1 / 2018 27.6.2018 Zmluva o dielo - Výtlačný rad tlakovej kanalizácie PRESSKAN do ČOV Piešťany TuCon, a.s. 44802030  176 362,33 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2018011 4.5.2018 Vývoz žumpy Matúšovo kráľovstvo, s.r.o. 36317268  24,00 EUR 
toplist