Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Kúpna 3/2019 11.1.2019 Dodatok č.3 . doplnenie niektorých ustanovení Zmluvy. IC Holding, s.r.o. 50346342   
Detail Zmluva Nájomná 2/2019 10.1.2019 Nájomná zmluva RD č. 157 Emília Kaminská   100,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 1/2019 2.1.2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov SAM Company, s.r.o. 46448888  150,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna Dodatok č. 2 21.12.2018 Postúpenie všetkých práv a povinností na IC Holding, s.r.o., Bratislava Innovia bývanie, s.r.o. a IC Holding, s.r.o. 43780440, 50346342   
Detail Zmluva Kúpna 0712/2018 21.12.2018 Kúpna zmluva MEVA-SK, s.r.o. Rožňava 31681051  93 024,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2018/22 21.12.2018 Zmluva o budúcej zmluve ERMITA, s.r.o. 46493387   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 20.12.2018 Zmena a doplnenie Úverovej zmluvy Slovenská záručná a rozvojová banka 00682420  100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2018/ 17 17.12.2018 Audit účtovnej závierky za rok 2017 Ing. Marta Tóthová 34271333  2 040,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2 k zmluve č. 16/2017 17.12.2018 Dohoda zmluvných strán - Kanalizácia M - Silnice a.s. 42196868  6 119 288,63 EUR 
Detail Zmluva Dohody 0220180297 10.12.2018 Dohoda o jednorazovej náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti Slovak Telekom, a.s. 35763469  1 500,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 2018/21 10.12.2018 Kúpna zmluva Marcel Čechvala, Veronika Čechvalová   99,90 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 2018/20 7.12.2018 Kúpna zmluva Anna Pastorková   62,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 2018/18 6.12.2018 Zmluva o uzavretí zmluvy budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. Anna Pastorková    
Detail Zmluva Nájomná 2018/19 6.12.2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov - nehnuteľnosť Podolie č.1027 SUPTel, s.r.o. 35824425  100,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 6/ŠFRB/2018 6.12.2018 Zmluva o nájme bytu Mária Makarová   177,25 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 12/ŠFRB/2018 15.11.2018 Zmluva o nájme bytu Helena Vrbová   158,91 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2018/16 14.11.2018 Doplnenie niektorých ustanovení Zmluvy. Innovia bývanie, s.r.o. a IC Holding, s.r.o. 43780440, 50346342   
Detail Zmluva Dodávateľská 2018/17 14.11.2018 Kúpna zmluva Mgr. Ľuba Gálová   842,49 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2018/15 12.11.2018 Doplnenie niektorých ustanovení Zmluvy. IC Holding, s.r.o. 50346342   
Detail Zmluva Dodávateľská 6/2018 9.11.2018 Projektový manažment "Vybavenie odborných učební ˇZŠ Podolie" rumanko, s.r.o. 45932093  2 200,00 EUR 
toplist