Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 6190634 23.1.2020 Aktualizácie programov za rok 2019 TOPSET Solutions, s.r.o. 46919805  21,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 203051 23.1.2020 Školenie - aktuality v mzdovej účtarni SOMI Trenčín, s.r.o. 36296589  48,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20001 22.1.2020 Školenie novoprijatých zamestnancov z BOZP a PO - 3 pracovníci Ing. Ladislav Bílik - ABP 40377008  36,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3013002941 22.1.2020 Prevádzka dopravného prostriedku 1/2020 ARRIVA Trnava, a.s. 36249840  55,76 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2020 20.1.2020 Zmluva o dielo na verifikáciu a aktualizáciu pasportizácie cintorínov. TOPSET Solutions, s.r.o. 46919805  1 474,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 7190964983 20.1.2020 Nedoplatok EE - BD 1019 od 19.11.2019 do 23.12.2019 ZSE Energia, a.s. 36677281  39,29 EUR 
Detail Faktúra došlá 20601013 20.1.2020 Čerpanie žumpy - 8x Poľnohospodárske družstvo Podolie 00207161  200,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2020003 17.1.2020 Pohrebné služby - zomrelá pani Anna Fogašová z Častkoviec Ertlová Alena   50,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2020113 17.1.2020 Zálohová platba - kanalizačné prečerpávačky 1/2020 Obec Očkov 00311871  104,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 7469821052 16.1.2020 EE VO kopanice 1/2020 ZSE Energia, a.s. 36677281  340,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 7469821227 16.1.2020 EE VO žľab 1/2020 ZSE Energia, a.s. 36677281  459,63 EUR 
Detail Faktúra došlá 7469821240 16.1.2020 EE kanalizačné prečerpávačky Podolie 1/2020 ZSE Energia, a.s. 36677281  250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7469821243 16.1.2020 EE kanalizačné prečerpávačky Očkov 1/2020 ZSE Energia, a.s. 36677281  104,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 7469821258 16.1.2020 EE BD 1019 spoločne priestory 1/2020 ZSE Energia, a.s. 36677281  40,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7469821051 16.1.2020 EE 1/2020 - DS, kino, PZ, garáže, čerpadlo, RD 409, BD 526/A,B, bývalé kvetinárstvo a... ZSE Energia, a.s. 36677281  473,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 770328496 16.1.2020 Stravné lístky Ticket Service, a.s. 52005551  1 020,55 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2020001 14.1.2020 Pohrebné služby - zomrelý Peter Gúčik Pohrebná služba MORTE 47089512  60,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2020002 14.1.2020 Pohrebné služby - zomrelá Anna Hanicová Ing. Anna Žáková   192,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 7641347232 14.1.2020 Plyn 1/2020 - kaderníctvo a kvetinárstvo, kino, ZS, RD 409, KD, OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281  927,13 EUR 
Detail Faktúra došlá 7641347231 14.1.2020 Plyn 1/2020 - KD ZSE Energia, a.s. 36677281  704,95 EUR 
toplist