Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra vyšlá 2017222 2.1.2018 Prenájom KD - kar Straka Jaroslav   65,62 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2017027 2.1.2018 Prenájom Domu smútku - zomrelá Alžbeta Straková Straka Jaroslav   16,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č.6 2.1.2018 Nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi zo 110 1100 litrových... Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  23,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 1700448 29.12.2017 Detské ihrisko ENERCOM, s.r.o. 44658591  8 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20170801 29.12.2017 Podolské noviny PN print s.r.o. 31428908  250,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 2100712031 29.12.2017 Poplašné zariadenie ATIcomp, s.r.o. 46461892  940,88 EUR 
Detail Faktúra došlá FV1700078 28.12.2017 Ročný servis plynového kotla - kvetinárstvo BD 526 Ľubor Sevald 40275540  35,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017279 28.12.2017 Oprava verejného osvetlenia + práca s plošinou DD Durdík Dušan 32776993  703,84 EUR 
Detail Faktúra došlá SR17030211 28.12.2017 Hygienické potreby ILLE Papier - service SK, s.r.o. 36226947  70,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 5106241500 28.12.2017 Paušál od 22.11. - 21.12.2017 Slovak Telekom, a.s. 35763469  55,97 EUR 
Detail Faktúra došlá 2254/2017 28.12.2017 Poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov - rok 2017 Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  40,38 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2017221 28.12.2017 Prenájom KD - firemný večierok konaný dňa 22.12.2017 CULTURA, o.z. 50382136  625,03 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2017217 22.12.2017 Prenájom KD - firemný večierok PROMOLINE, s.r.o. 48145505  426,86 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2017218 22.12.2017 Prenájom KD - firemný večierok Party Partners, s.r.o. 46045481  93,50 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2017219 22.12.2017 Prenájom KD - firemný večierok Nissens Slovakia, s.r.o. 35873841  1 559,76 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2017220 22.12.2017 Zapožičanie návlekov PINTAS, s.r.o. 35787139  99,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 585617/18527 22.12.2017 Kúpna zmluva - výroba dverí do KD Montplast , s.r.o. 29266190  139 087,00 CZK 
Detail Faktúra došlá 171132831 19.12.2017 Prenájom rohože do KD 12/2017 CWS - boco Slovensko, s.r.o. 31411045  15,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 2421529662 19.12.2017 Paušál Orange Orange Slovensko, a.s. 35697270  42,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017 176 19.12.2017 Oprava obecného rozhlasu Elmiko - Miloš Kovačovic 17667984  351,60 EUR 
toplist