Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 20190 13 20.5.2019 Vyhotovenie nálezovej archeologickej správy - Kanalizácia obce Podolie PAMARCH, s.r.o. 46282041  2 028,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 19VF03939 20.5.2019 Stavebný materiál Royaldom, s.r.o. 44590270  17,41 EUR 
Detail Faktúra došlá 7111807812 20.5.2019 Vyúčtovacia faktúra za plyn od 1.1.2019 do 13.5.2019 - Predajňa PT ZSE Energia, a.s. 36677281  -0,93 EUR 
Detail Faktúra došlá 3960258 15.5.2019 Natieranie kontajnerov, práce nakladačom , pálenie konárov Poľnohospodárske družstvo Podolie 00207161  297,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019165 15.5.2019 Zmluvná pokuta na základe kúpnej zmluvy č. 0712/2018 čl. VII. za omeškanie dodania tovaru... MEVA-SK, s.r.o. Rožňava 31681051  6 976,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 3960202 14.5.2019 Nakladanie a odvoz odpadu Poľnohospodárske družstvo Podolie 00207161  542,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 3960247 14.5.2019 Čerpanie žumpy - RD 409 Poľnohospodárske družstvo Podolie 00207161  17,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 717064056 14.5.2019 Nedoplatok EE - ZS 4/2019 ZSE Energia, a.s. 36677281  267,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 7171064054 14.5.2019 Nedoplatok EE - OcÚ + KD 4/2019 ZSE Energia, a.s. 36677281  240,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 7171064055 14.5.2019 Nedoplatok EE - OŠK 4/2019 ZSE Energia, a.s. 36677281  253,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 7151170761 14.5.2019 Nedoplatok EE - VO Malina 4/2019 ZSE Energia, a.s. 36677281  337,57 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019019 14.5.2019 Pohrebné služby - zomrelá pani Etela Bieliková, Podolie Pohrebná služba MORTE 47089512  62,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 190195 14.5.2019 Odstránenie závad z OP a OS plynového zariadenia STL/NTL RS zemného plynu pre kotolňu KD, OcÚ... REGAS, s.r.o. 46350314  454,22 EUR 
Detail Faktúra došlá 190194 14.5.2019 Odborná prehliadka a odborná skúška plynového zariadenia v KD a OcÚ REGAS, s.r.o. 46350314  336,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7551695003 10.5.2019 Zálohová faktúra na EE - kanalizačné prečerpávačky Obec Očkov 5/2019 ZSE Energia, a.s. 36677281  104,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 7551694854 10.5.2019 Elektrická energia - obec Podolie 5 2019 ZSE Energia, a.s. 36677281  460,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 7551694855 10.5.2019 Elektrická energia VO Kopanice 5 /2019 ZSE Energia, a.s. 36677281  278,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 7551695001 10.5.2019 EE kanalizačné prečerpávačky Podolie 5/2019 ZSE Energia, a.s. 36677281  250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7551694986 10.5.2019 EE VO žľab 5/2019 ZSE Energia, a.s. 36677281  410,63 EUR 
Detail Faktúra došlá 7541720821 10.5.2019 Plyn 5/2019 ZSE Energia, a.s. 36677281  1 234,15 EUR 
toplist