Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 05 9.7.2018 Lokalizácia a špecifikácia odberných miest rozširuje o nasledovné odberné miesto - Podolie... Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 36302724   
Detail Zmluva Dodávateľská OPKZP-P01-SC111-2017-23/212 27.6.2018 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Predchádzanie vzniku BRO v obci... Slovenská agentúra životného prostredia 00626031  11 776,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1 / 2018 27.6.2018 Zmluva o dielo - Výtlačný rad tlakovej kanalizácie PRESSKAN do ČOV Piešťany TuCon, a.s. 44802030  176 362,33 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2018011 4.5.2018 Vývoz žumpy Matúšovo kráľovstvo, s.r.o. 36317268  24,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2018012 4.5.2018 Vývoz žumpy Základná škola s MŠ Podolie 36125431  72,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018013 4.5.2018 Vývoz žumpy Pavol Táborský a spol. 14104199  24,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2018118 3.5.2018 Nájom za nebytové priestory - zubná laborantka 2/2018 Jana Augustínová 45685380  125,95 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2018119 3.5.2018 Nájom za nebytové priestory - zubár 2/2018 RR-DENTAL, s.r.o. 46059849  202,48 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2018120 3.5.2018 Nájom za nebytové priestory - kvetinárstvo 2/2018 Lucia Slimáková Kvetinárstvo ADEL 47949007  69,19 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2018121 3.5.2018 Nájom za nebytové priestory - kancelária v BD 526 - 2/2018 CASTOR Slovakia, s.r.o. 46659463  132,97 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2018122 3.5.2018 Nájom za nebytové priestory - lekáreň 2/2018 Mgr. Marcela Fescuová 34001701  253,77 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2018123 3.5.2018 Nájom za nebytové priestory - kancelária OcÚ 2/2018 TuCon, a.s. 44802030  90,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2018124 3.5.2018 Prenájom kD - ples Gymnázium M.R.Štefánika   510,40 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2018125 3.5.2018 Nájom za nebytové priestory - 3/2018 Ekoprofit DG, s.r.o. 46741151  220,74 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2018126 3.5.2018 Nájom za nebytové priestory - kaderníctvo 3/2018 Kaderníctvo Martina Pätnická 43833616  80,52 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2018127 3.5.2018 Nájom za nebytové priestory - zubná laborantka 3/2018
Jana Augustínová 45685380  125,95 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2018128 3.5.2018 Nájom za nebytové priestory - zubár 3/2018 RR-DENTAL, s.r.o. 46059849  202,48 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2018129 3.5.2018 Nájom za nebytové priestory - kvetinárstvo 3/2018 Lucia Slimáková Kvetinárstvo ADEL 47949007  69,19 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2018130 3.5.2018 Nájom za nebytové priestory - kancelária BD 526 3/2018 CASTOR Slovakia, s.r.o. 46659463  132,97 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2018131 3.5.2018 Nájom za nebytové priestory- lekáreň 3/2018 Mgr. Marcela Fescuová 34001701  253,77 EUR 
toplist