Aktuality

Aktuality

Návšteva Župana Trenčianskeho samosprávneho kraja v Podolí dňa 15.7.2017
13.7.2017

Návšteva Župana Trenčianskeho samosprávneho kraja v Podolí dňa 15.7.2017

Dňa 15.07.2017 navštívil našu obec župan Trenčianskeho samosprávneho kraja, pán Jaroslav Baška, tiež poslanec NR SR, v rámci svojej cyklistickej Tour de BAŠKA. Starostka obce Anna Čechvalová, spolu s našimi spoluobčanmi a dychovou hudbou Podolanka, privítala pána Bašku i so svojim pelotónom v areáli Parku miniatúr. Spolu s pánom Baškom pribicykloval k nám i pán Dušan Bublavý, poslanec NR SR a starosta susednej obce Častkovce. Starostka obce poďakovala nášmu Županovi a tiež poslancovi NR Dušanovi Bublavému, za opravu cesty medzi Podolím a Pobedimom a v spoločnom rozhovore ich tiež požiadala o podporu pri našej žiadosti o multifunkčné ihrisko, ktoré má byť umiestnené v areáli ZŠ. Pomoc obidvaja prisľúbili. Následne pelotón pokračoval smerom na Čachtice.
foto, klikni na


Poďakovanie za 5. mobilný odber krvi v Podolí 12.7.2017
12.7.2017

Poďakovanie za 5. mobilný odber krvi v Podolí 12.7.2017

Dňa 12.7.2017 sa uskutočnil 5. mobilný odber krvi v školskej jedálni ZŠ školy v Podolí. Úprimne ďakujeme všetkým 28 darcom, ktorí prišli a pomohli neznámym a odkázaným ľuďom, pre ktorých darovaná krv znamená život. Poďakovanie patrí aj sponzorom občerstvenia: pánovi Miroslavovi Mrekajovi, firme Vacuumschmelze Horná Streda. Ďakujeme Sylvii a Jurajovi Marákovým, ktorí pravidelne organizujú a zabezpečujú organizáciu odberu krvi v Podolí. Za prepožičanie priestorov ďakujeme vedeniu našej ZŠ v Podolí. Anna Čechvalová, starostka obce, Foto, klikni na


V sobotu 24. júna 2017 sa na ihrisku v Podolí konala Furmanská súťaž
14.6.2017

V sobotu 24. júna 2017 sa na ihrisku v Podolí konala Furmanská súťaž

Obec Podolie, PD Podolie v spolupráci s ZCHK na Slovensku poriadala Furmanskú súťaž - Podolská konská show. Tohto roku sa jej zúčastnil rekordný počet furmanov - pätnásť, ktorí súťažili v troch súťažiach. Na začiatok prinášame zopár fotografií zo zápolení. Výsledky si môžete pozrieť v obsahu, kliknite na


Obec Podolie a ZŠsMŠ organizovala 3. júna 2017 oslavu Medzinárodného dňa detí
30.5.2017

Obec Podolie a ZŠsMŠ organizovala 3. júna 2017 oslavu Medzinárodného dňa detí

V sobotu na tréningovom ihrisku sa stretlo veľa detí i rodičov, aby spolu hrami, súťažami a rôznymi vystúpeniami, oslávili MDD. Vstup bol voľný, okrem rôznych súťaží si všetci mohli pozrieť vystúpenie Hands up crew freestyle (žonglovanie s loptami). Z Policajného zboru SR predviedol psovod poslušnosť svojho cvičeného psa, ako pes zadržal páchateľa. Deti si ďalej mohli prezrieť, posedieť v dvoch policajných autách a porozprávať sa s policajtmi. Nakoniec sa predviedla ťažká vojenská technika a deti sa previezli v pásových bojových vozidlách. Pre všetkých bolo pripravené občerstvenie. Podávala sa cigánska, klobásky, párky, kofola, pivo, džúsy, koláčiky, sladkosti a iné dobroty. Ďakujeme za organizáciu učiteľom a zamestnancom ZŠ, poslancom OZ, všetkým ochotníkom a sponzorom. Zhodnotenie akcie, menovité poďakovanie organizátorom a sponzorom si môžete prečítať a fotografie pozrieť, ak kliknete na


Spomienka na don Františka Macháča sa konala 14.5.2017 v našom kostole
20.5.2017

Spomienka na don Františka Macháča sa konala 14.5.2017 v našom kostole

Deň spomienky na don Františka Macháča, SDB a sadenie „lipy povolaní“
Po dvoch týždňoch sa v našom kostole v Podolí znova konala spomienková liturgia na jedného z našich kňazov – rodákov. Ubehlo totiž 10 rokov od smrti saleziánskeho kňaza – nášho don Ferka Macháča. Pri tejto príležitosti v nedeľu 14. mája celebroval sv. omšu vdp. farár Peter Jelínek, ktorý je odchovancom a bývalým študentom saleziánskeho gymnázia v Šaštíne. A v homílii po evanjeliu sa k zhromaždenému Božiemu ľudu prihovoril don Jozef Domeny, SDB, saleziánsky kňaz, ktorý bol nielen predstaveným domu saleziánov v Trnave ... celý príspevok - kliknite naDeň spomienky na vdp. ThDr. Emila Bobockého a sadenie "Prefektovej lipy"
4.5.2017

Deň spomienky na vdp. ThDr. Emila Bobockého a sadenie "Prefektovej lipy"

Deň spomienky i deň návštevy
V nedeľu 30. apríla slávil sv. omšu v našom kostole prefekt bratislavského kňazského seminára vdp. ICLic. Milan Puškár. Sv. omša bola poďakovaním Pánu Bohu a spomienkou na nášho rodáka vdp. ThDr. Emila Bobockého, katolíckeho kňaza, ktorý pred desaťročiami tiež vykonával kňazskú službu prefekta v seminári v Bratislave.
Na tejto milej slávnosti sa zúčastnili aj ďalší kňazi: vdp. Jozef Ščepko, náš rodák a toho času farár v Hradišti pod Vrátnom, vdp. Peter Jelínek, farár v Plaveckom Petri a duchovný otec podolskej farnosti Štefan Šoka.
Po skončení bohoslužby kňazi spolu s veriacimi vyšli pred chrám a v areáli kostolného dvora zasadili „prefektovu lipu“. V krátkom príhovore bolo okrem iného povedané: „Sadíme tu lipu! Sadíme strom Slovanov! Pripomíname si 10 rokov od odchodu do blaženej večnosti nášho rodáka vdp. Emila Bobockého. Tento rok je ale aj rokom jeho tu na zemi nedožitých 100 rokov. Kiežby tento strom videl a zažil aj ďalšie primície v našej farnosti.“
Na záver sa ešte zídené spoločenstvo veriacich s kňazmi presunulo na cintorín, kde sa pri hrobe vdp. Emila pomodlili za jeho spásu. Štefan Šoka, duchovný otec farnosti


Postavili sme MÁJ v sobotu 29.4.2017
30.4.2017

Postavili sme MÁJ v sobotu 29.4.2017

Na úvod programu stavania MÁJa všetkých privítala starostka obce Anna Čechvalová a poslanec Rastislav Bobocký ich oboznámil s priebehom programu. Na úvod vystúpili krojované deti z materskej školy pod vedením pani učiteľky Márie Ščepkovej, po nich zaspievali žiaci základnej školy pod vedením pani učiteľky Veroniky Zemkovej. Za hudobného doprovodu dychovej hudby Podolanka bol postavený vysoký MÁJ, ktorý predtým stužkami vyzdobili dievčatá v krojoch. Potom prítomným zatancoval folklórny súbor Máj z Piešťan. Ďakujeme všetkým poslancom, účinkujúcim, pracovníkom obce, ktorí sa program pripravili. Foto, kliknite na


Oslavy oslobodenia obce 29.4.2017
30.4.2017

Oslavy oslobodenia obce 29.4.2017

V sobotu 29.04.2017 sme si pripomenuli 72. výročie oslobodenie našej obce. V Korytnom pri soche Božského srdca vdp. Štefan Šoka spolu s vojenským kňazom poručíkom Michalom Križákom odslúžili sv. omšu. Po sv. omši starostka obce Anna Čechvalová otvorila druhú časť osláv, kde sa prítomným prihovoril poslanec NR SR Mgr. Dušan Bublavý a Ppl. v.v. Kamil Krištofík. Báseň predniesol Pán učiteľ Bohumil Čechvala, pod vedením pani učiteľky Veroniky Zemkovej zaspievali deti základnej školy. Program sprevádzala Dychová hudba Podolanka. Vence k pomníku padlým 1. a 2. svetovej vojny položili: poslanec NR SR, starosta obce Častkovce Dušan Bublavý, starostka obce Podolie Anna Čechvalová so svojim zástupcom Jánom Gúčikom podporučíkom Michalom Križákom a Nprap. Pavlom Jeřalom, za Klub generálov SR Ing. Pavel Honzek, za oblastný výbor SZPB Nové Mesto nad Váhom Kamil Krištofík, Ing. Ján Sedílek a Emil Janovic. Všetkým, ktorí sa zúčastnili osláv a pomohli s ich organizáciou patrí úprimná vďaka. foto, kliknite na


Prichádzajú naše hody 2017, všetkých pozývame na pripravené akcie
20.4.2017

Prichádzajú naše hody 2017, všetkých pozývame na pripravené akcie

Program PODOLSKÝCH HODOV:

Sobota 22.04.2017
Premietanie v miestnom kine:
17:00 hod. premietanie krátkych rozprávok pre deti
18:30 hod. celovečerný film "Hviezdny prach"

Nedeľa 23.04. 2017:
11:00 hod. Sv. omša v kostole Sv. Juraja
od 09:00 - do 18:00 deň otvorených dverí v Parku miniatúr,
15:30 hod Vystúpenie DH Maguranka v Kultúrnom dome v Podolí
16:00 futbalový zápas OŠK Podolie - TJ TATRAN Uhrovec
Tešíme sa na účasť Vašu i Vašich hostí a prajeme príjemné prežitie celých hodov

toplist