Aktuality

Aktuality

Začala sa rekonštrukcia domu smútku 1/2017
18.1.2017

Začala sa rekonštrukcia domu smútku 1/2017

Po odbornom posúdení stavby Domu smútku v Podolí a na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva, sme začali s jeho rekonštrukciou, ktorá by mala trvať 100 dní (podľa počasia sa môže i predĺžiť). Počas stavebných prác sa mení režim pochovávania (pretože dom smútku sa už nemôže využívať). Priebeh pohrebných obradov počas rekonštrukcie si môžete prečítať v oznamoch obce alebo ak kliknete na


Pozvanie na Fašiangový školský ples konaný 13. januára 2017 v KD Podolie
5.1.2017

Pozvanie na Fašiangový školský ples konaný 13. januára 2017 v KD Podolie

Vážení občania!
Rodičovské združenie pri ZŠ Podolie a Základná škola s materskou školou Podolie Vás srdečne pozývajú na 13. FAŠIANGOVÝ ŠKOLSKÝ PLES, ktorý sa bude konať v piatok 13. januára v Kultúrnom dome v Podolí so začiatkom o 19.30 hod. Do tanca bude hrať hudobná skupina TOPIC z Čachtíc. Cena vstupenky je 21 € a v jej cene je zahrnutý prípitok, teplá večera, studená večera po polnoci, koláčiky a minerálka na stoloch. Na plese vystúpi tanečná skupina Cubano. Vstupenky si môžete zakúpiť na riaditeľstve Základnej školy - tel. 7408411, alebo aj u zástupkyne školy Danky Čechvalovej Marákovej a predsedkyne združenia Adriany Gašparíkovej. Môžete si ich aj zarezervovať u riaditeľky školy na mobilnom č.t. 0902886370. Neváhajte a príďte sa zabaviť na fašiangový ples v Podolí v plesovej sezóne 2017.


2.1.2017

Novoročné blahoprianie.

Milí spoluobčania!
Skončil sa rok 2016. Touto cestou sa vám chcem všetkým poďakovať za spoluprácu a podporu. Ďakujem poslancom obecného zastupiteľstva, pracovníkom obce, všetkým tým, ktorým kultúra, šport a životné prostredie nie sú ľahostajné. Úprimné poďakovanie patrí všetkým sponzorom a všetkým ľuďom, ktorí nezištne pomáhali obci a svojim spoluobčanom.
Začíname nový rok, rok 2017. Možno doňho vstupujeme s obavami, čo prinesie: Ako sa bude vyvíjať situácia vo svete, v našej krajine, v mieste, kde žijeme, v našich rodinách, v našom osobnom živote.
My sme do tohto nového roku pripravili rozsiahle akcie, ktoré sa začnú v obci realizovať. Bude to rekonštrukcia domu smútku, veľká rekonštrukcia kultúrneho domu, zriadenie zberného dvora a najväčšou akciou bude začatie budovania verejnej kanalizácie. Uvedené stavby sú veľké, čaká nás veľa práce, ale i trpezlivosti od občanov, lebo zasiahnu priamo do života Vás, obyvateľov Podolia. Určite to však i s Vašou pomocou zvládneme.
Prajem vám v roku 2017 vnútornú silu, stály zmysel pre radosť z malých i veľkých vecí života. Veľa zdravia, životnej iskry, lásky a potešenia z najbližších a ľudí blízkych vášmu srdcu.
Anna Čechvalová, starostka obce


Oslava 25., 50. a 60. výročia sobášov v sobášnej sieni OcÚ bola 29.12.2016
29.12.2016

Oslava 25., 50. a 60. výročia sobášov v sobášnej sieni OcÚ bola 29.12.2016

Starostka obce zablahoželala pozvaným manželom, ktorí kráčajú na spoločnej ceste životom už 25, 50 a 60 rokov. Z pozvaných sa dostavili manželia František a Zita Bobockí, Ladislav a Mariana Červeňanskí a pani Mária Kubánová, ktorá ospravedlnila neprítomnosť svojho manžela Alojza. Manželia Rudolf a Mária Macháčoví oslávili 60. výročie sobáša. Starostka obce ocenila prínos všetkých prítomných pre obec a popriala im do ďalšieho spoločného života hlavne veľa zdravia a radosti zo svojich detí. Fotografie si môžete pozrieť, keď kliknete na


Uvítanie novonarodených detí v roku 2016 do radov našich spoluobčanov
29.12.2016

Uvítanie novonarodených detí v roku 2016 do radov našich spoluobčanov

Tradičné stretnutie starostky obce s novonarodenými deťmi, ktoré sa narodili počas roku 2016, bolo 29.12.2016 v sobášnej sieni OcÚ Podolie. Tento rok sa v našej obci narodilo 21 detí, všetky boli pozvané na uvítanie medzi našich spoluobčanov. Každé dieťa dostalo od obce 80.- € a malý darček. Po slávnostnej časti bolo posedenie v zasadačke OcÚ. Fotografie sú v prílohe, kliknite na


Vyšlo vianočné decembrové číslo Podolských novín
21.12.2016

Vyšlo vianočné decembrové číslo Podolských novín

Môžete si prečítať naše Podolské noviny, kliknite na


Vianočná nálada v Podolí začala vianočnými trhmi a akadémiou v Podolí v nedeľu 18.12.2016
18.12.2016

Vianočná nálada v Podolí začala vianočnými trhmi a akadémiou v Podolí v nedeľu 18.12.2016

Na štvrtú adventnú nedeľu 18.12.2016, sa v Kultúrnom dome za neobvykle veľkej návštevy našich občanov, konala vianočná akadémia a Podolské vianočné trhy. Javisko patrilo deťom z Materskej školy, Základnej školy, a Základnej umeleckej školy Čachtice. Program bol pestrý - striedali sa básne, spev, tanec, scénky. Vystúpenie si pripravili žiaci každej triedy a aj naši učitelia nás potešili piesňami, ktoré zaspievali na úvod a koniec programu. Tohto roku bol pred Kultúrnym domom pripravený prvý ročník Podolských vianočných trhov. Samotní poslanci vlastnoručne vyrobili predajné stánky a stoly, ktoré postavili a vyzdobili pred kultúrnym domom. Stánky a stoly budú používané i v budúcnosti pri obecných akciách. Teraz tu priamo poslanci predávali kuracie grilované mäso v žemli, kapustnicu, vianočný punč, varené víno, chleba s cibuľou. Pri vianočných piesňach, si návštevníci mohli kúpiť vianočné ozdoby, med, oblátky, zákusky a mladé mamičky pripravili bazár, z ktorého výťažok použijú na nákup nových kníh do knižnice, kde sa pravidelne stretávajú. V malej sále bola pripravená výstava 54 kusov betlehemov. Betlehemy nám zapožičal pán Juraj Hlatký, ktorý ich má vo svojej zbierke 300 exemplárov. Za zapožičanie a inštaláciu výstavy ďakujem pánovi Jurajovi Hlatkému.

Za túto krásne prežitú nedeľu, pekný program, navodenie vianočnej atmosféry, úprimne ďakujem učiteľom a všetkým účinkujúcim. Veľká vďaka patrí poslancom obecného zastupiteľstva, zamestnancom obce, ktorí pripravili stánky, občerstvenie a postarali sa o celý chod vianočných trhov.
Starostka obce


Jubilanti 2016
3.11.2016

Jubilanti 2016

Dňa 23. októbra 2016, obec zorganizovala posedenie s jubilantmi roku 2016.


Poďakovanie za 4. mobilný odber krvi v Podolí dňa 16.11.2016.
28.10.2016

Poďakovanie za 4. mobilný odber krvi v Podolí dňa 16.11.2016.

Odberu krvi sa zúčastnilo 28 darcov, nechýbali ani prvodarcovia, z ktorých sa tešíme zo všetkého najviac. Odber krvi navštívil pán Solovič, redaktor týždenníka Kopaničiar, v ktorom bude uverejnená reportáž z odberu krvi. Obec Podolie srdečne ďakuje za zorganizovanie odberu krvi pani Sylvii Marákovej, jej manželovi Jurajovi a dcére Beáte. Pani Marte Lednickej ďakujeme za napečené vynikajúce zákusky, pani Edite Dobošovej z Reštaurácie Podolanka za víno na doplnenie červených krviniek. K občerstveniu prispela aj obec Podolie. Veríme, že ste sa cítili dobre a chutilo Vám pripravené občerstvenie. Foto, klikni na


V piatok večer 2.9.2016 sme oslávili výročie SNP
31.8.2016

V piatok večer 2.9.2016 sme oslávili výročie SNP

Našich Osláv 72. výročia SNP sa zúčastnilo veľa pozvaných hostí i našich spoluobčanov. Svojou návštevou nás poctili poslanec NR SR a starosta obce Častkovce Mgr. Dušan Bublavý, generál poručík vo výslužbe Ing. Honzek Pavel, podpredseda Oblastného výboru SZPB a predseda Rady klubu zväzu vojakov SR v Novom Meste nad Váhom, Podplukovník vo výslužbe Dr. Kamil Krištofík a ďalších 9 hostí (vymenovaní sú v obsahu - kliknite na viac). Oslava začala hymnou SR v podaní dychovej hudby Podolanka a recitáciou básne Bohumilom Čechvalom.
Oficiálnu časť otvorila starostka obce Mgr. Anna Čechvalová, ktorá menovite privítala pozvaných hostí a všetkých návštevníkov.
Nasledovali príhovory poslanca NR SR Mgr. Dušana Bublavého a podplukovníka vo výslužbe Dr. Kamila Krištofíka.
Generál poručík vo výslužbe Ing. Honzek Pavel oboznámil prítomných s otvorením vojenského cintorína v Trenčín Kubrá, kde je pochovaných 770 vojakov I. svetovej vojny a kde leží i bývalý občan obce Podolie Michal Červeňanský. Potom nasledovalo slávnostné odovzdanie ocenenia spolupráce so SZPB Nové Mesto nad Váhom pánom Ing. Jozefovi Čaradovi, Mgr. Bohumilovi Čechvalovi a Petrovi Moravanskému.
Na záver oficiálnej časti hostia slávnostne zapálili vatru k výročiu SNP.
Pani starostka poďakovala hosťom za účasť, zamestnancom obce za prácu na príprave tejto oslavy, Petrovi Čechvalovi za varenie gulášu a tiež sponzorom Danielovi Hutovi, Danke Marákovej, Miroslavovi Mrekajovi (ohňostroj), PD Podolie a dychovej hudbe Podolanka. Zároveň pozvala všetkých na pohostenie a zábavu pri dychovej hudbe. Podával sa guláš, víno, špekáčiky, nealko nápoje. Všetko občerstvenie pripravila obec Podolie a bolo pre návštevníkov zdarma. Po slávnostnej časti si deti opekali špekáčiky, hrala dychová hudba i sa troch tancovalo, po zotmení sa začal ohňostroj a takto sme všetci spoločne prežili príjemný, teplý septembrový večer. Bližšie o oslavách s foto, kliknite na

toplist