Aktuality

Aktuality

V obci Podolie sme stavali MÁJ pred KD 30. apríla 2016
1.5.2016

V obci Podolie sme stavali MÁJ pred KD 30. apríla 2016

Máj, pre všetky dievčatá, sme postavili v sobotu podvečer, ako každý rok pred Kultúrnym domom v Podolí. Program stavania otvorila starostka obce Mgr. Anna Čechvalová, potom vystúpili deti zo Základnej školy s materskou školou v Podolí krátkym programom, zloženým z básničiek a spevu. Za doprovodu rezkých pesničiek našej Dychovej hudby Podolanka mládenci postavili MÁJ. Následne vystúpil folklórny súbor s príznačným názvom Máj z Piešťan. Pri večernom posedení "pod MÁJom" hrala všetkým prítomným dychovka a harmonikár na heligónke. Divákom a všetkým zúčastneným obec pripravila občerstvenie, podávali sa nealkoholické nápoje, pivo, víno a grilované špeciality, ktoré naši obsluhujúci poslanci, pre veľký záujem zákazníkov ani nemohli stačiť pripravovať. Tento pekný sobotný podvečer pripravili pre všetkých hlavne poslanci Obecného zastupiteľstva v Podolí a zamestnanci obce. Poďakovanie patrí vystupujúcim krojovaným deťom, pani učiteľke Zemkovej zo ZŠ a učiteľkám z MŠ, za prípravu pekného programu. Ďakujeme Folklórnemu súboru Máj, Dychovej hudbe Podolanka a Poľnohospodárkemu družstvu v Podolí.K pestrému popoludniu prispeli aj Lenka Červeňanská, Milan Macháč a Rasťo Bobocký, ktorí sa akcie zúčastnili oblečení v krásnych podolských krojoch. Prítomní občania sa dobre bavili do neskorého večera a takúto akciu veľmi ocenili.


Oslavy 71. výročia oslobodenia obce Podolie
27.4.2016

Oslavy 71. výročia oslobodenia obce Podolie

V Sobotu 30.4.2016 doobeda sa konali Oslavy 71. výročia oslobodenia našej obce. Začali o 10.00 Sv. omšou pri pamätníku Božského srdca v Korytnom. Svätú omšu celebroval Dekan, podplukovník Mgr. Juraj Sitáš, z vojenského dekanátu Ordinariátu Veliteľstva Pozemných síl OS SR a koncelebroval náš pán farár Mgr. Štefan Šoka. Prítomných bolo veľa našich spoluobčanov. Počasie nám tiež prialo. Po sv. omši pokračovala oficiálna časť osláv. Začala štátnou hymnou v podaní našej Dychovej hudby Podolanka, nasledovala báseň a piesne žiakov ZŠsMŠ v Podolí.
Slávnosť otvorila privítaním hostí, starostka obce Mgr. Anna Čechvalová. Vzácnymi hosťami boli generál poručík v.v. Ing. Pavel Honzek a brigádny generál v.v. Dr. Tibor Gaplovský z Klubu generálov SR. Prítomných bolo aj ďalších deväť dôstojníkov a poddôstojníkov (mená sú v prílohe, kliknite na viac), poslanci OZ v Podolí, predseda PD Čachtice Ing. Jozef Čarada a samozrejme naši spoluobčania. Hlavný príhovor mal Pplk. v.v. Kamil Krištofík. Po úvodnej časti, za znenia pochodov dychovej hudby, položila starostka obce so svojim zástupcom Ing. Jánom Gúčikom veniec ku pomníku padlým v 1. a 2. svetovej vojne. Vence potom položili i delegácie ďalších prítomných. Slávnosť pokračovala v kultúrnom dome, kde Zväz vojakov SR udelil Pamätnú medailu kapitána Miloša Uhra hrdinu SNP III. stupňa starostke obce Mgr. Anne Čechvalovej a brigádnemu generálovi v.v. Dr. Tiborovi Gaplovskému. Čestné uznania Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov za zásluhy a rozvíjanie odkazu SNP dostali Ing. Ján Gúčik, Mgr. Peter Čechvala, Miroslav Mrekaj a Jozef Feranec.
Ďakujeme všetkým hosťom, účinkujúcim a organizátorom, za skvele zvládnutú organizáciu i oslavy 71. výročia oslobodenia našej obce.


PODOLSKÉ HODY už začali 23. a 24. apríla 2016
11.4.2016

PODOLSKÉ HODY už začali 23. a 24. apríla 2016

Program našich hodov:
V sobotu 23.04.2016:
Deti i dospelí sa mohli pozrieť v našom kine najprv rôzne rozprávky a potom český film Láska na druhý pohľad.
Súbežne od 18:00 Obec Podolie s agentúrou TOPFEST zorganizovali v Kultúrnom dome v Podolí koncert skupín:
Bukasový masív, Arzén, Fuera Fondo a Horkýže Slíže, po nich bola diskotéka TMK Deejay. Dúfame, že sa všetci dobre zabavili, účasť a nálada bola výborná.
V nedeľu bola slávnostná svätá omša v kostole Sv. Juraja. Poobede ste si mohli pozrieť vystúpenie Dychovej hudby Bučkovanka v areáli Parku miniatúr, ktorý bol pre verejnosť bezplatne otvorený. Naši futbalisti hrali majstrovský futbalový zápas s Jednotou Sokol Chocholná Velčice, ktorý vyhrali 1:0. Keď kliknete na viac, môžete si pozrieť zopár fotografií.


Pravidelná brigáda 2016 na Kopanickom cintoríne
29.3.2016

Pravidelná brigáda 2016 na Kopanickom cintoríne

Je tu jar, a preto treba čo to poupratovať. Zopár dám rozhodlo skrášliť Kopanický cintorín. Bolo čo hrabať, strihať, zametať. Tentoraz bola brigáda len ženskou záležitosťou (na chlapov možno príde rad neskôr). Za dve hodiny sa veľa spravilo, bola dobrá nálada a náš cintorín je opäť krajší aj k nadchádzajúcej Veľkej noci. Ďakujeme pani Obuchovej, Kostanjevcovej, Lachovej, Obuchovej, Kmentovej, Tesaříkovej, Čechvalovej. A aby na cintoríne neboli samy, pomáhal som im aj ja - Bohuš Čechvala


MŽP SR 20.1.2016 schválilo obci Podolie žiadané peniaze na kanalizáciu v obci!
13.3.2016

MŽP SR 20.1.2016 schválilo obci Podolie žiadané peniaze na kanalizáciu v obci!

Už piaty krát sme podávali žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP) z fondov EÚ na kanalizáciu v našej obci a obci Očkov. Konečne to vyšlo! Dňa 20.1.2016 sme dostali oznámenie o schválení NFP z fondov EÚ vo výške max. 5 862 609,57 € na Vybudovanie a využívanie stokovej siete v aglomerácii obcí Podolie a Očkov, NFP310010A016. Celkové oprávnené výdavky sú vo výške 6 171 167,97 €. Rozdiel 308 558,40 € (prípadne menej podľa vysúťaženej ceny vo VO, uhradíme alikvotne z obcí Podolie a Očkov). Dňa 1.3.2016 starostka obce Podolie Mgr. Anna Čechvalová, podpísala zmluvu s MŽP SR, ktorá je účinná od 12.3.2016. Na dielo sa robia od 8/2015 viaceré verejné obstarávania s predpokladom ukončenia 5/2016. Bližšie dokumenty a jednoduché projekty uloženia kanalizácie v obci si pozrite v prílohe, kliknite na


V nedeľu 13.3.2016 bolo v KD Podolie bábkové divadlo pre deti
7.3.2016

V nedeľu 13.3.2016 bolo v KD Podolie bábkové divadlo pre deti

V Kultúrnom dome v Podolí vystúpili členovia Mestského kultúrneho strediska v Novom Meste nad Váhom, s bábkovou hrou HRAČKY NA CESTÁCH. Pozrieť si ich prišli naše deti i s rodičmi. Vystúpenie sa páčilo, strávili sme kultúrne nedeľné popoludnie. Ďakujeme. V prílohe si pozrite zopár foto, kliknite na


Aké boli voľby do NR SR 5.3.2016 v Podolí
6.3.2016

Aké boli voľby do NR SR 5.3.2016 v Podolí

V Podolí boli stanovené 2 okrsky, 1. v Podolí v KD a 2. na kopaniciach v Poľovníckom dome. Zloženie komisií s fotografiami si môžete pozrieť v prílohe (kliknite na "viac"). Výsledky hlasovania za obec: 1. SMER-SD 289 hl., 30,45%, 2. OĽaNO-Nova 113 hl., 11,91%, 3. Ľudová strana - naše Slovensko 111 hl., 11,70%, 4. SNS 103 hl., 10,85%, 5. Sme rodina - Boris Kollár 90 hl., 9,48%, 6. SaS 83 hl., 8,75%, 7. Sieť 62 hl., 6,53%, 8. KDH 59 hl., 6,22%, bližšie výsledky sú v prílohe, kliknite na


V sobotu 6.2.2016 sme pri veselej karnevalovej zábave pochovali basu.
24.1.2016

V sobotu 6.2.2016 sme pri veselej karnevalovej zábave pochovali basu.

Bolo veselo, prítomní, masky sa zabávali a pritom sme so všetkými poctami pochovali basu, pred 40 dňovým pôstom. Ďakujeme všetkým účinkujúcim, ale aj návštevníkom vo veľmi krásnych maskách, za skvelú zábavu. Milo nás počet prítomných, ale hlavne veľa hostí v maskách prekvapil a tak sme moli naozaj hovoriť o karnevale. Všetkých si môžete prezrieť na priložených fotografiách, keď kliknete na


Dedinský detský fašiangový karneval bol v nedeľu 7.2.2016
24.1.2016

Dedinský detský fašiangový karneval bol v nedeľu 7.2.2016

Deti v pekných maskách sa radi a dobre bavili, pri programe dvoch šašov, ktorí sa s nimi hrali, súťažili, tancovali, rozdávali sladkosti a darčeky. Nakoniec všetkým (aj dospelým) ponúkli fašiangové šišky s džemom. Starostka obce ďakujem za pomoc pri organizácii karnevalu pracovníčkam obecného úradu, pani zástupkyni ZŠ Danke Čechvalovej-Marákovej, jej tímu "veselých kočiek" a tiež kuchárkam ZŠ za pečenie šišiek. Fotografie si môžete pozrieť, keď kliknete na


1.1.2016

Blahoprianie k novému roku 2016

Milí spoluobčania!
Opäť sme dostali dar nového roka. Na jeho začiatku Vám chcem popriať zdravie, lásku a Božiu milosť. Aby ste v novom roku mali vnútornú silu, stály zmysel pre radosť z malých i veľkých vecí života. Prajem vám veľa životnej iskry, lásky a potešenia z najbližších a ľudí blízkych vášmu srdcu.
Anna Čechvalová, starostka obce

toplist