Aktuality

Aktuality

Po dedine chodil aj tento rok MIKULÁŠ
30.11.2015

Po dedine chodil aj tento rok MIKULÁŠ

Aj tento rok, ako i po ostatné, chodil 5.12.2016 po dedine Mikuláš so svojim sprievodom a rozdával deťom darčeky, ktoré pripravila obec. Za mikulášskú spoluprácu ďakujeme Jurajovi Marákovi, Silvii Marákovej a Simonke Strapatej.


30.10.2015

Návrh programu rozvoja obce do roku 2023 k pripomienkovaniu

je zverejnený k prehliadaniu na úradnej tabuli - hlavná obrazovka vpravo dolu, alebo kliknite na


Oslavy jubilantov obce Podolie 25.10.2015
25.10.2015

Oslavy jubilantov obce Podolie 25.10.2015

Obec Podolie, v rámci Mesiaca úcty k starším, pozýva každoročne občanov, ktorí v tomto roku dovŕšili alebo dovŕšia 60, 65, 70, 75, 80 rokov a všetkých občanov nad 80 rokov. Stretnutie sa uskutočnilo v Kultúrnom dome v Podolí. Kultúrny program pripravila Základná škola s materskou školou a našim jubilantom zahrala Dychová hudba Podolanka. K prítomným sa prihovorila starostka obce Anna Čechvalová a vdp. Štefan Šoka. Za pekne pripravené nedeľné popoludnie ďakujeme pracovníkom obecného úradu, pedagógom základnej školy a materskej školy, žiakom, pracovníčkam školskej jedálne a DH Podolanka. Foto, kliknite na


Obec Podolie si prevzala 9.10.2015 od MV SR Protipovodňový vozík
10.10.2015

Obec Podolie si prevzala 9.10.2015 od MV SR Protipovodňový vozík

V piatok poobede 9.10.2015 prevzala starostka obce AnnaČechvalová v Trenčíne z rúk podpredsedu vlády, ministra vnútra Roberta Kaliňáka protipovodňový vozík, ktorý prideľovali obciam postihovaným povodňami z MV SR. Vozík sa dá zapojiť za osobné i nákladné auto, je vybavený najnutnejšími pomôckami použiteľnými pri povodniach. Napríklad kalovým čerpadlom, motorovým kalovým čerpadlom, plávajúcim čerpadlom, elektrocentrálou, osvetlením, hadicami i ručným náradím.
I keď sú to výborné pomôcky, dúfajme, že ich nebudeme v obci musieť použiť a ak, tak iba na predvádzanie deťom v škole, či na cvičné skúšky.


Workoutové ihrisko v Podolí a výsadba okolia 8.9.2015
1.10.2015

Workoutové ihrisko v Podolí a výsadba okolia 8.9.2015

V spolupráci s reláciou STV sme dokončili úpravy a výsadbu okolo nášho nového workoutového ihriska na Slnečnej ulici. Sme radi, že sa dobrá vec podarila. Za spolupráce našich mladých cvičiteľov, okolitých občanov a najmä pána Petra Bigoša, ktorý je našim občanom a dlho spolupracuje s reláciou Hurá do záhrady, spoločnými silami skrášlili nielen okolie ihriska, ale i verejné priestranstvo. Všetkým ďakujeme. V prílohe si môžete pozrieť niekoľko fotografií z výsadby a ak ste si 27.9.2015 nestihli reláciu v TV pozrieť, môžete tak urobiť na internete na adrese http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/8133/76021 .


4.9.2015

Nový oznam o odstavení časti jazdného pruhu štátnej cesty Podolie - Pobedim v obci

Oznamujeme občanom, že od pondelka, t. j. 5.10 2015, v 41. KT 2015, bude pravý jazdný pruh na štátnej ceste III. triedy v smere Podolie-Pobedim (od cesty Hlboká po koniec obce smerom na Pobedim), v ktorom je uložené vodovodné potrubie frézovaný do hĺbky 30 cm a následne asfaltovaný. Bližšie čítajte vpravo v Oznamoch obce.


Oslavy 71. výročia SNP 28.8.2015
30.8.2015

Oslavy 71. výročia SNP 28.8.2015

Každoročne si obec Podolie pripomína začiatok vypuknutia SNP. Aj v piatkový horúci podvečer 28. augusta 2015 sa zišli hostia a naši občania, aby si pripomenuli toto výročie. Hosťami obecných osláv boli členovia Oblastného výboru SZPB v Novom Meste nad Váhom: Ppkl. Dr. Kamil Krištofík - podpredseda Oblasného výboru SZPB v Novom Meste nad Váhom, Plk. Ing. Jozef Dvorštiak, Pplk. Ing. Milan Kadlečík, Kapt. Ing. Ján Sedíle, kPpkl. Ing. Vladimír Trgala, Nadpr. Pavel Jeřala a Viliam Solovič. Našich osláv sa zúčastnili i členovia Zväzu vojakov SR: Plk. Dr. Štefan Bumbál, Ppkl. Dr. Jozef Putirka, Pplk. Ing. Jozef Dorotčin, Pplk. Vladimír Ješko a Pplk. Ing. Peter Franko. Naši hostia sa vracali zo súťaže v streľbe z Levíc o Pohár prezidenta SR, kde získali 1. miesto. Gratulujeme!
Po Hymne SR, predniesol báseň Bohumil Čechvala. Starostka obce privítala všetkých prítomných a slávnostný príhovor predniesol Ppkl. Dr. Kamil Krištofík. Členovia OV SZPB odovzdali pani Márií Radošinskej Čestné uznanie.
Na záver oficiálnej časti pán Pavel Jeřala spolu so starostkou zapálili vatru, ktorá je - symbolom SNP.
Za prípravu a realizáciu osláv ďakuje starostka obce pracovníkom Obecného úradu v Podolí, pánom Petrovi Čechvalovi za uvarenie gulášu, Bohumilovi Čechvalovi za prednes básne, Miroslavovi Mrekajovi za krásny ohňostroj, Jozefovi Ferancovi za mäso a špekačky a DH Podolanka za hudobný doprovod osláv.
S úctou spomíname na všetkých, ktorí pred 71 rokmi opustili svoje domovy a nasadili svoje životy za oslobodenie našej vlasti od fašizmu v SNP.


Darovali sme KRV 22.6.2015 v malej sále KD Podolie
4.7.2015

Darovali sme KRV 22.6.2015 v malej sále KD Podolie

Dňa 22.6.2015 sa uskutočnil v Podolí historicky prvý mobilný odber krvi. Obrovská vďaka patrí všetkým ochotným ľuďom, ktorí chceli darovať to najvzácnejšie, čo človek má - svoju krv. Počet darcov nás všetkých veľmi milo prekvapil - 45 darcov by bolo pekným číslom aj pre obce, v ktorých má mobilný odber dlhodobú tradíciu.
Zároveň ďakujem sponzorom, OCU Podolie-za poskytnutie priestorov a vybavenia, Vacuumschmelze Horná Streda - za pokrytie nákladov na občerstvenie, PD Podolie - za doplnenie červených krviniek vo forme kvalitného vínka, PM Print Nové Mesto nad Váhom- za vytlačenie letákov
a p. Lednickej Marte za napečenie sladkých dobrôt a mojej rodine za pomoc pri organizácii. V mene všetkých, ktorým vaša krv pomôže Vám ĎAKUJEM! Hlavná organizátorka Silvia Maráková.


1.7.2015

ROEP - materiály sú k nahliadnutiu od 1. júla 2015 v zasadačke OcÚ Podolie

Spracovatelia spolu s katastrálnym odborom OÚ v N.M.n.V. priniesli všetky materiály týkajúce sa ROEP na obec, do zasadačky, k nahliadnutiu do nich, pre všetkých spoluobčanov. Bližšie čítajte v Oznamoch obce.


1.7.2015

Od 1. júla 2015 pracuje Stavebný úrad obce Podolie priamo v Podolí.

Pre svojich občanov sme priblížili vybavovanie stavebných vecí do našej obce. Skončili sme zmluvnú spoluprácu so Spoločným úradom v Novom Meste nad Váhom v časti stavebných vybavovaní a vrátili sme ich späť do našej obce, ako stavebnému úradu. Bližšie čítajte v oznamoch obce.

toplist