Aktuality

Aktuality

Výsledky komunálnych volieb v obci PODOLIE 15.11.2014
15.11.2014

Výsledky komunálnych volieb v obci PODOLIE 15.11.2014

Starostkou sa stala opäť Anna Čechvalová 568 hl. Gratulujeme! Za poslancov boli zvolení: Ján Gúčik 465 hl., Rastislav Bobocký 412 hl., Ivan Palkech 390 hl., Peter Čechvala 344 hl., Peter Burza 342 hl., Stanislav Radošinský 322 hl., Tomáš Bobocký 313 hl., Mário Palcút 304 hl., Jozef Gúčik 268 hl. Presné výsledky všetkých, niekoľko fotografií a zloženia komisií čítajte v prílohe, kliknite na


28.10.2014

28. október výročie vzniku Československa

Výročie vzniku Československa, ku ktorému oficiálne došlo 28. októbra 1918, si Slovenská republika (SR) a tiež i my pripomíname ako pamätný deň. Bližšie o vzniku Československa čítajte po kliknutí na


Začali sme s rekonštrukciou chodníkov 20.10.2014 - pri škole
26.10.2014

Začali sme s rekonštrukciou chodníkov 20.10.2014 - pri škole

Postupne sa opravia chodníky pri celej hlavnej ceste a samozrejme i v dedine. Po dohode s vodármi (TVK) ich budeme opravovať náväzne na ukladanie vodovodu a robení prípojok pre domácnosti. Začali sme s časťou chodníka pri škole i s odstavnými plochami, pretože boli v dezolátnom stave a tiež ešte teraz opravíme časť chodníka pri hlavnej ceste v Korytnom pre domom číslo súpisné 692 (pred starým domom Bobockých). Zároveň sme po dlhom čase "otvorili" i pohľad na kaplnku pri bufete. Prosíme občanov, aby si v uvedených častiach dávali pozor a pre svoju bezpečnosť prechádzali na chodníky na druhej strane cesty.


Posedenie jubilantov obce Podolie dňa 19.10.2014
9.10.2014

Posedenie jubilantov obce Podolie dňa 19.10.2014

V mesiaci október, v mesiaci úcty k starším, ako je už tradíciou, obec Podolie pozvala všetkých 60, 65, 70, 75, 80 ročných a všetkých nad 80 rokov, do kultúrneho domu k spoločným oslavám ich jubilea. Všetkým sa po úvodnej básni, prihovorila a poblahoželala starostka obce Anna Čechvalová. Duchovné slovo si jubilanti vypočuli od pána farára Štefana Šoku. V kultúrnom programe jubilantom zaspievali naše speváčky za doprovodu harmoniky, vystúpili deti z materskej školy a základnej školy a nakoniec zahrala dychová hudba Podolanka. Každý z jubilantov dostal od obce darček, bol pohostený večerou a pestrým občerstvením. Starostka obce ďakuje všetkým, ktorí sa pričinili k zorganizovaniu tejto peknej nedeľnej akcie. Foto - kliknite na


V kultúrnom dome obec 4.10.-6.10.2014 usporiadala úspešnú výstavu  „ J E S E Ň  v  P O D O L Í  “
24.9.2014

V kultúrnom dome obec 4.10.-6.10.2014 usporiadala úspešnú výstavu „ J E S E Ň v P O D O L Í “

O úspešnosti výstavy hovorí počet návštevníkov, ktorí si ju boli pozrieť i ich ohlasy po návšteve. Krásne jablká, tekvice, zelenina, kvety boli dôkazom toho, že naši občania sa stále rozumejú pestovaniu poľnohospodárskych produktov, sú vynikajúci chovatelia, rezbári a aranžéri. Poďakovanie pani starostky Anny Čechvalovej za výstavu "Jeseň v Podolí" patrí iniciátorke výstavy pani Lenke Bulkovej a ostatným členom realizačnému tímu: Monike Augustínovej, Zuzke Čuchranovej a Petrovi Čechvalovi. Úprimná vďaka patrí všetkým občanom a podnikateľom , ktorí zapožičali ale aj darovali svoje produkty zo záhrad, zvieratá, výrobky a predmety na výstavu. Ich zoznam si môžete prečítať v prílohe, kde nájdete i veľké množstvo fotografií, kliknete na


Naša občianka Mária Masárová, Podolie č. 685 oslávila svojich 100 rokov života
24.9.2014

Naša občianka Mária Masárová, Podolie č. 685 oslávila svojich 100 rokov života

Starostka obce s poslancami a speváčkami zavítali v utorok 23.9.2014 k Márii Masárovej s vinšom ku jej okrúhlym stým narodeninám. Oslávenkyni zablahoželali, odovzdali malý darček a zaspievali jej obľúbené pesničky, pri ktorých si ešte i zatancovala.


22.9.2014

Vodomerná šachta - informácia pre občanov z TVK, a.s.

Vážení spoluobčania, v prílohe Vám prinášame projekt vodomernej šachty, ktorú potrebujete pre napojenie sa na budovaný verejný vodovod. Táto šachta je štandardná betónová, no môžete si zakúpiť (po konzultácii) i šachty kruhové, plastové. Šachta môže byť ako monolit, skladačka alebo kombinácia debniace
tvárnice-DT. Šachtu si môžete kúpiť no i vybudovať sami z betónu (pri dodržaní rozmerov a kvality). Vodomerná šachta sa umiestňuje na pozemku nehnuteľnosti najďalej 1m od hranice pozemku. Šachta musí byť odolná voči vonkajšiemu zaťaženiu, vodotesná, pôdorysných rozmerov 1200x900mm a svetlej výšky 1500-1800mm, musí byť opatrená bezpečnými stúpadlami alebo pevne zabudovaným rebríkom a ľahko otvárateľným poklopom. V prípade potreby šachty iných rozmerov, tieto je potrebné konzultovať s pracovníkmi TVK a.s. V prípade záujmu občanov o hromadný nákup väčšieho množstva šácht, čím môže byť dohodnutá nižšia cena, toto zastreší obec a dojedná i podmienky. Preto, ak budete mať záujem, oznámte toto na obci.


Dňa 28.8.2014 (štvrtok) boli v Podolí oslavy 70. výročia SNP
27.8.2014

Dňa 28.8.2014 (štvrtok) boli v Podolí oslavy 70. výročia SNP

Oslavy sa konali pri tradičnej vatre, na terase za tribúnou futbalového štadiónu v Podolí. Slávnosť otvorila starostka obce Anna Čechvalová. Pre prítomných občanov a hostí hrala Dychová hudba Podolanka, obec pripravila podávanie gulášu, vína, pre deti špekáčiky na opekanie.
Z oficiálnych hostí sa oslavy zúčastnili : poslanec NR SR a starosta obce Častkovce Dušan Bublavý, starosta obce Bzince pod Javorinou Pavol Bahník, za klub generálov SR Gen. v.v. JUDr. Tibor Gaplovský, za SZPB: Tajomníčka obl.výb. SZPB Nové Mesto n.V. Anna Michalíková, Plk. v.v. Ing. Jozef Dvorštiak, Plk. v.v. Dr. Štefan Bumbál, Pplk. v.v. Dr. Kamil Krištofík, Kpt. v.v. Ing. Ján Sedílek, Npr. pr. v.v. Pavel Jeřala, Martin Lednický, Viliam Solovič, za Klub vojakov SR Nové Mesto n.V. : Pplk. v.v. Ing. Milan Kadlečík, Pplk. v.v. Horst Hiadlovský. Ďakujeme všetkým za návštevu a dôstojné oslávenie 70. výročia SNP. Zvlášť ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a zabezpečovali priebehu osláv. Tiež ďakujeme za sponzorovanie PD Podolie, Marekovi Moravanskému, Petrovi Čechvalovi a zvlášť Miroslavovi Mrekajovi za krásny ohňostroj. Priložené fotografie si môžete pozrieť, keď kliknete na


Poslanci OZ rozhodli o výmene autobusových zastávok v obci.
18.8.2014

Poslanci OZ rozhodli o výmene autobusových zastávok v obci.

Poslanci OZ odsúhlasili výmenu autobusových zastávok v Korytnom na hlavnej ceste a pri Bufete v Podolí. Každý občan sa môže touto cestou zúčastniť podávania návrhov, ako by mala na týchto miestach nová zastávka vyzerať. V prílohe prikladáme súčasné fotografie zastávok a rozmery miest, kde by mali nové zastávky stáť. Návrhy prosím posielajte na mail podolie@podolie.sk do 15.9.2014. Ak budete fotografovať už postavené zastávky a posielať ako návrhy, dbajte na autorské práva zhotoviteľov. Ďakujeme za spoluprácu. Kliknite na


V Parku miniatúr hradov v Podolí otvorili 9.8.2014 maketu hradu Beckov
10.8.2014

V Parku miniatúr hradov v Podolí otvorili 9.8.2014 maketu hradu Beckov

Správca Matúšovho kráľovstva, Juraj Hlatký, uviedol za prítomnosti vládcu Ctibora a jeho družiny, do života maketu hradu Beckov. Hosťami otvorenia boli a niektorí krátkymi príspevkami vystúpili: Anna Čechvalová - starostka Obce Podolie, Rudolf Reif - kastelán na hrade Beckov, Jaroslav Zbudila - zástupca Obce Beckov, Pavol Pospecha - zástupca Záujmového združenia Hrad Beckov, Viktor Litvak - predseda správnej Rady, Hradu Beckov a pani Bubenikova - dlhoročná sprievodkyňa na hrade Beckov, ktorá nás pútavo oboznámila s históriou vzniku hradu Beckov a jeho príbehom zohratým v dejinách nášho okolia.
Po otvorení boli pripravené vystúpenia šermiarskej skupiny, hry pre deti i dospelých. Večer pokračoval program nočnou prehliadkou s vystúpením "Ohňová show". Makety hradov boli vysvietené a za príjemného letného večera, s oblohou plnou hviezd a Mesiacom v splne, bola ich prehliadka veľmi romantická. Niektoré fotografie si môžete pozrieť po kliknutí na

toplist