Aktuality

Aktuality

V kultúrnom dome obec 4.10.-6.10.2014 usporiadala úspešnú výstavu  „ J E S E Ň  v  P O D O L Í  “
24.9.2014

V kultúrnom dome obec 4.10.-6.10.2014 usporiadala úspešnú výstavu „ J E S E Ň v P O D O L Í “

O úspešnosti výstavy hovorí počet návštevníkov, ktorí si ju boli pozrieť i ich ohlasy po návšteve. Krásne jablká, tekvice, zelenina, kvety boli dôkazom toho, že naši občania sa stále rozumejú pestovaniu poľnohospodárskych produktov, sú vynikajúci chovatelia, rezbári a aranžéri. Poďakovanie pani starostky Anny Čechvalovej za výstavu "Jeseň v Podolí" patrí iniciátorke výstavy pani Lenke Bulkovej a ostatným členom realizačnému tímu: Monike Augustínovej, Zuzke Čuchranovej a Petrovi Čechvalovi. Úprimná vďaka patrí všetkým občanom a podnikateľom , ktorí zapožičali ale aj darovali svoje produkty zo záhrad, zvieratá, výrobky a predmety na výstavu. Ich zoznam si môžete prečítať v prílohe, kde nájdete i veľké množstvo fotografií, kliknete na


Naša občianka Mária Masárová, Podolie č. 685 oslávila svojich 100 rokov života
24.9.2014

Naša občianka Mária Masárová, Podolie č. 685 oslávila svojich 100 rokov života

Starostka obce s poslancami a speváčkami zavítali v utorok 23.9.2014 k Márii Masárovej s vinšom ku jej okrúhlym stým narodeninám. Oslávenkyni zablahoželali, odovzdali malý darček a zaspievali jej obľúbené pesničky, pri ktorých si ešte i zatancovala.


22.9.2014

Vodomerná šachta - informácia pre občanov z TVK, a.s.

Vážení spoluobčania, v prílohe Vám prinášame projekt vodomernej šachty, ktorú potrebujete pre napojenie sa na budovaný verejný vodovod. Táto šachta je štandardná betónová, no môžete si zakúpiť (po konzultácii) i šachty kruhové, plastové. Šachta môže byť ako monolit, skladačka alebo kombinácia debniace
tvárnice-DT. Šachtu si môžete kúpiť no i vybudovať sami z betónu (pri dodržaní rozmerov a kvality). Vodomerná šachta sa umiestňuje na pozemku nehnuteľnosti najďalej 1m od hranice pozemku. Šachta musí byť odolná voči vonkajšiemu zaťaženiu, vodotesná, pôdorysných rozmerov 1200x900mm a svetlej výšky 1500-1800mm, musí byť opatrená bezpečnými stúpadlami alebo pevne zabudovaným rebríkom a ľahko otvárateľným poklopom. V prípade potreby šachty iných rozmerov, tieto je potrebné konzultovať s pracovníkmi TVK a.s. V prípade záujmu občanov o hromadný nákup väčšieho množstva šácht, čím môže byť dohodnutá nižšia cena, toto zastreší obec a dojedná i podmienky. Preto, ak budete mať záujem, oznámte toto na obci.


Dňa 28.8.2014 (štvrtok) boli v Podolí oslavy 70. výročia SNP
27.8.2014

Dňa 28.8.2014 (štvrtok) boli v Podolí oslavy 70. výročia SNP

Oslavy sa konali pri tradičnej vatre, na terase za tribúnou futbalového štadiónu v Podolí. Slávnosť otvorila starostka obce Anna Čechvalová. Pre prítomných občanov a hostí hrala Dychová hudba Podolanka, obec pripravila podávanie gulášu, vína, pre deti špekáčiky na opekanie.
Z oficiálnych hostí sa oslavy zúčastnili : poslanec NR SR a starosta obce Častkovce Dušan Bublavý, starosta obce Bzince pod Javorinou Pavol Bahník, za klub generálov SR Gen. v.v. JUDr. Tibor Gaplovský, za SZPB: Tajomníčka obl.výb. SZPB Nové Mesto n.V. Anna Michalíková, Plk. v.v. Ing. Jozef Dvorštiak, Plk. v.v. Dr. Štefan Bumbál, Pplk. v.v. Dr. Kamil Krištofík, Kpt. v.v. Ing. Ján Sedílek, Npr. pr. v.v. Pavel Jeřala, Martin Lednický, Viliam Solovič, za Klub vojakov SR Nové Mesto n.V. : Pplk. v.v. Ing. Milan Kadlečík, Pplk. v.v. Horst Hiadlovský. Ďakujeme všetkým za návštevu a dôstojné oslávenie 70. výročia SNP. Zvlášť ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a zabezpečovali priebehu osláv. Tiež ďakujeme za sponzorovanie PD Podolie, Marekovi Moravanskému, Petrovi Čechvalovi a zvlášť Miroslavovi Mrekajovi za krásny ohňostroj. Priložené fotografie si môžete pozrieť, keď kliknete na


Poslanci OZ rozhodli o výmene autobusových zastávok v obci.
18.8.2014

Poslanci OZ rozhodli o výmene autobusových zastávok v obci.

Poslanci OZ odsúhlasili výmenu autobusových zastávok v Korytnom na hlavnej ceste a pri Bufete v Podolí. Každý občan sa môže touto cestou zúčastniť podávania návrhov, ako by mala na týchto miestach nová zastávka vyzerať. V prílohe prikladáme súčasné fotografie zastávok a rozmery miest, kde by mali nové zastávky stáť. Návrhy prosím posielajte na mail podolie@podolie.sk do 15.9.2014. Ak budete fotografovať už postavené zastávky a posielať ako návrhy, dbajte na autorské práva zhotoviteľov. Ďakujeme za spoluprácu. Kliknite na


V Parku miniatúr hradov v Podolí otvorili 9.8.2014 maketu hradu Beckov
10.8.2014

V Parku miniatúr hradov v Podolí otvorili 9.8.2014 maketu hradu Beckov

Správca Matúšovho kráľovstva, Juraj Hlatký, uviedol za prítomnosti vládcu Ctibora a jeho družiny, do života maketu hradu Beckov. Hosťami otvorenia boli a niektorí krátkymi príspevkami vystúpili: Anna Čechvalová - starostka Obce Podolie, Rudolf Reif - kastelán na hrade Beckov, Jaroslav Zbudila - zástupca Obce Beckov, Pavol Pospecha - zástupca Záujmového združenia Hrad Beckov, Viktor Litvak - predseda správnej Rady, Hradu Beckov a pani Bubenikova - dlhoročná sprievodkyňa na hrade Beckov, ktorá nás pútavo oboznámila s históriou vzniku hradu Beckov a jeho príbehom zohratým v dejinách nášho okolia.
Po otvorení boli pripravené vystúpenia šermiarskej skupiny, hry pre deti i dospelých. Večer pokračoval program nočnou prehliadkou s vystúpením "Ohňová show". Makety hradov boli vysvietené a za príjemného letného večera, s oblohou plnou hviezd a Mesiacom v splne, bola ich prehliadka veľmi romantická. Niektoré fotografie si môžete pozrieť po kliknutí na


Informácia pre občanov o nájme stavby s.č. 515 (bývalej mliekárne a zelovocu v Podolí)
25.7.2014

Informácia pre občanov o nájme stavby s.č. 515 (bývalej mliekárne a zelovocu v Podolí)

Poslanci obce schválili prenájom obecnej stavby č. 515 pánovi Pavlovi Táborskému. (bývalý Markvet alebo mliekáreň a zelovoc, dlhé roky nevyužívaný) Zároveň mu obec povolila na základe jeho žiadosti úpravu a prispôsobenie týchto priestorov na nový obchod potravín. Pán Táborský o priestory požiadal obec potom, ako sa nedohodol na pokračovaní nájmu v súčasných prenajatých priestoroch . Obci sa týmto jednoznačne zveľadí majetok a nevyužitý, chátrajúci priestor bude zaktivovaný, čím bude prinášať úžitok ľuďom i obci.


Verejný vodovod sa už buduje! Od začiatku mesiaca júl 2014 sa začal v našej obci kopať a ukladať verejný vodovod
24.7.2014

Verejný vodovod sa už buduje! Od začiatku mesiaca júl 2014 sa začal v našej obci kopať a ukladať verejný vodovod

Tak a dočkali sme sa! Verejný vodovod sa stáva skutočnosťou! Iste ste si všimli, že od začiatku júla 2014 sa začali v našej obci výkopy a do nich hneď ukladanie vodovodného potrubia, s následným zahrnutím výkopu. Aktuálne sa pracuje v dvoch úsekoch a to v časti obce Mlyny a Malá strana. Práce sa budú vykonávať nepretržite a ukončené by mali byť do jedného roka. O priebehu prác, realizácii prípojok a vodomerných šácht Vás budeme informovať. Bližšie fotografie a realizačný projekt prípojok v pdf formáte si môžete pozrieť, ak kliknete na


Podolie má od 11.7.2014 svoj HOT SPOT ( WI-FI FREE zónu)
14.7.2014

Podolie má od 11.7.2014 svoj HOT SPOT ( WI-FI FREE zónu)

Obec Podolie v spolupráci s firmou Lombard s.r.o. Piešťany dohodli a zriadili hot spot (WI-FI FREE zónu) pre našich občanov. Voľné pripojenie na internet je možné na priestranstve pred kultúrnym domom, tiež takmer v celom kultúrnom dome (chodba, malá sála, veľká sála, javisko, bufet) a na poschodí (zasadačka, knižnica). Ďakujeme týmto spoločnosti Lombard s.r.o. Piešťany za pomoc a prevádzkovanie tejto siete.


V sobotu 12.7.2014 sa konal Futbalový turnaj o pohár starostky obce Podolie
9.7.2014

V sobotu 12.7.2014 sa konal Futbalový turnaj o pohár starostky obce Podolie

1. miesto Častkovce
2. miesto Podolie
3. miesto Očkov
4. miesto Pobedim
Ďakujeme všetkým hráčom, fanúšikom a ostatným, ktorí sa na príprave turnaja podieľali. V prílohe si môžete pozrieť fotografie, kliknite na

toplist