Aktuality

Aktuality

Vianočná nálada v Podolí začala vianočnými trhmi a akadémiou v Podolí v nedeľu 18.12.2016
18.12.2016

Vianočná nálada v Podolí začala vianočnými trhmi a akadémiou v Podolí v nedeľu 18.12.2016

Na štvrtú adventnú nedeľu 18.12.2016, sa v Kultúrnom dome za neobvykle veľkej návštevy našich občanov, konala vianočná akadémia a Podolské vianočné trhy. Javisko patrilo deťom z Materskej školy, Základnej školy, a Základnej umeleckej školy Čachtice. Program bol pestrý - striedali sa básne, spev, tanec, scénky. Vystúpenie si pripravili žiaci každej triedy a aj naši učitelia nás potešili piesňami, ktoré zaspievali na úvod a koniec programu. Tohto roku bol pred Kultúrnym domom pripravený prvý ročník Podolských vianočných trhov. Samotní poslanci vlastnoručne vyrobili predajné stánky a stoly, ktoré postavili a vyzdobili pred kultúrnym domom. Stánky a stoly budú používané i v budúcnosti pri obecných akciách. Teraz tu priamo poslanci predávali kuracie grilované mäso v žemli, kapustnicu, vianočný punč, varené víno, chleba s cibuľou. Pri vianočných piesňach, si návštevníci mohli kúpiť vianočné ozdoby, med, oblátky, zákusky a mladé mamičky pripravili bazár, z ktorého výťažok použijú na nákup nových kníh do knižnice, kde sa pravidelne stretávajú. V malej sále bola pripravená výstava 54 kusov betlehemov. Betlehemy nám zapožičal pán Juraj Hlatký, ktorý ich má vo svojej zbierke 300 exemplárov. Za zapožičanie a inštaláciu výstavy ďakujem pánovi Jurajovi Hlatkému.

Za túto krásne prežitú nedeľu, pekný program, navodenie vianočnej atmosféry, úprimne ďakujem učiteľom a všetkým účinkujúcim. Veľká vďaka patrí poslancom obecného zastupiteľstva, zamestnancom obce, ktorí pripravili stánky, občerstvenie a postarali sa o celý chod vianočných trhov.
Starostka obce


Jubilanti 2016
3.11.2016

Jubilanti 2016

Dňa 23. októbra 2016, obec zorganizovala posedenie s jubilantmi roku 2016.


Poďakovanie za 4. mobilný odber krvi v Podolí dňa 16.11.2016.
28.10.2016

Poďakovanie za 4. mobilný odber krvi v Podolí dňa 16.11.2016.

Odberu krvi sa zúčastnilo 28 darcov, nechýbali ani prvodarcovia, z ktorých sa tešíme zo všetkého najviac. Odber krvi navštívil pán Solovič, redaktor týždenníka Kopaničiar, v ktorom bude uverejnená reportáž z odberu krvi. Obec Podolie srdečne ďakuje za zorganizovanie odberu krvi pani Sylvii Marákovej, jej manželovi Jurajovi a dcére Beáte. Pani Marte Lednickej ďakujeme za napečené vynikajúce zákusky, pani Edite Dobošovej z Reštaurácie Podolanka za víno na doplnenie červených krviniek. K občerstveniu prispela aj obec Podolie. Veríme, že ste sa cítili dobre a chutilo Vám pripravené občerstvenie. Foto, klikni na


V piatok večer 2.9.2016 sme oslávili výročie SNP
31.8.2016

V piatok večer 2.9.2016 sme oslávili výročie SNP

Našich Osláv 72. výročia SNP sa zúčastnilo veľa pozvaných hostí i našich spoluobčanov. Svojou návštevou nás poctili poslanec NR SR a starosta obce Častkovce Mgr. Dušan Bublavý, generál poručík vo výslužbe Ing. Honzek Pavel, podpredseda Oblastného výboru SZPB a predseda Rady klubu zväzu vojakov SR v Novom Meste nad Váhom, Podplukovník vo výslužbe Dr. Kamil Krištofík a ďalších 9 hostí (vymenovaní sú v obsahu - kliknite na viac). Oslava začala hymnou SR v podaní dychovej hudby Podolanka a recitáciou básne Bohumilom Čechvalom.
Oficiálnu časť otvorila starostka obce Mgr. Anna Čechvalová, ktorá menovite privítala pozvaných hostí a všetkých návštevníkov.
Nasledovali príhovory poslanca NR SR Mgr. Dušana Bublavého a podplukovníka vo výslužbe Dr. Kamila Krištofíka.
Generál poručík vo výslužbe Ing. Honzek Pavel oboznámil prítomných s otvorením vojenského cintorína v Trenčín Kubrá, kde je pochovaných 770 vojakov I. svetovej vojny a kde leží i bývalý občan obce Podolie Michal Červeňanský. Potom nasledovalo slávnostné odovzdanie ocenenia spolupráce so SZPB Nové Mesto nad Váhom pánom Ing. Jozefovi Čaradovi, Mgr. Bohumilovi Čechvalovi a Petrovi Moravanskému.
Na záver oficiálnej časti hostia slávnostne zapálili vatru k výročiu SNP.
Pani starostka poďakovala hosťom za účasť, zamestnancom obce za prácu na príprave tejto oslavy, Petrovi Čechvalovi za varenie gulášu a tiež sponzorom Danielovi Hutovi, Danke Marákovej, Miroslavovi Mrekajovi (ohňostroj), PD Podolie a dychovej hudbe Podolanka. Zároveň pozvala všetkých na pohostenie a zábavu pri dychovej hudbe. Podával sa guláš, víno, špekáčiky, nealko nápoje. Všetko občerstvenie pripravila obec Podolie a bolo pre návštevníkov zdarma. Po slávnostnej časti si deti opekali špekáčiky, hrala dychová hudba i sa troch tancovalo, po zotmení sa začal ohňostroj a takto sme všetci spoločne prežili príjemný, teplý septembrový večer. Bližšie o oslavách s foto, kliknite na


Propagácia našej obci i regiónu na Agrokomplexe Nitra 2016
21.8.2016

Propagácia našej obci i regiónu na Agrokomplexe Nitra 2016

Na Agrokomplexe v Nitre 20.08.2016 reprezentovali našu obec i náš krásny podolský kroj, starostka obce Anna Čechvalová so svojim manželom, v rámci prezentácie regiónu Občianským združením MAS Beckov – Čachtice – Tematín (MAS BCT). Kroje predviedli i popísali, aby diváci videli z čoho sa skladajú, z čoho sú ušité a ako sú vyšívané. V rámci regiónu tu prezentovali kroje i niektorí ďalší ako napr. Pobedim, Kálnica, Bošáca ... (foto v prílohe).
Zároveň Vás chceme Vás oboznámiť s členstvom našej obce i niektorých podnikateľov v Občianskom združení MAS Beckov – Čachtice – Tematín, ktoré je verejno-súkromným partnerstvom a pracuje na princípoch metódy LEADER. Ďalej klikni na


Ďalší spoločný odber krvi bol v Podolí 29. júna 2016
4.7.2016

Ďalší spoločný odber krvi bol v Podolí 29. júna 2016

Dňa 29.6.2016 nás prišlo celkom 26 dobrých ľudí, ktorí darovali najvzácnejšiu tekutinu. Úprimné ďakujem všetkým, hlavne prvodarcom za odvahu, ale aj ostatným darcom. O vaše pohodlie a dobrú náladu sa postarali sponzori: obec Podolie, Vacuumschmelze Horná Streda, Krčma u Marienky - Podolie a pani Lednická Marta. Moje poďakovanie patrí aj pánovi Otovi Augustínovi a mojej rodine za pomoc. Dúfam, že sme sa nevideli posledný krát a zopakujeme si to niekedy koncom jesene. Foto, kliknite na


V sobotu 25. júna 2016 sa v Podolí konali Furmanské preteky
17.6.2016

V sobotu 25. júna 2016 sa v Podolí konali Furmanské preteky

Obec Podolie a PD Podolie ďakuje všetkým súťažiacim, rozhodcom, organizátorom a sponzorom, za prípravu a priebeh tohtoročných Furmanských pretekov. Fotografie si môžete pozrieť, ak kliknete na


Požehnanie nových lavíc v Kostole sv. Juraja v Podolí, 5. júna 2016
5.6.2016

Požehnanie nových lavíc v Kostole sv. Juraja v Podolí, 5. júna 2016

V túto nedeľu bola svätá omša v Podolí zvlášť slávnostná. Pri slúžení sv. omše boli prítomní štyria kňazi - domáci pán farár Mgr. Štefan Šoka a traja kňazi, rodáci z Podolia, ThDr. Juraj Augustín, PhD. (v súčasnej dobe na misii v Čade v Afrike, kázeň - o Čade si môžete vypočuť z prílohy), Mgr. Jozef Ščepko a Mgr. Michal Križák. Ich návšteva a slávnosť sa konala pri príležitosti požehnania nových lavíc, ktoré boli do nášho Kostola sv. Juraja nainštalované. Pôvodné lavice boli staré, poškodené a ich obnova by bola neefektívna. V roku 2013 bolo rozhodnuté, že sa staré lavice vymenia za nové. Urobil sa výber, vzor, veľkosť a tento návrh schválil Krajský pamiatkový úrad v Trenčíne 26.5.2013. Na zhotovenie lavíc bola dňa 9.7.2015 uzatvorená zmluva o dielo so stolárstvom Peter Porubský - PEMAP, Podolie 802. Staré lavice zadarmo demontovala a odstránila firma Destin z Čachtíc (možno ešte budú niektoré použité ako rekvizity v divadle). Bolo zhotovených a namontovaných 26 nových lavíc v hodnote 28 620.- € (bližšie o laviciach si môžete vypočuť v prílohe). Náš pán farár ďakuje všetkým, ktorí na tieto lavice prispeli finančne, najmä obci Podolie za dar vo výške 5 000.- €, mužom, ktorí budovali, betónovali a ženám, ktoré čistili a upratovali. Foto zo sv. omše si pozriete, keď kliknete na


V sobotu 28. mája sme oslávili Medzinárodný deň detí
9.5.2016

V sobotu 28. mája sme oslávili Medzinárodný deň detí

Obec Podolie spolu so ZŠsMŠ Podolie pripravili deň plný hier, súťaží a zábavných vystúpení pre naše deti. Mohli so pobaviť pri súťažiach, hrách, pozreli si Trial schow majstra sveta Jána Kočiša (juniorský i seniorský majster Slovenska, ktorý roku 2011 získal aj titul majstra sveta v kategórii senior a dnes preteká medzi najlepšími jazdcami sveta), historický šerm s výkladom histórie zbraní i výukou šermu v podaní skupiny WAGUS z Trenčína, predvedenie vystúpenia cvičených psov Saši Vavrovej. Pripravené boli atrakcie - nafukovacia šmykľavka, gladiátor, hrad, trampolína, tvorivé dielne, maľovanie na tvár, paintbal pre deti, prehliadka a prevezenie sa na vojenskom nákladnom aute TATRA 815 a samozrejme občerstvenie (jedlo - cigánska, guláš a párky, nealko, pivo a rôzne dobroty napečené rodičmi. Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli tento deň pripraviť a tiež všetkým našim sponzorom. Prikladáme fotografie - kliknite na


Deň matiek v Podolí sme oslávili v nedeľu 8. mája 2016 o 15:00 hod. v KD
6.5.2016

Deň matiek v Podolí sme oslávili v nedeľu 8. mája 2016 o 15:00 hod. v KD

V Kultúrnom dome v Podolí sa dnes, druhú májovú nedeľu, zišli mamy, babičky, aby prijali blahoželanie od svojich detí k dnešnému Dňu matiek. Žiaci našej školy a materskej školy, si pre svoje mamy pod vedením svojich pedagógov pripravili pestrý program. Piesňami, tancami a básňami vyjadrili deti poďakovanie za dar života a za všetku lásku a dobro, ktorými mamy zahŕňajú svoje deti.
Starostka obce Podolie úprimne ďakuje našim učiteľom a deťom za prípravu dnešnej oslavy Dňa matiek. Vďaka patrí i DH Podolanka, ktorá na záver sprevádzala vystúpenie detí zo školskej družiny.

toplist