Aktuality

Aktuality

Dedinský detský fašiangový karneval bol v nedeľu 7.2.2016
24.1.2016

Dedinský detský fašiangový karneval bol v nedeľu 7.2.2016

Deti v pekných maskách sa radi a dobre bavili, pri programe dvoch šašov, ktorí sa s nimi hrali, súťažili, tancovali, rozdávali sladkosti a darčeky. Nakoniec všetkým (aj dospelým) ponúkli fašiangové šišky s džemom. Starostka obce ďakujem za pomoc pri organizácii karnevalu pracovníčkam obecného úradu, pani zástupkyni ZŠ Danke Čechvalovej-Marákovej, jej tímu "veselých kočiek" a tiež kuchárkam ZŠ za pečenie šišiek. Fotografie si môžete pozrieť, keď kliknete na


1.1.2016

Blahoprianie k novému roku 2016

Milí spoluobčania!
Opäť sme dostali dar nového roka. Na jeho začiatku Vám chcem popriať zdravie, lásku a Božiu milosť. Aby ste v novom roku mali vnútornú silu, stály zmysel pre radosť z malých i veľkých vecí života. Prajem vám veľa životnej iskry, lásky a potešenia z najbližších a ľudí blízkych vášmu srdcu.
Anna Čechvalová, starostka obce


Spoločne sme privítali nový rok 2016
30.12.2015

Spoločne sme privítali nový rok 2016

Obec Podolie spoločne s Miroslavom Mrekajom pripravili privítanie nového roku 2016. Pred polnocou sme podávali silvestrovskú kapustnicu a po novoročnom pozdrave starostky obce s prípitkom, sa začal krásny novoročný ohňostroj.
Ďakujeme pánovi Mrekajovi a všetkým, ktorí spoločne s nami privítali Nový rok.


25. a 50. výročie sobášov oslávili v našej obci v roku 2015
30.12.2015

25. a 50. výročie sobášov oslávili v našej obci v roku 2015

30.12.2015 bolo v obradnej sieni stretnutie jubilujúcich manželských párov.
Manželia, ktorí spolu prežili 25 rokov a 50 rokov spoločného života prijali pozvanie starostky obce, ktorá im zablahoželala ku krásnemu výročiu. Poďakovala jubilantom za príkladný manželský život, ktorý je darom nielen pre ich vlastné deti, ale i pre našu dedinu i celú spoločnosť.
Za prípravu tohto stretnutia ako i privítania detí ďakujeme pracovníčkam obecného úradu, za program pani učiteľke Márií Ščepkovej, pani Ľubici Gálovej, pani Lucii Gúčikovej a deťom materskej škôlky.
Za fotografické zdokumentovanie a zverejnenie na web stránke obce pánovi Petrovi Čechvalovi.


Privítanie detí narodených v roku 2015 medzi občanov našej obce
30.12.2015

Privítanie detí narodených v roku 2015 medzi občanov našej obce

Stretnutie detí narodených v roku 2015 sa konalo 30.12.2015
Obec Podolie každoročne, vo vianočnom období, pozýva deti narodené v roku 2015 a ich rodičov na slávnostné uvítanie do života medzi občanov našej obce.
Našim malým spoluobčanom a ich rodičom sa prihovorila starostka obce, od obce dostali malý darček a 66.- €. Stretnutie básničkami spríjemnili deti materskej škôlky, ktorých pripravila Mária Ščepková a spevom prispeli k peknému popoludniu Ľubica Gálová s Luciou Gúčikovou. Po uvítaní sa deti išli zahrať so svojimi rodičmi do materského centra v miestnej knižnici.


Program ZŠsMŠ k Vianociam spríjemnil vianočnú náladu.
21.12.2015

Program ZŠsMŠ k Vianociam spríjemnil vianočnú náladu.

Naše deti z umeleckých krúžkov pre Vás pripravili pod vedením, svojich učiteľov vianočné hudobné divadlo s nádhernými piesňami "Ako dedko čakal na Pána Boha". Hlavnú úlohu si tu zahral pán učiteľ Schreiber. Program sme si mohli pozrieť v nedeľu 20. decembra 2015 v kultúrnom dome. Týmto nás v obci vianočne naladili, za čo týmto deťom, ale aj ich učiteľom, patrí ocenenie za pekne vykonanú prácu. Niekoľko fotografií si môžete pozrieť, ak kliknete na


Ďalší mobilný odber krvi v obci Podolie bol v pondelok 7. decembra 2015
4.12.2015

Ďalší mobilný odber krvi v obci Podolie bol v pondelok 7. decembra 2015

V pondelok 7. 12. 2015 v KD v Podolie bol ďalší mobilný odberu krvi. Hlavnou organizátorkou bola Silvia Maráková a obec Podolie. Všetkým ochotným darcom a hlavne Silvii Marákovej poďakovala starostka obce Anka Čechvalová.


Po dedine chodil aj tento rok MIKULÁŠ
30.11.2015

Po dedine chodil aj tento rok MIKULÁŠ

Aj tento rok, ako i po ostatné, chodil 5.12.2016 po dedine Mikuláš so svojim sprievodom a rozdával deťom darčeky, ktoré pripravila obec. Za mikulášskú spoluprácu ďakujeme Jurajovi Marákovi, Silvii Marákovej a Simonke Strapatej.


30.10.2015

Návrh programu rozvoja obce do roku 2023 k pripomienkovaniu

je zverejnený k prehliadaniu na úradnej tabuli - hlavná obrazovka vpravo dolu, alebo kliknite na


Oslavy jubilantov obce Podolie 25.10.2015
25.10.2015

Oslavy jubilantov obce Podolie 25.10.2015

Obec Podolie, v rámci Mesiaca úcty k starším, pozýva každoročne občanov, ktorí v tomto roku dovŕšili alebo dovŕšia 60, 65, 70, 75, 80 rokov a všetkých občanov nad 80 rokov. Stretnutie sa uskutočnilo v Kultúrnom dome v Podolí. Kultúrny program pripravila Základná škola s materskou školou a našim jubilantom zahrala Dychová hudba Podolanka. K prítomným sa prihovorila starostka obce Anna Čechvalová a vdp. Štefan Šoka. Za pekne pripravené nedeľné popoludnie ďakujeme pracovníkom obecného úradu, pedagógom základnej školy a materskej školy, žiakom, pracovníčkam školskej jedálne a DH Podolanka. Foto, kliknite na

toplist