Poplatky za prenájom KD

Prenájom KD

Predaj:

 • malá sála s chodbou 120,00 €
 • malá sála 95,00 €
 • chodba na celý deň 35,00 €
 • chodba časť celý deň 25,00 €
 • chodba časť do 5 hod. 15,00 €

Svadba:

 • veľká sála s malou 200,00 €
 • malá sála 150,00 €

Kar:

 • malá sála 70,00 €

Rodinné oslavy:

 • veľká sála 200,00 €
 • malá sála 150,00 €

Stužková:

 • veľká sála 200,00 €

Ples:

 • veľká sála s malou 300,00 €
 • veľká sála 200,00 €

Divadlo, koncert (na sedenie): 200,00 €

Diskotéky a tanečné zábavy: 600,00 €

Výstavy, konferencie a pod.: 25,00 €/deň

Obradná sieň: 25,00 €

Firemné akcie:

 • do 100 ľudí 200,00 €
 • od 101 ľudí 500,00 €

 

K cene nájomného sa pripočítavajú:
- platby za spotrebu energie (plyn, elektrina, vodné , stočné)
- podľa aktuálnej ceny, poplatok za rozbité a poškodené veci, čistenie obrusov a návlekov na stoličky

- občania Podolia majú pri karoch, rodinných oslavách a svadbách 10% zľavu.
- pred podpisom zmluvy o prenájme je potrebné zložiť zábezpeku vo výške 100 % nájmu + záloha na energie podľa druhu akcie


Zodpovedná za výber nájomného: Dana Ščepková

Publikované: 5.1.2019 | Aktualizácia: 25.4.2023
toplist