Stavebné poplatky a služby

Stavebné poplatky a služby

Drobné stavby
Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác
FO 10 €
PO 30 €
Povolenie- studňa 30 €

Rozkopávka

chodník, parkovisko, zelený pás- FO 20 €
miestna komunikácia- FO 30 €
chodník, parkovisko, zelený pás- PO 40 €
miestna komunikácia- PO 60 €
Povolenie uzávierky, obchádzky miestnej komunikácie 50 €
Povolenie o zmenu termínu uzávierky, obchádzky miestnej komunikácie 20 €

Výrub stromov
FO 10 €
PO 100 €

Potvrdenie veku domu 2 €

 

Rybársky lístok
Ročný rybársky lístok 7 €
Trojročný rybársky lístok 17 €

Služby
Hlásenie v miestnom rozhlase 4 €
Predaj z osobného motorového vozidla- daň 3 € (vyhradené miesta)
Predaj z dodávky - daň 5 € (vyhradené miesta)

Kopírovanie
A4 0,10 €/jednostranne; 0,15 €/obojstranne
A3 0,15 €/jednostranne; 0,30 €/obojstranne

FO- fyzická osoba
PO- právnická osoba

Publikované: 5.1.2019 | Aktualizácia: 25.4.2023
toplist