Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 1905640 4.7.2019 Stavebný materiál - zatrávňovacia tvárnica Royaldom, s.r.o. 44590270  1 668,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 3129190707 4.7.2019 Zber, preprava a zneškodnenie odpadu - 2.Q 2019 Marius Pedersen,a.s. 34115901  8 674,13 EUR 
Detail Faktúra došlá 19062 4.7.2019 Služby technika PO za 2.Q 2019 Reboz, s.r.o. 48306126  96,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 19095 4.7.2019 Služby BOZP za 2. Q 2019 Ing. Ladislav Bílik - ABP 40377008  108,00 EUR 
Detail Zmluva Dohody 17/2019 4.7.2019 Dohoda o odstúpení od Kúpnej zmluvy zo dňa 26.11.2018 - parcela registra "C" č. 845/3... Marcel Čechvala, Veronika Čechvalová   99,90 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019024 4.7.2019 Pohrebné služby - zomrelá pani Nataša Augustínová Augustín Ján   50,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1119118922 2.7.2019 Správa infraštruktúry IT 7/2019 Lombard, s.r.o. 36240125  177,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 8706668643 2.7.2019 Plyn - predajňa s.č. 140 - 7/2019 SPP, a.s. 35815256  56,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1019070031 2.7.2019 Výkon zodpovednej osoby 7/2019 osobný údaj.sk, s.r.o. 50528041  66,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019191 2.7.2019 Nájom, energie a služby 7/2019 - záhradkárstvo BD 526 Ivana Pätnická - Záhradkárstvo na vŕšku 51935031  132,92 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019190 2.7.2019 Nájom, energie a služby 7/2019 - bývalé kvetinárstvo Peter Bigoš - Záhrady 45515158  46,98 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019189 2.7.2019 Nájom, energie a služby 7/2019 - predajňa č.140 SAM Company, s.r.o. 46448888  250,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019188 2.7.2019 Nájom, energie a služby 7/2019 - lekáreň Mgr. Marcela Fescuová 34001701  253,77 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019187 2.7.2019 Nájom, energie a služby 7/2019 - kancelária BD 526 CASTOR Slovakia, s.r.o. 46659463  132,97 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019186 2.7.2019 Nájom, energie a služby 7/2019 - zubár RR - DENTAL, s.r.o. 46059849  202,48 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019185 2.7.2019 Nájom, energie a služby 7/2019 - zubná laborantka Jana Augustínová 45685380  125,95 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019184 2.7.2019 Nájom, energie a služby 7/2019 - kaderníctvo BD 526 Kaderníctvo M. Pätnická 43833616  80,52 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019183 2.7.2019 Nájom, energie a služby 7/2019 Ekoprofit DG, s.r.o. 46741151  220,74 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190018 2.7.2019 Údržba Multuikáry KAO-ĽK, s.r.o. 36340529  274,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190019 2.7.2019 Kosenie trávnatých plôch v obci Podolie a kosenie cintorína Podolie kopanice KAO-ĽK, s.r.o. 36340529  252,00 EUR 
toplist