Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 219051747 5.6.2019 Vodné a stočné od 23.1.2019 do 15.5.2019 - RD 409 TVK, a.s. 36302724  96,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 219051748 5.6.2019 Vodné a stočné od 23.1.2019 do 16.5.2019 - ZS TVK, a.s. 36302724  63,91 EUR 
Detail Faktúra došlá 1119116021 4.6.2019 Správa infraštruktúry a ext. správa IT - jún 2019 Lombard, s.r.o. 36240125  177,60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 12/2019 4.6.2019 Úprava plochy pri miniatúrach I & B s.r.o. 46604588  20 591,88 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 13/2019 4.6.2019 Rekonštrukcia chodníkov a vjazdov do domov (Hlavná ul.) ASTEX, s.r.o. 36577332  46 544,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 1019060021 3.6.2019 Výkon zodpovednej osoby za 6/2019 osobný údaj.sk, s.r.o. 50528041  66,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019175 3.6.2019 Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2019 - bývalé kvetinárstvo Peter Bigoš - Záhrady 45515158  46,98 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019174 3.6.2019 Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2019 - bývalá predajňa č. 140 SAM Company, s.r.o. 46448888  250,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019173 3.6.2019 Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2019 - lekáreň Mgr. Marcela Fescuová 34001701  253,77 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019172 3.6.2019 Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2019 - kancelária BD 526 CASTOR Slovakia, s.r.o. 46659463  132,97 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019171 3.6.2019 Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2019 - zubár RR - DENTAL, s.r.o. 46059849  202,48 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019170 3.6.2019 Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2019 - zubná laborantka Jana Augustínová 45685380  125,95 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019169 3.6.2019 Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2019 Kaderníctvo M. Pätnická 43833616  80,52 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019168 3.6.2019 Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2019 Ekoprofit DG, s.r.o. 46741151  220,74 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019176 3.6.2019 Nájom, energie a služby za nebytové priestory za I. polrok 2019 - detská lekárka MUDr. Hendrichová Lívia   1 003,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 8190181370 3.6.2019 Zálohová platba za plyn - predajňa č. 140 - 6/2019 SPP, a.s. 35815256  56,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019020 3.6.2019 Pohrebné služby pri úmrtí pani Anny Janáčovej. Ing. Daniel Bielický   50,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019166 28.5.2019 Relácia v rozhlase 2x Rádio makler, s.r.o. 35694238  4,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019167 28.5.2019 Stavebné práce - kanalizácia 12/2018, refundácia výdavkov nad rámec schválených fin.... Obec Očkov 00311871  12 994,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019075 24.5.2019 Studená asfaltová zmes ASTAP stavby s.r.o. 43811850  30,00 EUR 
toplist