Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 8 4.12.2019 Uloženie odpadu Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861   
Detail Faktúra došlá 1119133284 4.12.2019 Správa infraštruktúry a ext. správa IT - 12/2019 Lombard, s.r.o. 36240125  177,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 219088213 4.12.2019 Poplatok za vodu od 15.5.2019 do 12.11.2019 - MŠ, ŠJ TVK , a.s. 36302724  333,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 219088214 4.12.2019 Poplatok za vodu od 15.5.2019 do 12.11.2019 - dom smútku TVK , a.s. 36302724  141,77 EUR 
Detail Faktúra došlá 219088574 4.12.2019 Poplatok za vodu od 15.5.2019 do 12.11.2019 BD 526 TVK , a.s. 36302724  518,29 EUR 
Detail Faktúra došlá 219088575 4.12.2019 Poplatok za vodu od 17.5.2019 do 13.11.2019 - OcÚ+KD TVK , a.s. 36302724  68,57 EUR 
Detail Faktúra došlá 219088576 4.12.2019 Poplatok za vodu od 16.5.2019 do 13.11.2019 RD 409 TVK , a.s. 36302724  149,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 219088577 4.12.2019 Poplatok za vodu od 17.5.2019 do 13.11.2019 - Zdravotné stredisko TVK , a.s. 36302724  190,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 219089380 4.12.2019 Poplatok za vodu od 16.5.2019 do 13.11.2019 - predajňa č. 140 TVK , a.s. 36302724  17,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 219089381 4.12.2019 Poplatok za vodu od 167.5.2019 do 12.11.2019 - garáže TVK , a.s. 36302724  17,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 219089382 4.12.2019 Poplatok za vodu od 16.5.2019 do 13.11.2019 - PT TVK , a.s. 36302724  19,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190041 4.12.2019 Údržba multikáry KAO-ĽK, s.r.o. 36340529  53,60 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019055 4.12.2019 Poplatok za vodu Základná škola s materskou školou Podolie 36125431  333,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019256 4.12.2019 Poplatok za vodu Pavol Táborský a spol. 14104199  19,75 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019501 3.12.2019 Všeobecné služby dodávateľským spôsobom skladníka CO za rok 2019 Ministerstvo vnútra SR 00151866  188,31 EUR 
Detail Faktúra došlá 3960711 3.12.2019 Obedy 11/2018 Poľnohospodárske družstvo Podolie 00207161  256,01 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019254 3.12.2019 Odber elektroodpadu BOMAT, s.r.o. 36235288  46,20 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 2/3-409/2019 3.12.2019 Nájomná zmluva byt č. 2/3 - 409 Emília Procházková   205,67 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019252 2.12.2019 Nájom, energie a služby za nebytové priestory II. polrok 2019 - detská lekárka MUDr. Hendrichová Lívia   1 003,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019251 2.12.2019 Nájom, energie a služby za nebytové priestory 12/2019 - záhradkárstvo Ivana Kováčová - Záhradkárstvo na vŕšku 51935031  132,92 EUR 
toplist