Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 038/2019 13.6.2019 Rekonštrukcia chodníkov a vjazdov do domov. ASTEX, s.r.o. 36577332  46 544,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019/3 13.6.2019 Prenájom nafukovacej atrakcie - Deň detí Catering all in s.r.o. 48228974  500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7581295212 13.6.2019 Zálohova faktúra za plyn - bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo , OcÚ - 6/2019 ZSE Energia, a.s. 36677281  172,36 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2-2019-001269 13.6.2019 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Zberný dvor Podolie MPSVaR SR 00381156  183 315,88 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 16/2019 12.6.2019 Zmluva o vytvorení spoločného dobrovoľného hasičského zboru obce medzi obcou Pobedim a obcou... Obec Pobedim 00311910   
Detail Faktúra došlá 201900 3 11.6.2019 Prenájom lukov a paintballovej strelnice na dni detí v Podolí 8.6.2019. Mário Palkech - Paintball 46268774  245,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1530186267 10.6.2019 Paušál 5/2019 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863  25,15 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019021 10.6.2019 Pohrebné služby - zomrelý Marián Kováčik Kováčiková Martina   253,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7010721632 10.6.2019 Preplatok plyn - OcÚ, kaderníctvo a kvetinárstvo od 1.1.2019 do 31.5.2019 ZSE Energia, a.s. 36677281  -403,75 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 15/2019 10.6.2019 Zmluva o grantovom účte Prima banka Slovensko, a.s. 31575951   
Detail Faktúra vyšlá 2019179 7.6.2019 Elektrická energia - prečerpávačky Očkov 6/2019 Obec Očkov 00311871  104,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 1560006003 7.6.2019 Tlačivá - rodný list, úmrtný list, sobášny list Centrum polygrafických služieb 42272360  36,32 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019180 7.6.2019 Marketingové aktivity - Deň detí 8.6.2019 Emil Krajčík, s.r.o. 36246204  300,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019177 6.6.2019 Poplatok za vodu od 23.1.2019 do 14.5.2019 - MŠ, ŠJ Základná škola s materskou školou 36125431  109,24 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019178 6.6.2019 Poplatok za vodu od 23.1.2019 do 15.5.2019 - PT Pavol Táborský a spol. 14104199  12,78 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 14/2019 6.6.2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov - Záhradkárske potreby v BD 526. Ivana Pätnická - Záhradkárstvo na vŕšku 51935031  132,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 7591250665 6.6.2019 Faktúra za plyn 6/2019 ZSE Energia, a.s. 36677281  1 074,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 7532279473 6.6.2019 Faktúra za EE- prečerpávačky Očkov 6/2019 ZSE Energia, a.s. 36677281  104,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 7532279471 6.6.2019 Faktúra za EE - prečerpávačky Podolie 6/2019 ZSE Energia, a.s. 36677281  250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7532279457 6.6.2019 Faktúra za EE - VO žľab 6/2019 ZSE Energia, a.s. 36677281  410,63 EUR 
toplist