Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra vyšlá 2020102 9.1.2020 Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2020 Ekoprofit DG, s.r.o. 46741151  220,74 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2020103 9.1.2020 Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2020 - Kaderníctvo Kaderníctvo M. Pätnická 43833616  80,52 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2020104 9.1.2020 Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2020 - zubná laborantka Jana Augustínová 45685380  125,95 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2020105 9.1.2020 Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2020 - zubár RR - DENTAL, s.r.o. 46059849  202,48 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2020106 9.1.2020 Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2020 - kancelária BD 526 CASTOR Slovakia, s.r.o. 46659463  132,97 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2020107 9.1.2020 Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2020 - lekáreň Mgr. Marcela Fescuová 34001701  253,77 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2020108 9.1.2020 Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2020 - stavba s.č. 140 SAM Company, s.r.o. 46448888  250,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2020109 9.1.2020 Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2020 - stavba s.č. 501 (bývalé kvetinárstvo) Peter Bigoš - Záhrady 45515158  46,98 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2020110 9.1.2020 Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2020 - kvetinárstvo BD 526 Ivana Kováčová - Záhradkárstvo na vŕšku 51935031  132,92 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2020111 9.1.2020 Prenájom nehnuteľnosti - časť p.č. 680/5 a 2007/4 - priľahlé priestory k Bufetu pod lipami... Patrik Ohrablo 48225274  79,20 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2020112 9.1.2020 Prenájom časti nehnuteľnosti - umiestnenie antén a technického zariadenia za rok 2020. cns, s.r.o. 35872926  180,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3129191817 7.1.2020 Zber, preprava a zneškodnenie odpadu 4.Q 2019 Marius Pedersen 34115901  8 729,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019/195 7.1.2020 Údržba VO, práca s plošinou Durdík Dušan DD 32776993  423,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240/2019 7.1.2020 Poplatok banke - vedenie účtu cenných papierov Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  40,38 EUR 
Detail Faktúra došlá 1590331677 7.1.2020 Paušál 12/2019 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863  25,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 5050189860 7.1.2020 Poštové schránky BD 1019 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226  359,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 200254 7.1.2020 Upgrade , hot line 2020 SOMI Trenčín, s.r.o. 36296589  104,40 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019258 3.1.2020 Prenájom KD - vianočný večierok 21.12.2019 PARTY PARTNERS, s.r.o. 46045481  909,38 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019259 3.1.2020 Prenájom KD - vianočný večierok 20.12.2019 Promoline, s.r.o. 48145505  374,59 EUR 
Detail Faktúra došlá 19155 3.1.2020 Služby technika PO za 4.Q 2019 Reboz, s.r.o. 48306126  96,00 EUR 
toplist