Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra vyšlá 2020113 17.1.2020 Zálohová platba - kanalizačné prečerpávačky 1/2020 Obec Očkov 00311871  104,55 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 05/2020 17.1.2020 Nájomná zmluva byt č. 1 - 1019 Martina Čuridlová   168,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 7469821052 16.1.2020 EE VO kopanice 1/2020 ZSE Energia, a.s. 36677281  340,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 7469821227 16.1.2020 EE VO žľab 1/2020 ZSE Energia, a.s. 36677281  459,63 EUR 
Detail Faktúra došlá 7469821240 16.1.2020 EE kanalizačné prečerpávačky Podolie 1/2020 ZSE Energia, a.s. 36677281  250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7469821243 16.1.2020 EE kanalizačné prečerpávačky Očkov 1/2020 ZSE Energia, a.s. 36677281  104,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 7469821258 16.1.2020 EE BD 1019 spoločne priestory 1/2020 ZSE Energia, a.s. 36677281  40,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7469821051 16.1.2020 EE 1/2020 - DS, kino, PZ, garáže, čerpadlo, RD 409, BD 526/A,B, bývalé kvetinárstvo a... ZSE Energia, a.s. 36677281  473,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 770328496 16.1.2020 Stravné lístky Ticket Service, a.s. 52005551  1 020,55 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 04/2020 15.1.2020 Nájomná zmluva byt č. 9 - 1019 Veronika Čechvalová   174,49 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2020001 14.1.2020 Pohrebné služby - zomrelý Peter Gúčik Pohrebná služba MORTE 47089512  60,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2020002 14.1.2020 Pohrebné služby - zomrelá Anna Hanicová Ing. Anna Žáková   192,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 7641347232 14.1.2020 Plyn 1/2020 - kaderníctvo a kvetinárstvo, kino, ZS, RD 409, KD, OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281  927,13 EUR 
Detail Faktúra došlá 7641347231 14.1.2020 Plyn 1/2020 - KD ZSE Energia, a.s. 36677281  704,95 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190976 14.1.2020 Tlač - Podolské noviny PN print, s.r.o. 31428908  295,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 7190964362 14.1.2020 Nedoplatok EE - KD + OcÚ 12/2019 ZSE Energia, a.s. 36677281  463,19 EUR 
Detail Faktúra došlá 7190964363 14.1.2020 Nedoplatok EE - OŠK 12/2019 ZSE Energia, a.s. 36677281  139,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 7190964364 14.1.2020 Nedoplatok EE - ZS 12/2019 ZSE Energia, a.s. 36677281  323,23 EUR 
Detail Faktúra došlá 7151243350 14.1.2020 Nedoplatok EE - VO Malina 12/2019 ZSE Energia, a.s. 36677281  778,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 7171111825 14.1.2020 Nedoplatok - plyn KD ZSE Energia, a.s. 36677281  144,54 EUR 
toplist