Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 02/2011 23.6.2011 Kúpa nebytových priestorov v bytovom dome s.č. 526 v Podolí ST INVESTING s.r.o. 44002629  115 533,55 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1 k zmluve č. 873/2010/UZ 29.6.2011 Zmena dátumu v bode 2 a) VUB, a.s.   332,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 03/ 2011 8.6.2010 Kúpna zmluva Mgr. Nikoleta Uhlíková a Tomáš Žažo   365,20 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 01/2011 16.6.2011 Kúpna zmluva - bytové priestory v bytovom dome č. 526 ST INVESTING s.r.o. 44002629  718 956,30 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 02/2011 16.6.2011 Kúpna zmluva nebytové priestory ST INVESTING s.r.o. 44002629  115 533,55 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2011 29.6.2011 Spracovanie žiadosti o NFP - Operačný program ŽP imedia, s.r.o.   5 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 311928 28.7.2011 Zmluva o spolupráci DATATRADE, s.r.o. 35960132  76,80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2 2.8.2011 Úprava celkovej ceny diela GOODWILL plus, a.s. 36304735  424 353,36 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2 11.8.2011 Všeobecné obchodné podmienky VUB, a.s.    
Detail Zmluva Dodávateľská 2011 31.10.2011 Propagačno-reklamné služby Borsalino, s.r.o. 34148795  2 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2 12.8.2011 Dodatok č.2 k zmluve o termínovanom úvere č. 873/2010/UZ VUB, a.s.    
Detail Zmluva Dodávateľská 2 9.11.2011 Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Slovenská inovačná a energetická agentúra 00002801  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2 9.11.2011 Dodatok č.2/DZ22140200940102 (ďalej len dodatok) k zmluve o poskytnutí nenávratného... Mininisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 00156621  432 828,84 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 304/58/2011 21.12.2011 Záložná zmluva uzavretá podľa ustanovení § 151a a nasl. Občianskeho zákonníka Štátny fond rozvoja bývania 31749542  718 956,30 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 09/2011 20.12.2011 Zmluva o poskytovaní služiev v oblasti verejného obstarávania KM Prestige consulting, s.r.o. 45685029  2 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 0005-PRB-2011/Z 29.12.2011 Záložná zmluva Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozv 30416094  179 730,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 5874/2012 6.2.2012 Zmluva o dielo Stavfin, a.s. 36305979  100,80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 11/22300/002-SVO 29.2.2012 Užívanie 190 kusov podperných bodov nadzemného elektrického vedenia. ZSE Distribúcia, a.s. 36361518   
Detail Zmluva Nájomná 3/2011 12.5.2011 Zmluva o nájme bytu č.2/4 Katarína Valová   152,34 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 21/2011 9.8.2011 Zmluva o nájme bytu č.1/1 - RD 409 Mgr. Ľubomír Janovický   198,74 EUR 
toplist