Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Nájomná 2012/01000085 18.9.2012 Nájomná zmluva na hrobové miesto B 1085, 1086 Halienka Ján   33,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 9406126096 20.9.2012 Zmluva o združenej dodávke elektriny-nebytové priestory 526 - Kvetinárstvo ZSE Energia, a.s. 36677281   
Detail Zmluva Dodávateľská 9406126112 20.9.2012 Zmluva o združenej dodávke elektriny-BD 526 - byt č. 16 ZSE Energia, a.s. 36677281   
Detail Zmluva Dodávateľská 121253297 20.9.2012 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa distribučnej sústavy -... ZSE Distribúcia, a.s. 36361518  199,80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 121253312 20.9.2012 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa distribučnej sústavy - BD 526... ZSE Distribúcia, a.s. 36361518  199,80 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 2012/01000087 20.9.2012 Nájomná zmluva na hrobové miesto B 127, 128 Ing. Ondrejková Anna   33,20 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 2012/01000081 24.9.2012 Nájomná zmluva na hrobové miesto B 32 Ing. Slavomír Hanic   16,60 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 2012/01000088 25.9.2012 Nájomná zmluva na hrobové miesto B 351,352 Makarová Anna   33,20 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 2012/01000089 25.9.2012 Nájomná zmluva na hrobové miesto A 85, 86 Masár Alfonz   33,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1 1.10.2012 Reklama a propagácia obchodného mena. NEXT TRADE, s.r.o. 36324825  50,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 2012/01000090 3.10.2012 Nájomná zmluva na hrobové miesto A803 Mihláliková Jozefína   16,60 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 2012/01000091 3.10.2012 Nájomná zmluva na hrobové miesto B 497, 498, 499 Miháliková Jozefína   48,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 2012/01000092 4.10.2012 Nájomná zmluva na hrobové miesto A 411 Šagátová Anna   16,60 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 2012/01000093 8.10.2012 Nájomná zmluva na hrobové miesto B 9,10,11 Augustín Roman   48,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 2012/01000094 9.10.2012 Nájomná zmluva na hrobové miesto B 24 Pavlech Richard   16,60 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 2012/01000095 11.10.2012 Nájomná zmluva na hrobové miesto B 627, 628 Macová Anna   33,20 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 2012/01000096 11.10.2012 Nájomná zmluva na hrobové miesto A 493,494 Čechvala Jozef   33,20 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 2012/01000097 15.10.2012 Nájomná zmluva na hrobové miesto B 215 Durichová Zuzana   16,60 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 2012/01000098 18.10.2012 Nájomná zmluva na hrobové miesto B 188,189 Ing. František Červeňanský   33,20 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 2012/01000099 18.10.2012 Nájomná zmluva na hrobové miesto A 176 Augustínová Mária   16,60 EUR 
toplist